Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно учета материальных ценностей на счете 14 «Незавершенные капитальные инвестиции в необоротные активы»

Относительно учета материальных ценностей на счете 14 «Незавершенные капитальные инвестиции в необоротные активы»   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 25.03.2015 р. №31-11420-07-13/10574
   
   Щодо надання роз’яснень

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист __________________ щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» та в межах компетенції повідомляє.
   
   Вiдповiдно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.06.2013 № 611 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746, рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.
   
   Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 12.10.2010 № 1202 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010 за № 1017/18312, основні засоби це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
   
   Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
   
   Не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, які перебувають на складах не відповідають критеріям визнання основних засобів і амортизація на такі об’єкти не нараховується.
   
   Враховуючи вищенаведене, за рішенням керівника бюджетної установи не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи станом на 01 січня 2015 року або вводяться в експлуатацію та обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» або перекласифіковуються і відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи».
   
   Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
   
М. О. Чмерук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам