Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2016 год

О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2016 год   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.07.2015 р. N 10846/0/14-15/13
   
   Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік

   Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.
   
   Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
   
   Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
   
   Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
   
   1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
   
   Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
   
   2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.
   
   Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163.
   
   Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
   
   Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.
   
   Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
   
   При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
   
   Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2016 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
   
   • 1 січня - Новий рік;
   
   • 7 січня - Різдво Христове;
   
   • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
   
   • 1 травня - Пасха (Великдень);
   
   • 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
   
   • 9 травня - День Перемоги;
   
   • 19 червня - Трійця;
   
   • 28 червня - День Конституції України;
   
   • 24 серпня - День незалежності України;
   
   • 14 жовтня - День захисника України.
   
   Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2016 році вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений на вівторок 3 травня, вихідний день у неділю 19 червня має бути перенесений на понеділок 20 червня.
   
   Слід наголосити, що у 2016 році на 1 травня (неділю) припадає два свята - День міжнародної солідарності трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з вихідним днем збігається два святкових дні, перенесенню підлягає лише один день - неділя (1 травня) на вівторок (3 травня).
   
   Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
   
   У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.
   
   Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв'язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
   
   При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.
   
   Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 - 53, 67 і 73 КЗпП України.
   
   Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2016 рік (додається), розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
   
   За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 рік становитиме:
   
   • при 40-годинному робочому тижні - 2003,0 години;
   
   • при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 годин;
   
   • при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 годин;
   
   • при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 годин;
   
   • при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 годин;
   
   • при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;
   
   • при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 годин;
   
   • при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 годин;
   
   • при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 годин;
   
   • при 18-годинному робочому тижні - 903,6 годин.
   
   Додаток на 1 арк.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Іванкевич

   
   
Додаток
   до листа
   20.07.2015 N 10846/0/14-15/13

   
N пп Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2016 рік
1 Кількість календарних днів 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2
(1, 7)
- 1
-8
- 3
(1, 2, 9)
2
(19, 28)
- 1
-24
- 1
-14
- - 10
3 Кількість вихідних днів 10 8 8 9 9 8 10 8 8 10 8 9 105
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 12 8 9 9 12 10 10 9 8 11 8 9 115
5 Кількість робочих днів 19 21 22 21 19 20 21 22 22 20 22 22 251
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1
-6
- 1
-7
- - 1
-27
- 1
-23
- 1
-13
- - 5
   
   
   
Норма тривалості робочого часу в годинах при:

   
7 40-годинному робочому тижні 151 168 175 168 152 159 168 175 176 159 176 176 2003
8 39-годинному робочому тижні 148,2 163,8 171,6 163,8 148,2 156 163,8 171,6 171,6 156 171,6 171,6 1957,8
9 38,5-годинному робочому тижні 146,3 161,7 169,4 161,7 146,3 154 161,7 169,4 169,4 154 169,4 169,4 1932,7
10 36-годинному робочому тижні 136,8 151,2 158,4 151,2 136,8 144 151,2 158,4 158,4 144 158,4 158,4 1807,2
11 33-годинному робочому тижні 125,4 138,6 145,2 138,6 125,4 132 138,6 145,2 145,2 132 145,2 145,2 1656,6
12 30-годинному робочому тижні 114 126 132 126 114 120 126 132 132 120 132 132 1506
13 25-годинному робочому тижні 95 105 110 105 95 100 105 110 110 100 110 110 1255
14 24-годинному робочому тижні 91,2 100,8 105,6 100,8 91,2 96 100,8 105,6 105,6 96 105,6 105,6 1204,8
15 20-годинному робочому тижні 76 84 88 84 76 80 84 88 88 80 88 88 1004
16 18-годинному робочому тижні 68,4 75,6 79,2 75,6 68,4 72 75,6 79,2 79,2 72 79,2 79,2 903,6
   

У фокусі фото автора
Томашпольский Сергій ФОП і готівка: оприбуткування, ліміти, РРО і фінмоніторинг... ...
26594 40
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд