Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отмены постановления от 04.03.2013 г. № 231 «Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и начисления уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством»

Относительно отмены постановления от 04.03.2013 г. № 231 «Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и начисления уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством»   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.06.2014 р. № 12109/5/99-99-17-03-02-16    
Мiнiстерство юстицiï Украïни
   
Про виконання доручення

   
    На виконання доручення Прем´ϵр-мiнiстра Украïни вiд 31.03.2014 № 5771/1/1-14, вiд 18.06.2014 № 21172/1/1-14, вiд 20.06.2014 № 6715/58/1-14 та листа Мiнiстерства юстицiï Украïни вiд 23.06.2014 № 5501-0-4-14/8.1 Мiнiстерство доходв i зборiв Украïни розглянуло листи Федерацiï роботодавцiв Украïни вiд 04.06.2014 № 01-1-306 та громадських органiзацiй оцiнювачiв вiд 03.06.2014 № 0306/05-14 i повiдомляϵ.
   
    Щодо розгляду проекту Закону Украïни «Про внесення змiн до Податкового кодексу Украïни щодо вдосконалення механiзму визначення доходу вiд продажу (обмiну) об´ϵктiв нерухомого та рухомого майна з метою оподаткування» (реϵстр. № 4291-2 вiд 07.03.2014). Вiдповiдно до доручення Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 21.03.2014 № 8439/1/1-14 пропозицiï були наданi Фонду державного майна Украïни листом вiд 24.03.2014 № 5378/5/99-99-17-03-02-16.
   
    Згiдно з Податковим кодексом Украïни (далi – Кодекс) дохiд фiзичноï особи вiд продажу об´ϵкта нерухомого або рухомого майна визначаϵться виходячи з цiни, зазначеноï в договорi купівлі-продажу, але не нижче оцiночноï вартостi такого об´ϵкта.
   
    Пунктом 5 статтi 5 Закону Украïни вiд 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна Украïни» (далi – Закон) введено окремий напрям оцiнки для цiлей оподаткування та нарахування сплати iнших обов´язкових платежiв, якi справляються вiдповiдно до законодавства.
   
    З метою виконання закону, Кодексу, Закону Украïни вiд 13 сiчня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змiн до деяких законiв Украïни з питань приватизацiï щодо реалiзацiï положень Державноï програми приватизацiï на 2012-2014 роки», iнших законiв Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни прийнято постанову вiд 04 березня 2013 року № 231 «Деякi питання проведення оцiнки для цiлей оподаткування та нарахування сплати iнших обов´язкових платежiв, якi справляються вiдповiдно до законодавства» (далi – постанова № 231).
   
    Постановою № 231 затверджено порядок проведення оцiнки для цiлей оподаткування, обчислення суми державного мита, податкiв та iнших обов´язкових платежiв, якi справляються вiдповiдно до законодавства, а також запроваджено Єдину базу звiтiв про оцiнку для цiлей оподаткування, яку веде Фонд державного майна Украïни.
   
    Слiд зазначити, що в умовах дiï поставнови № 231 у I кватралi 2014 року спостерiгаϵться позитивна динамiка збiльшення надходжень податку на доходи фiзичних осiб з операцiй з нерухомим майном порiвняно з I кварталом 2013 року. Також у I кварталi 2014 року збiльшилась кiлькiсть фiзичних осiб, якi отримували доходи вiд операцiй з нерухомим майном.
   
    Враховуючи викладене, Мiнiстерство доходiв i зборв Украïни не пiдтримуϵ скасування постанови № 231 без прийняття вiдповiдних змiн до Кодексу, Закону та iнших законiв з питань оцiночноï дiяльностi, оскiльки iï скасування може призвести до неоднозначного та множинного трактування норм законодавства, заниження вартостi об´ϵктiв оподаткування та вiдповiдно зменшення надходжень податкiв, зборiв та iнших обов´язкових платежiв до бюджету.
   
    Пропонуϵмо до складу робочоï групи при Мiнiстерствi юстицiï Украïни щодо вдосконалення законодавства з питань оцiночноï дiяльностi включити представникв Мiндоходiв.
   
    Перший заступник Мiнiстра
Ι.О. Бiлоус

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам