Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О количестве знаков после запятой в налоговой накладной

О количестве знаков после запятой в налоговой накладной   
МІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ у м. Києві
   
   ЛИСТ
   
   від 12.08.2014 р. № 7323/10/26-15-11-01-6
   
   Про кількість знаків після коми у податковій накладній
   (Витяг)
   
   Відповідно до п. 201.2 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Пунктом 201.7 ст. 201 ПКУ визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
   
   Згідно із п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 за № 185/24962, (далі – Порядок) до розділу І податкової накладної вносятся дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
   
   до графи 3 – номенклатура товарів/послуг продавця;
   
   до графи 5 – одиниця виміру товарів/послуг – грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л, послуга тощо;
   
   до графи 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг.
   
   У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
   
   У разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги, або на суму попередньої оплати частини вартості послуги, у графі 5 податкової накладної зазначається слово «послуга», а в графі 6 – відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати половини договірної вартості послуги, у графі 6 вказується число «0,5».
   
   Відповідно до п. 2 Порядку усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.
   
   Водночас пунктом 14 Порядку передбачено, що графа 7 податкової накладної заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
   
   Таким чином вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним законодавством). При цьому Порядком не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної, а також правила округлення як вартісних так і кількісних показників, отриманих в наслідок розрахунку.
   
   Враховуючи зазначене, для скорочення розрахованих як вартісних показників до другого знаку після коми так і кількісних показників до необхідної кількості знаків після коми, застосовується правило математичного округлення, яке полягає у збільшенні відповідного знаку на «1» (одиницю), якщо наступний за ним знак, який скорочується, дорівнює або перевищує «5» (п’ять).
   
   При цьому, необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для вірного розрахунку вартісного показника у графах 8-12 податкової накладної.
   
   Розрахунок вартісного показника, у якому в наслідок добутку показників граф 6 та 7 податкової накладної отримується число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається вірним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знаку після коми округлення не призводить до збільшення такого знаку на «1» (одиницю).
   
   Одночасно головне управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників, в яких надається, зокрема, і консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу. У разі виникнення додаткових питань, Головне управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві пропонує Вам звернутись безпосередньо до державної податкової інспекції за місцем Вашої державної реєстрації.
   
   Заступник начальника
О. В. Онищенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам