Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в налоговом учете плательщика налога сумм полученных из бюджета капитальных трансфертов

Относительно отражения в налоговом учете плательщика налога сумм полученных из бюджета капитальных трансфертов   
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.07.2009 р. N 04-27/754

   У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянуто лист виконавчого комітету Алчевської міської ради Луганської області щодо відображення у податковому обліку платника податку сум отриманих з бюджету капітальних трансфертів.
   
   Відповідно до норм підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) бюджетні кошти, одержані платником податку у вигляді дотацій і субсидій з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, включаються до складу валових доходів такого платника податку. Водночас витрати, що здійснюються платником податку за рахунок таких коштів в цілях, пов'язаних із господарською діяльністю платника податку, включаються до складу його валових витрат у загальному порядку відповідно до норм статті 5 зазначеного Закону України.
   
   Норми зазначеного Закону не передбачають включення до складу валових доходів коштів, отриманих з бюджету як капітальний трансферт.
   
   Пунктом 18 статті 2 Бюджетного кодексу України визначається лише термін "дотація вирівнювання", який регулює виключно відносини між бюджетами різних рівнів. У податковому та бюджетному законодавчому праві не існує визначення термінів "дотація", "субсидія" або "капітальний трансферт".
   
   Однак в усталеній практиці застосування нормативно-правових актів центральних органів державної виконавчої влади України капітальний трансферт на відміну від бюджетних дотацій або субсидій має одноразовий або нерегулярний характер, а також цільове призначення для придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. Як правило, капітальні трансферти надаються у зв'язку з подіями непереборної сили або для виконання загальнодержавних програм інвестиційного розвитку (наприклад, ЄВРО-12).
   
   Зрозуміло, що при наданні капітального трансферту з бюджету виглядає економічно абсурдним оподатковувати його суму у складі валових доходів одержувача, оскільки мотивація такого капітального трансферту полягає у зворотному - поліпшити фінансовий стан такого одержувача, відновити його основні фонди, тим самим забезпечити подальшу зайнятість громадян.
   
   Відповідно до підпункту 8.1.2 пункту 8.1 статті 8 Закону амортизації підлягають витрати на придбання, самостійне виготовлення основних фондів для власного виробничого використання. Оскільки витрати на придбання основних фондів або їх ремонт, що провадяться за рахунок капітальних трансфертів, фактично є витратами, що здійснені державою, а не платником податку, то в цілях оподаткування витрати на такі основні фонди амортизації не підлягають.
   
   Якщо платник податку одержує з бюджету кошти для інших цілей, пов'язаних із здійсненням його поточної виробничої діяльності (з метою державного регулювання цін, для придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, крім капітальних активів), то такі кошти включаються до валового доходу платника податку, а при подальшому використанні таких коштів на придбання товарів (послуг) в цілях, пов'язаних із господарською діяльністю платника податку, - до складу його валових витрат у загальному порядку (у тому числі для реалізації положень пункту 5.9 статті 5 зазначеного Закону).
   
   Якщо платник податку одержує з бюджету кошти у вигляді капітальних трансфертів для цілей збільшення акціонерного капіталу (в обмін на емітовані ним корпоративні права), то його валові витрати, валові доходи та інші елементи податкових баз не змінюються у зв'язку з таким одержанням (наприклад, антикризові дії Уряду в банківській сфері).
   
   Якщо платник податку одержує з бюджету кошти у вигляді капітальних трансфертів для цілей придбання, або виготовлення основних фондів, то валові доходи платника податку не збільшуються, а такі капітальні активи включаються до відповідної групи основних фондів за нульовою вартістю (наприклад, НАК "Нафтогаз"winking smiley.
   
   Якщо платник податку одержує з бюджету кошти у вигляді капітальних трансфертів для цілей проведення ремонтів існуючих основних фондів, то валові доходи платника податку не збільшуються, а сума таких капітальних трансфертів не включається до складу валових витрат платника податку або на збільшення відповідної групи основних фондів (окремих об'єктів основних фондів групи 1) (наприклад, окремі об'єкти Алчевська).
   
   Вважаємо, що роз'яснення, видане Державною податковою адміністрацією України листом від 03.04.2009 р. N 7013/7/15-0217, суперечить нормам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У зв'язку з цим Комітет просить з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів привести зазначене роз'яснення у відповідність з нормами зазначеного Закону та повідомити Комітет про прийняте рішення у встановлений законодавством строк.
   
   Голова Комітету
   
С. Терьохін

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам