Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предоставления ежегодных отпусков

Относительно порядка уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предоставления ежегодных отпусков   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.09.2012 р. N N 2602/1/18/12-зв

   
   Міністерство соціальної політики розглянуло лист і повідомляє наступне.
   
   До блоку питань I додатка 1.
   
   У відповідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Міністерство соціальної політики є центральним органом виконавчої влади, що діє у відповідності з Конституцією України, законами України та на підставі Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 389.
   
   Відповідно до п. 23 - 25 зазначеного Положення Міністерство соціальної політики здійснює державний нагляд:
   
   за діяльністю Пенсійного фонду України щодо збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та контролю за сплатою;
   
   за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
   
   в сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування та на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, в частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правлінь Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, в тому числі погодження структур органів цих фондів, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, витрат на адміністративно- господарські витрати фондів.
   
   Законом України від 01.07.2010 р. N 2399-VI внесено зміни до абзацу другого статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877) та виключені слова "інших органів" з переліку органів, які здійснюють державний нагляд (контроль), який визначений як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства.
   
   Оскільки фонді соціального страхування не віднесені до кола органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дія Закону N 877 з моменту набрання чинності зазначених змін на органи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування не поширюється.
   
   На сьогоднішній день перевірки щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування належать до повноважень Пенсійного фонду України. Так, відповідно до статті 13 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право проводити не частіше одного разу на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, - позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають у ході такої перевірки. Планові та позапланові перевірки проводяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за погодженням із сторонами соціального діалогу.
   
   Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють перевірки страхувальників відповідно до законів з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, право на здійснення яких було уточнено з прийняттям Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів.
   
   До блоку питань III додатка 1.
   
   Статтею 11 Закону України "Про відпустки" забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
   
   Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України "Про відпустки" та КЗпП України, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнутий до відповідальності згідно із законодавством.
   
   Разом з тим законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.
   
   Згідно зі статтею 2 Закону України "Про відпустки" право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.
   
   Трудовим законодавством поняття "договір підряду" не визначено. Дана форма відноситься до цивільно-правових договоров, які регулюються нормами цивільного права, і законодавство про працю на них не поширюється.
   
   У відповідності зі ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Оплата виконаних робіт (послуг) проводиться, як правило, після оформлення акта приймання-здачі робіт, послуг.
   
   При укладанні трудової угоди (договору підряду) громадянин не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду і не вноситься запис у трудову книжку.
   
   На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, в тому числі соціальні пільги та гарантії, передбачені ним, така особа не має права на щорічну відпустку.
   
   Враховуючи зазначене, роботодавець може під час щорічної відпустки працівника укласти з ним договір підряду, передбачений цивільним правом.
   
   У той же час слід мати на увазі, що щорічні відпустки надаються працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів.
   
   У відношенні блоку питань II додатка 1, що стосуються ведення документації підприємства, Міністерством направлено лист у Державну архівну службу України від 06.09.2012 р. N 2601/0/18/12-зв для розгляду по суті та надання відповіді.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Коломієць

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам