Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О сохранении места работы работников, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции или остаются в таких районах

О сохранении места работы работников, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции или остаются в таких районах   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОÏ ПОЛІТИКИ УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13

   
Міністерствам (за списком)
    Донецькій та Луганській обласним
    державним адміністраціям
   
   
Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах

   
    З метою недопущення звільнення власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах, Мiнсоцполiтики звертає увагу на наступне.
   
    Працівники, які не виходять на роботу у зв´язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції, або тi, якi залишаються у таких районах пiд час проведення антитерористичної операцiï i не мають змоги виходити на роботу у зв´язку з небезпекою для життя та здоров´я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першоï статтi 40 Кодексу законiв про працю Украïни на пiдставi «прогул».
   
    Зазначене обумовлено необхiднiстю збереження життя i здоров´я таких працiвникiв та ïх сімей i вважаϵться як вiдсутнiсть на роботi з поважних причин. У такому випадку за працiвниками зберiгаються робоче мiсце та посади.
   
    Разом з тим пропонуϵмо рекомендувати роботодавцям за необхiдностi надавати працiвникам на ïх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов´язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надаються за угодою сторiн у порядку, визначеному законодавством.
   
    Мiнiстр
Л. Денiсова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам