Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно толкования отдельных положений трудового законодательства

Относительно толкования отдельных положений трудового законодательства   

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.05.2011 р. N 151/06/186-11


   
   На лист Юридичне управління Міністерства в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   1. Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.
   
   Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства , установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. Оформляється укладення трудового договору наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (частина третя статті 24 Кодексу законів про працю України).
   
   Прийом на роботу здійснюється відповідно до штатного розкладу організації - працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації і т. п.
   
   Цивільно-правовий договір - це будь-який вид договору, який укладається відповідно до вимог не трудового, а цивільного законодавства.
   
   За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а його результат.Он визначається після закінчення роботи та оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких здійснюється їх оплата. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його рамками, метою договору є отримання певного матеріального результату. Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ріск.Законодательство про працю на такі відносини не поширюється.
   
   2. Відповідно до статті 1 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
   
   Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філії та представництва (відокремлені підрозділи юридичної особи) наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
   
   Власник або уповноважений ним орган (одноособовий керівник або колегіальний) може наділити правом укладання та розірвання трудового договору керівника відокремленого підрозділу.
   
   Заступник начальника Юридичного
   управління - начальник відділу
   
   О. Туліна

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
18212 15
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам