Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно заключения и расторжения трудового договора с наемными работниками

Относительно заключения и расторжения трудового договора с наемными работниками   

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.04.2010 р. N 89/06/186-10
   
   Відносно трудових відносин


   
   Юридичне управління Міністерства праці та соціальної політики розглянуло лист і в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до пунктів 2 - 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168 "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, що використовують найману працю" для реєстрації трудового договору фізична особа представляє в тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи державній службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера, копію такої довідки, виданої працівнику, його трудову книжку і пред'являє паспорт. Підпис у трудовому договорі працівника, який не був присутній під час його реєстрації, посвідчується нотаріально.
   
   Відповідальна особа державної служби зайнятості реєструє в день подання фізичною особою документів, передбачених пунктом 2 даної Постанови, трудовий договір у книзі реєстрації трудових договорів, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики, після чого два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію повертаються фізичній особі.
   
   Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівнику один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня її надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути трудову книжку з записом про прийом на роботу.
   
   При розірванні трудового договору з ініціативи фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, така особа зобов'язана письмово повідомити про свій намір працівнику та у визначені терміни провести передбачений законодавством розрахунок.
   
   Зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору у випадках, передбачених пунктом 4 даної Постанови, проводиться за умови подання фізичною особою: примірника трудового договору; заяви про зняття трудового договору з реєстрації з зазначенням дати звільнення з роботи працівника і підстав розірвання зазначеного договору; копій документів , що підтверджують:
   
   - Напрямок працівнику повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (листом на замовлення з повідомленням про вручення). У разі якщо вручити поштове відправлення неможливо, представляються копії підтверджуючих документів;
   
   - Проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником, або копії платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.
   
   Державна служба зайнятості протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 5 цього Постанови документів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів і повідомляє працівнику.
   
   Відповідно до частини першої статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   
   Начальник
   Юридичного управління
   
І. Тубелец

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам