Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов налогообложения средств фондов банковского управления

Относительно некоторых вопросов налогообложения средств фондов банковского управления   
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.09.2009 р. N 04-27/874

   У Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики розглянуто лист щодо деяких питань оподаткування коштів фондів банківського управління (ФБУ). За наслідками розгляду за поставленими питаннями повідомляємо наступне.
   
   1. Чи розповсюджується порядок оподаткування нарахувань, внесків та перерахувань до пенсійних вкладів на оподаткування нарахувань, внесків та перерахувань до ФБУ, створених відповідно до закону?
   
   Пункт 22.8 ст. 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (надалі - Закон N 889) визначає порядок оподаткування операцій, які здійснюються в рамках та на виконання Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - Закон про експеримент).
   
   Нормою, згідно з якою було внесено зміни до Закону N 889, є ст. 5 Закону про експеримент, яка визначає, що у період дії ФБУ кошти, внесені юридичними особами (з урахуванням положень абзацу третього цієї статті) на рахунки учасників ФБУ, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, на чию користь здійснені такі внески.
   
   Зважаючи на те, що перша редакція Закону про експеримент передбачала залучення уповноваженими банками коштів на пенсійні вклади, відповідні норми, які встановлювали податкові пільги та регулювали операції з пенсійними вкладами, були визначені у відповідній редакції Закону N 889.
   
   Нова редакція Закону про експеримент внесла зміни до механізму управління залученими коштами в рамках зазначеного закону, внаслідок чого пенсійні вклади було замінено на рахунки у ФБУ.
   
   Зважаючи на те, що при цьому пенсійні вклади не припинили свого існування, а поряд з ними почали функціонувати ФБУ, виникла необхідність уніфікувати та прирівняти порядок оподаткування коштів, що залучалися до пенсійних вкладів та коштів, що залучалися до ФБУ, не обмежуючи та не надаючи переваг жодному з зазначених механізмів.
   
   Для досягнення зазначеної мети Закон N 889 було, зокрема, доповнено абзацом восьмим п. 22.8 ст. 22, згідно з яким оподаткування коштів ФБУ, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів здійснюється за правилами, встановленими для оподаткування операцій з пенсійними вкладами.
   
   Система функціонування ФБУ, створених відповідно до Закону про експеримент, як і система функціонування пенсійних вкладів, передбачених першою редакцією зазначеного Закону, передбачає три основні етапи:
   
   формування ФБУ та пенсійних вкладів за рахунок коштів, внесених (перерахованих) до них вкладниками (довірителями) та третіми особами;
   
   управління банком коштами, залученими до ФБУ та на пенсійні вклади, а також нарахування доходів на умовах, визначених законодавством та відповідними договорами;
   
   здійснення цільових та пенсійних виплат з ФБУ та з пенсійних вкладів.
   
   Таким чином, норма абзацу восьмого п. 22.8 ст. 22 Закону N 889 стосовно розповсюдження правил, встановлених для оподаткування операцій з пенсійними вкладами, на порядок оподаткування коштів ФБУ, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів, поширюється на всі три вищезазначені основні етапи функціонування ФБУ, в тому числі і на етап нарахування та внесення (перерахування) коштів до ФБУ та на пенсійні вклади.
   
   2. Чи підлягають оподаткуванню під час нарахування та під час перерахування на рахунок фізичної особи у ФБУ доходи фізичної особи, що нараховані та перераховані такій фізичній особі юридичною особою?
   
   Відповідно до абзацу другого п. 22.8 ст. 22 Закону N 889 не підлягають оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону.
   
   Предметом регулювання зазначеної норми є оподаткування доходів, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. При цьому неоподаткування зазначених доходів при їх нарахуванні ставиться в залежність від виконання умови, якою є наступне перерахування доходів, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону.
   
   Таким чином, в разі настання у відповідному податковому періоді визначеної зазначеною правовою нормою умови (перерахування доходів, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору на його пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ, відкритий відповідно до закону), при наявності документально підтверджених намірів такого перерахування на дату нарахування заробітної плати, ПДФО на доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору не нараховується ні під час нарахування таких доходів платнику податку, ні під час їх перерахування на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ такого платника податку.
   
   Згідно з абзацом третім п. 22.8 ст. 22 Закону N 889 також не підлягають оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку.
   
   Моментом та періодом нарахування зазначеного доходу фізичній особі є момент та період перерахування юридичною особою коштів на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ такого платника податку.
   
   Норма абзацу третього п. 22.8 ст. 22 Закону N 889 прямо визначає, що такі кошти не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.
   
   Також звертаємо увагу, що порядок оподаткування пенсійних вкладів та ФБУ, який закладався законодавцем в Закон N 889, передбачає часткове оподаткування коштів, які вносяться на пенсійні вклади та до ФБУ, не під час їх нарахування та внесення (перерахування), а під час пенсійних або цільових виплат з таких вкладів та ФБУ.
   
   Так, згідно з пп. 9.8.2 ст. 9 Закону N 889 податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у п. 7.1 ст. 7 цього Закону, від "60 відсотків сум регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту". При цьому сума пенсійної виплати, яка підлягає оподаткуванню, формально містить в своєму складі не лише частину доходу, нарахованого на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ, а й частину внеску на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ. Оподаткування пенсійних внесків на етапі внесення коштів на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ призведе до подвійного оподаткування частини таких внесків.
   
   Таким чином, зважаючи на викладене вище, зазначаємо, що:
   
   в разі нарахування та внесення працедавцем (третьою особою) коштів на користь учасника ФБУ або на пенсійний вклад такого платника податку, за наявності відповідних підтверджуючих документів (наказу по підприємству, розрахункових документів), а також
   
   у разі перерахування у відповідному податковому періоді доходів, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору на користь учасника ФБУ або на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону, за наявності документально підтверджених намірів такого перерахування (заяви фізичної особи) на дату нарахування доходів згідно з трудовим або цивільно-правовим договором,
   
   ПДФО із зазначених коштів не утримується ні під час нарахування таких коштів платнику податку, ні під час їх перерахування на пенсійний вклад або на рахунок у ФБУ такого платника податку.
   
   Зазначена позиція Комітету щодо питань оподаткування коштів, залучених до ФБУ та пенсійних вкладів, відображає універсальний підхід до порядку оподаткування коштів, які залучаються, використовуються та виплачуються під час функціонування різних інвестиційних механізмів, та не допускає ухилення від оподаткування. Інше бачення, ніж вищезазначене, призведе до викривлення закладених у відповідних нормах Закону N 889 загально-концептуальних підходів до оподаткування доходів, які отримуються унаслідок функціонування цих інвестиційних механізмів, та можливого подвійного оподаткування.
   
   Також звертаємо увагу, що при розробці та прийнятті Закону N 889 законодавцем було закладено універсальний підхід до оподаткування пенсійних внесків, пенсійних вкладів, пенсійних виплат, виплат за договорами довгострокового страхування життя, регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договорами довгострокового страхування життя, а також коштів ФБУ, який передбачає оподаткування 60 % сум таких виплат.
   
   Зазначаємо, що вищезазначена позиція Комітету викладена у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання оподаткування окремих операцій)" (реєстр. N 5067 від 31.09.2009 р.), який включено до Порядку денного п'ятої сесії ВРУ VI скликання, яким буде остаточно врегульовано непорозуміння, які виникають при трактуванні норм п. 22.8 ст. 22 Закону N 889.
   
   Голова Комітету
   
С. Терьохін

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6121 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам