Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию

О порядке исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.09.2015 р. № 529/18/99-15

   Департамент соціального страхування та партнерства розглянув лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та повідомляє.
   
   До запитання 1. Відповідно до пункту 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 439) (далі — Порядок) якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
   
   Допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно розраховувати в такій послідовності:
   
   1) розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
   
   2) розраховується сума денної виплати (середньоденна заробітна плата помножується на відсоток страхового стажу);
   
   3) порівнюється сума денної виплати з виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати;
   
   4) якщо сума денної виплати не перевищує мінімальну виплату, ця сума помножується на кількість днів, що підлягають оплаті;
   
   5) якщо сума денної виплати перевищує мінімальну виплату, то сума виплати розраховується виходячи з мінімальної виплати (враховуючи норму статті 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», без додаткового урахування відсотка страхового стажу.
   
   До запитання 2. Із урахуванням вимог статей 24, 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) та пункту 2 Порядку сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
   
   Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах із урахуванням обмеження максимальною величиною розраховується в такій послідовності:
   
   1) розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;
   
   2) порівнюється розрахована середньоденна заробітна плата з максимальною виплатою (розрахованою з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);
   
   3) якщо сума середньоденної заробітної плати не перевищує максимальну, то сума денної виплати помножується на кількість днів, що підлягають оплаті;
   
   4) якщо сума середньоденної заробітної плати перевищує максимальну, то сума виплати (розрахована виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) помножується на кількість днів, що підлягають оплаті.
   
   При цьому якщо в повному місяці періоду тимчасової непрацездатності або відпустки по вагітності та пологах розрахована сума виплати перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, то сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах в цьому місяці обмежується максимальною величиною.
   
   Відповідно зменшується загальна сума страхової виплати.
   
   До запитання 3. Відповідно до пункту 30 Порядку у разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Для виконання вимог пункту 30 Порядку щодо сумарної заробітної плати, з якої розраховується виплата, у наведеному в запитанні випадку (страховий випадок настав у перший день роботи за сумісництвом) у довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи може бути включена інформація про заробітну плату місяця настання страхового випадку.
   
   До запитання 4. Статтею 31 Закону визначено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
   
   Відповідно до пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196, для догляду за хворою дитиною в період частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років листок непрацездатності не видається.
   
   Враховуючи зазначене, у наведеному у листі випадку допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.
   
   До запитання 5. Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» встановлено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, зокрема, на допомогу по вагітності та пологах.
   
   При цьому Законом не передбачені підстави для відмови в наданні допомоги по вагітності та пологах.
   
   Відповідно до статті 25 Закону допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
   
   У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.
   
   Відповідно до статті 30 Закону застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), допомога по вагітності та пологах надається за основним місцем роботи та за сумісництвом. Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
   
   Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку.
   
   До запитання 6. Порядок не передбачає особливостей обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють на підприємстві вахтовим методом. Враховуючи зазначене, визначений пунктом 3 Порядку механізм обчислення середньоденної заробітної плати застосовується, зокрема, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності для застрахованих осіб, які працюють вахтовим методом.
   
   До запитання 7. Порядком передбачено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пункт 32 Порядку).
   
   Директор Департаменту соціального страхування та партнерства
О. Савенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам