Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исчислении средней зарплаты для расчета больничных

Об исчислении средней зарплаты для расчета больничных   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.12.2013 р. № 04-29-3722
   
   Про обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних
   (Витяг)
   <...>
   
   Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до пунктів 3, 4 Порядку, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (із першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
   
   Відповідно до пункту 14 Порядку середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.
   
   Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. А для окремих категорій працівників - учителів, лікарів - законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП).
   
   Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 р. № 651 педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.
   
   Отже, навчальні заняття з учнями проводяться за розкладом, але в окремі дні тижня вони можуть не передбачатися. Водночас, вихідними такі дні не вважаються, оскільки впродовж цього часу вчитель залучається до інших видів організаційно-педагогічної роботи.
   
   Враховуючи зазначене, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності педагогічному працівнику навчального закладу необхідно застосовувати середньоденну заробітну плату, визначену згідно з пунктом 14 Порядку.
   
   Що стосується обчислення середньої заробітної плати у разі виконання педагогічним працівником роботи за тимчасово відсутнього працівника, то у такому разі оплата праці за додаткові години педагогічного навантаження враховується при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, і розрахунок здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку.
   
   Таким чином, керуючись нормами пункту 20 Порядку, сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість днів, які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).
   
   Заступник директора
Т. Нагорна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам