Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении дисциплинарных взысканий к работникам за прогул без уважительных причин

О применении дисциплинарных взысканий к работникам за прогул без уважительных причин   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.07.2015 р. N 302/06/186-15
   
   Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин

   Юридичним департаментом Міністерства <...> розглянуто лист і в межах компетенції повідомляється.
   
   Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. N 105).
   
   Працівники, звільнені з військової служби в запас (демобілізовані), які не продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, з урахуванням часу перевезення до місць проживання (перебування) мають стати до роботи.
   
   До працівників, які без поважних причин вчасно не стали до роботи, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення.
   
   Відповідно до пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.
   
   Звільнення за прогул без поважних причин - це дисциплінарне стягнення. Застосовуючи його, слід додержуватися встановлених законодавством про працю вимог щодо порядку застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, відповідно до статті 149 КЗпП власник або уповноважений ним орган до застосування дисциплінарного стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
   
   У табелі обліку використання робочого часу відсутність на роботі з поважних причин доцільно відмічати умовним позначенням "І" - інші причини неявок, а відсутність на роботі без поважних причин - умовним позначенням "ПР" - прогул.
   
   Застосування роботодавцем дисциплінарних стягнень до працівників є його правом.
   
   Одночасно інформуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.
   
   Директор Юридичного департаменту
   
О. Туліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам