Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О переносе сроков

О переносе сроков   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.07.2014 р. № 16031/99-99-17-02-02-17
   
   Головні управління Міндоходів
   в областях та м. Києві
   
   
Про перенесення термінів
   
   Міністерство доходів і зборів України у зв’язку зі складною ситуацією на території Донецької і Луганської областей та численними зверненнями платників податків щодо неможливості подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.
   
   У разі відсутності визначених ПКУ підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку, контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку (п. 299.3 ст. 299 ПКУ).
   
   Таким чином, при отриманні від суб’єкта господарювання заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування контролюючий орган приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації платником єдиного податку.
   
   Згідно із п. 299.10 ст. 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
   
   1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
   
   2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
   
   3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.
   
   Підпунктом 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ визначено, що заява про відмову від спрощеної системи оподаткування подається до контролюючого органу суб'єктом господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).
   
   Разом з тим, відповідно до п. 102.6 ст. 102 ПКУ граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.
   
   Порядок застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 ст. 102 ПКУ затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі – Порядок).
   
   Відповідно до Порядку обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – це непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.
   
   Пунктом 5.4 ст. 5 Порядку передбачено, що відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації, заяви про перегляд рішень органів державної податкової служби, заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань може бути пов'язана з обмеженою свободою пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. У цьому разі одним із способів документального підтвердження є письмова відповідь Міністерства оборони України на запит органу державної податкової служби.
   
   Указом Президента України від 14 квітня 2014 року введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".
   
   Враховуючи викладене, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей доручаю:
   
   1. Начальникам (в.о. начальників) ГУ Міндоходів у Донецькій та Луганській областях вжити необхідних заходів для прийняття рішення про перенесення граничного терміну подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку з III кварталу 2014 року на 18.07.2014.
   
   Про прийняття зазначених рішень терміново повідомити Міністерство доходів і зборів України для оприлюднення на офіційному веб-порталі в порядку, передбаченому наказом Міндоходів від 27.06.2013 № 197.
   
   2. Начальникам (в.о. начальників) ГУ Міндоходів у областях та м. Києві довести вказане до відома підпорядкованих територіальних органів Міндоходів та враховувати під час звернень платників податків Донецької і Луганської областей, в тому числі тих, які перебувають на інших територіях.
   
   Перший заступник Міністра
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам