Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей

Относительно обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей   
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.11.2011 р. № 220/6689
   
   Щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей

   У Міністерстві оборони України за дорученням Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України розглянуто питання забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, запровадження нових форм фінансування житлового будівництва за кошти державного бюджету і військовослужбовців та інших питань.
   
   Щодо припинення переведення житла, яке розподіляється житловими комісіями військових частин в розряд службових для потреб людей, які мають родинні чи дружні зв'язки з керівним складом Міністерства оборони України, іншими представниками влади
   
   Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. №1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" житлове приміщення включається до числа службового згідно з рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за клопотанням начальника гарнізону, командира військової частини, погодженого з квартирно-експлуатаційним органом.
   
   З метою здійснення контролю за розподілом житлових приміщень в гарнізонах Збройних Сил України, перевіркою правильності оформлення облікових справ військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, створено Комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України.
   
   На цей час розроблено проект наказу Міністра оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями". У проекті цього наказу включено норми, які значно вдосконалюють порядок забезпечення службовим житлом.
   
   Зокрема, більш конкретизовано деякі положення, які врегульовують процес надання житла, посилено контроль за обліком отримання житла, процесом розподілу як службового, так і постійного житла та відповідальність посадових осіб всіх рівнів, які беруть участь у його розподілі. При цьому визначено пріоритети, якими мають керуватися посадові особи при наданні службового житла.
   
   Щодо затвердження нового порядку підписання контракту між військовослужбовцями та Міністерством оборони України, з метою передбачення порядку та терміну забезпечення службовим та постійним житлом
   
   Чинною редакцією Контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008, передбачено зобов'язання з боку Міністерства оборони України щодо забезпечення належних умов для проходження громадянами України військової служби, у тому числі забезпечення житловими приміщеннями в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
   
   Встановлення нового порядку підписання контракту із визначенням термінів забезпечення службовим та постійним житлом вважається передчасною, оскільки складна соціально-економічна ситуація в державі не дозволить визначити ефективних шляхів реалізації порядку, що пропонується.
   
   Щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів військової служби з метою заміни терміна "пільга" на термін "компенсація"
   
   Відповідно до статті 147 Конституції України єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України, є Конституційний Суд України.
   
   У пункті 3 Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" і підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) зазначено, що багато "пільг", передбачених спеціальним законодавством України (для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів тощо), є не пільгами, а гарантіями та іншими засобами забезпечення професійної діяльності окремих категорій громадян, ефективного функціонування відповідних органів.
   
   Водночас заміну терміна "пільга" на термін "компенсація" вважаємо недоречною через те, що поняття "компенсація", за визначенням, не передбачає постійної, систематичної соціальної допомоги, являє собою відшкодування очікуваних витрат або які наступили і надається державою виходячи з наявних фінансових можливостей.
   
   Щодо забезпечення житлом військовослужбовців із застосуванням нових альтернативних проектів
   
   Зазначаємо, що військовослужбовці підпадають під дію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249, і можуть брати участь у її реалізації. Ця програма дозволяє запровадити спільні організаційні та фінансово-економічні механізми забезпечення громадян доступним житлом, а її розділи акумулюють планові показники будівництва доступного житла для окремих категорії громадян, у тому числі і військовослужбовців.
   
   Щодо визначення банку, який буде здійснювати кредитування житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 88 від 28 січня 2004 р. "Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань"
   
   Міністерством оборони розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань", яким передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 88 від 28 січня 2004 р. "Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань", щодо умов погашення кредиту, а саме: сплату відсотків за користування кредитом здійснювати за рахунок коштів державного бюджету через уповноважений банк, визначення якого знаходиться у компетенції Кабінету Міністрів України.
   
   На цей час проводиться процес узгодження проекту Постанови з іншими міністерствами та відомствами.
   
   Стосовно ініціативи щодо проведення парламентських та громадських слухань вважається за доцільне підтримати пропозиції Спілки.
   
   Заступник Міністра
   Оборони України
І.М. Кушнір

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам