Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно документов о постановке на учет налогоплательщиков

Относительно документов о постановке на учет налогоплательщиков   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.01.2014 р. N 106/7/99-99-18-02-04-17
(втратив чинність на підставі листа ДФСУ від 31.07.2015 р. № 28176/7/99-99-11-01-04-17)
   
   
Митницям Міндоходів
   
   
Щодо документів про взяття на облік платників податків

   
   За результатами розгляду листа Київської митницi Міндоходів вiд 13.12.2013 р. N 06.01-39/1111-5452 стосовно перелiку документiв, якi подаються особами, якi здiйснюють операцiї з товарами, для взяття на облiк, Мiнiстерство доходiв і зборiв України повiдомляє наступне.
   
   Змінами до Податкового кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (далi - Закон N 755), якi набули чинностi 17.12.2012 р., для платникiв податкiв, вiдомостi щодо яких мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (далi - Єдиний державний реєстр), запроваджено єдиний документ - виписку з Єдиного державного реєстру, що пiдтверджує державну реєстрацiю суб'єкта господарювання та взяття його на облiк в органах державної податкової служби, державної статистики та Пенсiйного фонду України.
   
   Платникам податкiв, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру, пiсля взяття їх на облiк органом ДПС надсилається (видається) довiдка про взяття на облiк платника податкiв за ф. N 4-ОПП.
   
   Частиною четвертою статтi 21 Закону N 755 встановлено перелiк вiдомостей, якi зазначаються у виписцi з Єдиного державного реєстру. Зокрема, у виписцi з Єдиного державного реєстру зазначаються вiдомостi про дату та номер запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких суб'єкт господарювання перебуває на облiку.
   
   При цьому, вiдповiдно до положень Закону N 755, виписка з Єдиного державного реєстру видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) державним реєстратором засновнику (уповноваженiй ним особi) або фiзичнiй особi - пiдприємцю, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання державним реєстратором вiд органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України даних про взяття на облiк.
   
   Враховуючи викладене, при взяттi на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, необхiдно керуватися названими законами.
   
   Зокрема, у зв’язку з вiдмiною довiдки про взяття на облiк, особа, яка включена до Єдиного державного реєстру, можуть надавати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що мiстить данi про взяття її на облiк як платника податкiв.
   
   Директор Департаменту розвитку IT,
   електронних сервiсiв та облiку платникiв
   
О. В. Теньков

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам