Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении доходов отдельных категорий физических лиц

О налогообложении доходов отдельных категорий физических лиц   
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.01.2010 р. № 04-27/25
   
   Щодо оподаткування доходів окремих категорій фізичних осіб

   У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянуто Ваш запит щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб окремих доходів суддів, зокрема, доходів у вигляді вихідної допомоги суддям, які пішли у відставку, та доходів від отримання путівок на. Санаторно-курортне лікування за рахунок державного бюджету. У зв'язку із зазначеним, Комітет повідомляє наступне.
   
   Нормами Закону України від 15.12.1992 року № 2862-ХІІ "Про статус суддів" (далі - Закон № 2862), зокрема, передбачено, що суддям, які пішли у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді, але не менше шестимісячного заробітку (стаття 43), а також, що суддям за рахунок державного бюджету щорічно надається путівка на санаторно-курортне лікування (стаття 44).
   
   Об'єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб (починаючи з 01.01.2004 року) визначається відповідно до норм Закону України від 22.05.2003 року № 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон № 889), згідно з пунктом 1.2 статті 1 якого доходом фізичної особи є, зокрема, сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.
   
   Згідно з нормами підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону №889 до загального оподатковуваного доходу відноситься дохід, отриманий платником податку як додаткове благо ( за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), до якого відповідно до норм пункту 1.1 статті 1 Закону № 889 відносяться кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем, якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку.
   
   Виходячи із зазначеного, вважаємо, що виплати суддям, які пішли у відставку, вихідної допомоги за своєю суттю є фінансовою допомогою, а надання суддям за рахунок державного бюджету щорічно путівки на санаторно-курортне лікування є формою отримання суддями послуг безоплатно. Вказані доходи відносяться до доходів у вигляді додаткового блага, які не виключаються із складу загального оподатковуваного доходу згідно з нормами пункту 4.3 статті 4 Закону № 889, отже підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах за ставкою, встановленою нормами пункту 7,1 статті 7 Закону № 889.
   
   Доцільно відзначити, що нормами Закону № 2862 передбачено, що суддям, які пішли у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати податку, а надання суддям путівки на санаторно-курортне лікування здійснюється за рахунок державного бюджету. Однак, приведеними нормами Закону № 2862 не визначено конкретного податку, який не підлягає сплаті при виплаті такої вихідної допомоги (який неможливо ідентифікувати з будь-яким податком, передбаченим Законом України "Про систему оподаткування" (статті 14 та 15). Також, нормами Закону № 2862 щодо надання суддям вказаних путівок не визначено, що їх вартість не оподатковується податком з доходів фізичних осіб, а сам Закон № 2862 не відноситься до законів про оподаткування.
   
   Виходячи з викладеного, вбачається, що у зазначених випадках відсутні достатні підстави для невключення доходів суддів, які пішли у відставку, від отримання вихідної допомоги та доходів суддів у вигляді отриманої безоплатно путівки на санаторно-курортне лікування до об'єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб, оскільки такі норми не містить Закон України № 889, який є спеціальним податковим законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб. Зазначене підтверджується Законом України "Про систему оподаткування", нормами якого (стаття 1) визначено, що встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються, зокрема, Верховною Радою України відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування.
   
   Крім того, Закон № 889 має пряму норму (пункт 22.2 статті 22), якою визначено, що у разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону, а відповідно до норм пункту 22.11 статті 22 норми Закону № 2862 щодо оподаткування доходів фізичних осіб повинні бути приведені у відповідність до норм Закону № 889.
   
   Зазначене не суперечить положенням Конституції України (частина третя статті 22,), якими встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, оскільки не здійснюється зменшення розмірів визначеної законом (нарахованої) вихідної допомоги суддям, які пішли у відставку, умов, порядку чи джерел її виплати та надання суддям путівки на санаторно-курортне лікування, відповідає положенням Конституції України, якими визначено, що система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України (пункт 1 частини другої статті 92), а громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (частина перша статті 24, а також передбачає виконання положень Конституції України (частина перша статті 67), якими визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
   
   Голова Комітету
С.А.Терьохін

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6180 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам