Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно штатного расписания

Относительно штатного расписания   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.04.2013 р. N 336/13/155-13

   
   Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення і повідомляє.
   
   Чинним законодавством не визначено поняття "штатний розклад".
   
   Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
   
   Штатний розпис є документом, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою (Юридичний словник, 1983 р., Видання друге, перероблене й доповнене, под редакцією В. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова).
   
   Штатні розписи підприємств, установ, організацій, що фінансуються з бюджету, складаються відповідно до типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. N 57.
   
   Типова форма штатного розпису передбачає графи, де вказуються назви структурних підрозділів і посад, кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та доплати, фонд заробітної плати за місяць.
   
   Підприємства госпрозрахункової сфери використовують типову форму як методичний посібник для розробки власної форми штатного розкладу.
   
   Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (із змінами), записи в трудову книжку про назву роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.
   
   У той же час в розділі "Основні положення" Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі - Класифікатор), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327, передбачено, що на підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі.
   
   Отже, назви посад (професій), які передбачаються в штатному розписі, повинні відповідати Класифікатору.
   
   Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису виробляються шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказ, розпорядження), який визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.
   
   Наказ (розпорядження), яким затверджується штатний розпис, оформлюється з дотриманням усіх вимог до організаційно-розпорядчої документації відповідно до Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року N 55, що поширюється на організаційно-розпорядчі документи (постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи, тощо), які створюються в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.
   
   Виходячи з необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємстві є обов'язковим, і відсутність останнього слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   
   Що стосується професії "Бухгалтер-касир", то відповідно до норм Класифікатора не допускається створення розширених назв професій через дефіс або з приведенням уточнень в дужках, крім передбачених у Класифікаторі.
   
   Згідно з Класифікатором професійні назви робіт "Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)" з кодом 2411.2 (професійна група "Аудитори та кваліфіковані бухгалтери", розділ "Професіонали"), "Бухгалтер" з кодом 3433 (професійна група "Бухгалтери і касири-експерти", розділ "Фахівці") і "Касир (на підприємстві, в установі, організації)" з кодом 4211 (професійна група "Касири і білетери", розділ "Технічні службовці") є окремими професіями.
   
   Отже, об'єднання двох назв професій "Бухгалтер" і "Касир" є помилкою.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

   
   

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам