Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозд.2 розд. XX ПКУ, до операцій з постачання зазначених у зверненні засобів індивідуального захисту (лист ДПС від 05.08.2020 р. № 3198/ІПК/99-00-05-06-02-06)

Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозд.2 розд. XX ПКУ, до операцій з постачання зазначених у зверненні засобів індивідуального захисту (лист ДПС від 05.08.2020 р. № 3198/ІПК/99-00-05-06-02-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.08.2020 р. № 3198/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПКУ), до операцій з постачання зазначених у зверненні засобів індивідуального захисту та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) Товариство здійснює закупівлю засобів індивідуального захисту для забезпечення своїх працівників. При цьому постачальник таких засобів індивідуального захисту відмовляється реалізувати їх із застосуванням пільги з ПДВ.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ.

Згідно з пунктами 201.1, 201.3, 201.5 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

У разі звільнення від оподаткування ПДВ у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ.

При цьому податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН.

Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з:

ввезення на митну територію України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року N 271 (далі - Перелік N 224).

До Переліку N 224 у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зокрема, включено:

повнолицьова маска / напівмаска (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);

респіратори, маски, оснащені легкозмінними після використання фільтрувальними або абсорбувальними елементами-фільтрами (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);

захисна напівмаска (код згідно з УКТ ЗЕД 9020 00 00 00);

фільтри для повнолицьових та напівмасок (код згідно з УКТ ЗЕД 8421 39 20 00).

Головним критерієм для застосування пільги з оподаткування ПДВ, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, є включення товару до Переліку N 224.

Згідно з примітками до Переліку N 224 коди згідно з УКТ ЗЕД наводяться у Переліку N 224 довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування ПДВ та від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені у Переліку N 224.

Для цілей Переліку N 224 термін "засоби індивідуального захисту" вживається у значенні, наведеному в Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761 (Офіційний вісник України, 2008 року, N 66, ст. 2216), або Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 753 (Офіційний вісник України, 2013 року, N 82, ст. 3046).

Для віднесення товарів, зазначених у розділі "Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ, повинно бути подано:

декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вказаних вище технічних регламентах; або

повідомлення Міністерства охорони здоров'я України про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.

Щодо питання 1

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовується з:

17 березня 2020 року до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 (у редакції до внесення доповнень Постановою N 271);

15 квітня 2020 року до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224, у тому числі з урахуванням Постанови N 271.

Щодо питання 2

Операція платника ПДВ (постачальника) з постачання на митній території України товарів (у тому числі засобів індивідуального захисту), включених до Переліку N 224, яка здійснюється з 17 березня 2020 року (з 15 квітня 2020 року для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія зазначеного вище карантину, звільняється від оподаткування ПДВ (за умови дотримання вимог, визначених у нормах ПКУ та у примітках до Переліку N 224), незалежно від того:

якому покупцю здійснюється таке постачання;

з якою метою такі товари (засоби індивідуального захисту) придбаваються покупцем (для використання при здійсненні заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи для власних потреб).

За такою операцією платник ПДВ (постачальник) податкові зобов'язання з ПДВ не визначає, але зобов'язаний скласти податкову накладну без ПДВ, яку зареєструвати в ЄРПН.

Оскільки податкова накладна, яка була складена у періоді дії пільги, встановленої пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, за операціями з постачання товарів, включених до Переліку N 224, із застосуванням ставки ПДВ у розмірі 7 або 20 відс., є такою, що складена з порушенням (не відповідає вимогам) норм вказаного пункту ПКУ, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, не може бути включена покупцем до складу податкового кредиту.

Щодо спірних фінансово-правових взаємовідносин, що виникають між суб'єктами господарювання, повідомляємо, що відповідно до статей 15 та 16 Цивільного кодексу України юридична або фізична особа має право на захист свого цивільного права або інтересу у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зокрема, такі особи мають право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Щодо питання 3

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 розділу I ПКУ податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 розділу I ПКУ.

Згідно з пунктом 30.2 статті 30 розділу I ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Пунктом 30.8 статті 30 розділу I ПКУ визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі.

При цьому нормами пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ не встановлено порядку щодо здійснення контролю за цільовим використанням товарів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до вказаного пункту ПКУ.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія ПДФО + ВЗ + ЄСВ = єдина звітність...
29076 33
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд