Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях обложения НДС операций по поставке зерновых и технических культур

Об особенностях обложения НДС операций по поставке зерновых и технических культур   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.07.2014 р. N 12601/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо особливостей обкладення ПДВ операцій із постачання зернових та технічних культур
   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення <...> щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання зернових та технічних культур на митній території України і вивезення їх у митному режимі експорту за межі митної території України та повідомляє.
   
   Щодо запитань 1, 2 та 5
   
   У зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законами України від 19 грудня 2013 року N 713-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків", від 27 березня 2014 року N 1166-VII "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" та від 10 квітня 2014 року N 1200-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" оподаткування податком на додану вартість у 2014 році операцій з вивезення зернових та технічних культур у митному режимі експорту здійснюється з урахуванням таких особливостей, визначених у пункті 197.21 статті 197, пунктах 15 та 151 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс):
   
   • у періоди з 01.01.2014 р. до 31.03.2014 р. та з 01.10.2014 р. операції з вивезення у митному режимі експорту зернових культур та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників, а також Аграрним фондом у разі їх придбання з податком, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою податку, а сума бюджетного відшкодування такими підприємствами визначається у загальновстановленому порядку. Сума податку, яка сплачена покупцем таких зернових та технічних культур та включена до складу податкового кредиту, враховується у розрахунку суми бюджетного відшкодування у загальновстановленому порядку;
   
   • з 01.04.2014 р. до 30.09.2014 р. право на оподаткування за нульовою ставкою податку при здійсненні операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових та технічних культур збережено лише для сільськогосподарських підприємств - виробників за умовою, що такі зернові та технічні культури вирощені на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх власності або постійному користуванні на дату такого експорту.
   
   При цьому для застосування зазначених вище норм Кодексу під сільськогосподарським підприємством розуміється виробник сільськогосподарської продукції, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, незалежно від того, чи зареєстроване таке сільськогосподарське підприємство суб'єктом спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, чи ні.
   
   Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу податкові зобов'язання з податку на додану вартість при експорті товарів визначаються на дату оформлення митної декларації (далі - МД), що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. Така МД має бути включена у реєстр виданих та отриманих податкових накладних за той звітний (податковий) період, у якому виникли податкові зобов'язання з податку.
   
   Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій, регламентуються Положенням про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення).
   
   Згідно з пунктом 16 Положення підтвердженням належного оформлення МД є або відбиток на всіх аркушах такої МД особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення (паперова версія), або відмітка про завершення митного оформлення та засвідчення МД електронним цифровим підписом такої особи (електронна версія).
   
   Таким чином, при здійсненні операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових та технічних культур за межі митної території України платник зобов'язаний застосовувати до таких операцій той режим оподаткування податком на додану вартість, який діяв на дату оформлення МД відповідно до вимог пункту 16 Положення.
   
   Щодо запитання 3
   
   У разі якщо платник податку здійснював операції з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та звільняються від оподаткування податком, та оформляв таке вивезення однією МД, то така МД відображається в розділі I Реєстру виданих та отриманих податкових накладних одним рядком в розрізі операцій, до яких застосовується нульова ставка податку на додану вартість та режим звільнення від оподаткування податком.
   
   У податковій декларації з податку на додану вартість обсяг операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що міститься у МД, відображається відповідними частинами у таких рядках розділу I "Податкові зобов'язання":
   
   • у рядку 2.1 - операції з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур, до яких застосовується нульова ставка податку на додану вартість;
   
   • у рядку 5.1 - операції з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур, до яких застосовується режим звільнення від оподаткування податком.
   
   При цьому з метою підтвердження постачальником правомірності застосування нульової ставки податку до операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур, придбаних у сільськогосподарських товаровиробників, у договорах на придбання сільськогосподарської продукції, доцільно зазначати, що ця продукція придбавається у виробника такої продукції з податком на додану вартість.
   
   Щодо запитання 4
   
   Щодо застосування механізму розподілу податкового кредиту з податку, визначеного статтею 199 Кодексу; при здійсненні операцій з придбання/виготовлення необоротних активів повідомляємо, що відповідно до пунктів 15 (діяв до 01.01.2014 р.) та 151 (діє з 01.04.2014 р. до 01.10.2014 р.) підрозділу 2 розділу XX Кодексу при формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і неоподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.
   
   У період з 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р. з урахуванням того, що операції з вивезення у митному режимі експорту зернових та технічних культур звільнялися від оподаткування податком на додану вартість на підставі пункту 197.21 статті 197 Кодексу, то у разі придбання в цей період необоротних активів, які одночасно будуть використовуватись у звільнених та оподатковуваних операціях, сума податку на додану вартість, сплачена у складі їх вартості, підлягає розподілу у порядку, передбаченому статтею 199 Кодексу.
   
   Щодо запитання 6
   
   До 01.01.2014 р. документальним підтвердженням застосування сільськогосподарським підприємством спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість було виключно свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування (далі - Свідоцтво).
   
   З 01.01.2014 р. таким підтвердженням є Свідоцтво, видане до 01.01.2014 р. (за умови, що у реєстраційних даних платника не відбувалося змін), або витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 2-ВР, отриманий платником у встановленому порядку.
   
   Порядок формування і надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з реєстру платників податку на додану вартість, у тому числі реєстру суб'єктів спеціального режиму; оподаткування податком на додану вартість, визначено у розділі VII Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014 р. N 26, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 р. за N 232/25009.
   
   Щодо надання доступу платникам податку до баз даних та вдосконалення окремих процесів оподаткування
   
   Відповідно до пункту 183.13 статті 183 Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Міністерство доходів і зборів України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-порталі інформацію про платників податку, яка є доступною для всіх зацікавлених осіб.
   
   Так, зокрема, зазначена інформація містить дані з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (дані про дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком, перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія вказаного режиму, із зазначенням дати внесення запису про такі види діяльності, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах). Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.
   
   Поряд з цим слід зазначити, що ведення Міндоходів інших реєстрів сільськогосподарських виробників Кодексом чи іншими нормативно-правовими актами не передбачено.
   
   Також інформуємо, що з метою реформування податкової системи та покращення умов ведення бізнесу в Україні і зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання в Міністерстві фінансів України утворено окремі робочі групи із залученням широких кіл громадськості та бізнес-спільноти.
   
   Одним із основних завдань робочої групи N 9 є комплексний перегляд спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами.
   
   За результатами проведених засідань буде визначено основні напрями реформування системи оподаткування сільгосптоваровиробників та переробних підприємств, зміни до Кодексу.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам