Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об определении операций между резидентом и постоянным представительством нерезидента, а также между таким представительством и нерезидентом контролируемыми

Об определении операций между резидентом и постоянным представительством нерезидента, а также между таким представительством и нерезидентом контролируемыми   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.05.2014 р. N 8645/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо визначення операцій між резидентом та постійним представництвом нерезидента, а також між таким представництвом та нерезидентом контрольованими
   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло листи <...> щодо оподаткування доходів нерезидентів та <...> щодо визначення операції з перерахування постійним представництвом страхової премії на рахунок головного офісу контрольованою операцією <...> і повідомляє.
   
   Статтею 12 Закону України від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування" визначено, що перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Згідно з п. 5 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року N 124, страховики (цеденти, перестрахувальники) можуть укладати договори перестрахування за участю перестрахових брокерів-нерезидентів лише через їх постійні представництва в Україні, зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.
   
   Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є, зокрема:
   
   • господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
   
   • господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які:
   
   - задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
   
   - застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
   
   - сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
   
   - не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;
   
   • операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.
   
   З огляду на це здійснювані операції, однією із сторін яких виступає постійне представництво нерезидента, іншою - резидент, підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються з нерезидентом, якщо нерезидент є пов'язаною особою з резидентом або підпадає під дію пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. У цьому випадку резидент зобов'язаний подавати звіт про здійснені контрольовані операції контролюючому органу до 1 травня року, наступного за звітним, відповідно до вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.
   
   Операції з перерахування постійним представництвом страхової премії та брокерської винагороди на рахунок головного офісу не підпадають під визначення контрольованих, у разі якщо такі операції здійснюються в межах однієї юридичної особи.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам