Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О категориях бухгалтера

О категориях бухгалтера   

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.09.2010 р. N 299/13/116/10
   
   Про категорії бухгалтера


   
   У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто лист і в межах компетенції повідомляється.
   
   У Національному класифікаторі України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. N 375, містяться професійні назви роботи "бухгалтер (з дипломом спеціаліста)", яка за кодом Класифікатора (код 2411.2) відноситься до розділу " Професіонали ", і" бухгалтер "з кодом 3433, яка відноситься до розділу" Фахівці ".
   
   Кваліфікаційні характеристики на зазначені професійні назви робіт передбачені в розділі 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - Довідник), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р N 336.
   
   Зазначений Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, і містить перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, і визначає вимоги освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів і мінімальні вимоги до стажу роботи до певної посади.
   
   Посада бухгалтера (з дипломом фахівця) і бухгалтера розширена за рівнем кваліфікації та стажу роботи. Так, кваліфікаційними вимогами кваліфікаційних характеристик посад "бухгалтер (з дипломом спеціаліста)" і "бухгалтер" передбачені сім посад, зокрема "провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)", "бухгалтер (з дипломом спеціаліста) I категорії", "бухгалтер (з дипломом спеціаліста) II категорії "," бухгалтер (з дипломом спеціаліста) "," бухгалтер I категорії "," бухгалтер II категорії "і" бухгалтер ".
   
   Відповідно до "Загальних положень" Довідника кваліфікаційних характеристик професії працівників, які містяться у вказаному Випуск 1, кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові інструкції і обов'язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій.
   
   Для підвищення кваліфікаційної категорії працівнику (працівникам) керівник структурного підрозділу виступає з клопотанням до керівника установи. При позитивному вирішенні питання видається наказ про підвищення категорії і, в разі наявності вакансії за отриманою категорії, працівник може зайняти дану вакансію.
   
   Кваліфікаційна категорія також може бути підвищена за рекомендацією атестаційної комісії в ході проведення чергової плі позачергової атестації.
   
   Порядок присвоєння кваліфікаційної категорії може регламентуватися положенням, яке приймається в установі як додаток до колективного договору або затверджується керівником, за погодженням з профспілковим органом, відповідно до якого можливе створення комісії для вирішення вищезгаданих питань.
   
   Кваліфікаційна категорія працівнику встановлюється в рамках кваліфікаційних вимозі кваліфікаційної характеристики на займану посаду.
   
   Перед проходженням атестації для бухгалтерів, інженерів, економістів, юрисконсультантом і т. п. навчання не проводиться,якщо інше не передбачено у внутрішніх документах установи.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам