Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налоговой отчетности по налогу на прибыль

О налоговой отчетности по налогу на прибыль   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.01.2013 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-16
   
   
Начальникам ГУ Міндоходів
    в АР Крим, областях,
    мм. Києві та Севастополі
    Міжрегіонального ГУ Міндоходів
    – ЦО з обслуговування великих платників
   
   
   
   
Про податкову звітність з податку на прибуток

   
   
   З метою належного адміністрування, правильного розрахунку податкових зобов’язань та своєчасного надходження до бюджету податку на прибуток підприємств Міністерство доходів і зборів України повідомляє наступне.
   
    Протягом 2012-2013 років до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) внесено ряд суттєвих змін та доповнень в тому числі, пов’язаних з оподаткуванням прибутку підприємств. Крім того, положеннями Закону України від 04 липня 2013 року № 404 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» передбачено, що форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.
   
   На теперішній час Міндоходів для державної реєстрації в Міністерство юстиції України направлено форми податкових декларацій, які затверджено наказами від 16.12.2013 № 810 «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» (далі – Податкова декларація про спільну діяльність) та від 30.12.2013 № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – Податкова декларація підприємств).
   
   Проекти форм податкових декларацій з податку на прибуток банку, з податку на доходи (прибуток) страховика, розрахунків податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, а також податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями на даний час узгоджуються з зацікавленими міністерствами і відомствами та після затвердження відповідними наказами Міндоходів найближчим часом будуть подані в Міністерство юстиції України для державної реєстрації.
   
    Показники податкових декларацій в повній мірі приведено у відповідність до внесених у Кодекс змін та доповнень. Зокрема, Податкова декларація підприємств містить чіткий розрахунок авансових внесків з податку на прибуток, як для 2014 року так і майбутніх звітних (податкових) років та нову редакцію додатка ЦП «Операції з цінними паперами ...», в якому враховуються показники доходів та витрат від операцій:
   
   - з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (табл.1 – 2) ;
   
   - з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (табл. 3);
   
   - з РЕПО та деривативами (табл. 4).
   
   Водночас податкові декларації доповнено новим додатком ТЦ, в якому платником податку відображається «Самостійне, пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення».
   
    Удосконалено також окремі додатки, зокрема, додаток СБ «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості».
   
   Відповідно до абзацу другого пункту 46.6 статті 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків) чинні до такого визначення.
   
   Водночас, з урахуванням викладеного, Міністерство доходів і зборів України переконливо рекомендує платникам податку подавати податкову звітність до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України за звітний (податковий) 2013 рік за новими формами, оскільки це дозволить правильно визначити податкові зобов’язання з податку на прибуток, що відповідно запобігатиме виникненню непорозумінь між контролюючими органами та платниками податків.
   
    У контексті вищенаведеного зазначаємо про таке:
   
    згідно з пунктом 49.18 статті 49 та пунктом 57.1 статті 57 Кодексу податкові декларації подаються платниками податку на прибуток базовим звітним (податковим) періодом для яких є:
   
   календарний квартал - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)тобто не пізніше 10 лютого 2014 року;
   
   календарний рік - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто не пізніше 3 березня 2014 року.
   
   Виходячи з положень пункту 46.2 статті 46 Кодексу платник податку на прибуток разом з річною податковою декларацією має подавати річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
   
   Відповідно до пункту 49.4 статті 49 Кодексу платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   У зв’язку з цим, зобов’язую Начальників Головних управлінь Міністерства доходів і зборів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих органів Міндоходів та платників податку, а також провести організаційні заходи щодо роз’яснення переваг подання платниками податку податкової звітності в електронній формі.
   
   
   
   Заступник Міністра
А.П. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам