Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения средств, полученных под отчет учредителем предприятия, не состоящего с этим предприятием в трудовых отношениях

Относительно налогообложения средств, полученных под отчет учредителем предприятия, не состоящего с этим предприятием в трудовых отношениях   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.09.2013 р. N 11727/6/99-99-19-03-02-15
   (Витяг)

   
   На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.08.2013 р. N 32567/4/1-13 Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> щодо оподаткування коштів, отриманих під звіт засновником підприємства, який не перебуває з цим підприємством у трудових відносинах і повідомляє.
   
   Згідно з частиною третьою ст. 96 Цивільного кодексу України учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, установлених установчими документами та законом.
   
   Пунктом 2.11 гл. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320 (далі - Положення N 637), зокрема, визначено, що готівкові кошти на виробничі (господарські) потреби (крім закупівлі сільгосппродукції та заготівлі вторинної сировини) під звіт видаються на строк не більше двох робочих днів, включаючи день їх отримання.
   
   Також п. 2.12 гл. 2 Положення N 637 передбачено, що фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом з підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.
   
   Водночас п. 3 Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 р. N 1276 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", визначено, що якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п'ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, в якому платник податку завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт), то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. У разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.
   
   Так, відповідно до пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.
   
   Також у пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу зазначено, що оподаткуванню підлягають підзвітні суми, що не повернуті у строки, що визначені пп. 170.9.2 ст. 170 Кодексу.
   
   Крім того, базою оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, є сума надміру витрачених коштів, помножена на коефіцієнт, який обчислюються за формулою, наведеною в п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
   
   Згідно з пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу у разі отримання коштів під звіт для виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок підприємства працівник має подати Звіт до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, в якому він виконав таку цивільно-правову дію, а за наявності надміру витрачених коштів їх суму він має повернути в касу підприємства до або під час подання Звіту.
   
   Водночас слід зауважити, що пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 Кодексу визначено особливості подання Звіту про витрати, пов'язані з виконанням деяких цивільно-правових дій при використанні корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів.
   
   Підпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу визначено, що податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 цього пункту строку, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.
   
   Отже, довірені особи підприємств подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом з документами про одержання готівки з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо).
   
   У разі неподання до звіту документів, які підтверджують одержання готівкових коштів з поточного рахунку, посадова особа підприємства (бухгалтер) зобов'язана вжити відповідних заходів щодо підтвердження факту одержання готівкових коштів з поточного рахунку.
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1388 1
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам