Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке изменения в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей сведений о руководителе юридического лица

О порядке изменения в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей сведений о руководителе юридического лица   
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.10.2014 р. N 2764/8-14-7.2
   
   Про розгляд листа

   Державна реєстраційна служба України розглянула лист <...>, надісланий листом Міністерства юстиції України від 14.10.2014 N 18363-0-33-14/6.1, та в межах компетенції повідомляє щодо порядку зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) відомостей про керівника юридичної особи.
   
   Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).
   
   Згідно із частиною другою статті 17 Закону про реєстрацію в ЄДР щодо юридичної особи мають міститися відомості, зокрема, про прізвище, ім'я, по батькові, дату обрання (призначення) та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами (далі - керівник), або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора.
   
   Відповідно до частини першої статті 18 Закону про реєстрацію якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
   
   Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, в тому числі щодо зміни відомостей про керівника, проводиться відповідно до вимог статті 19 Закону про реєстрацію.
   
   Частиною другою зазначеної вище статті встановлено, якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті (реєстраційна картка форма N 4), особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
   
   Підстави, за наявності яких державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, встановлені частиною шостою статті 19 Закону про реєстрацію, зокрема, документи подані не у повному обсязі.
   
   Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, встановлений статтею 38 Закону про реєстрацію.
   
   Відповідно до частин шостої, восьмої вищезазначеної статті у разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів від дати надходження такого судового рішення вносить до ЄДР запис, в якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до ЄДР, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням. Головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи подаються документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у порядку, який встановлено частинами першою - шостою статті 36 цього Закону.
   
   Згідно із частиною четвертою статті 105 Цивільного кодексу України до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.
   
   Інші питання, які порушенні в листі, не відносяться до компетенції Укрдержреєстру.
   
   Одночасно повідомляємо, що листи Укрдержреєстру не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.
   
   Заступник Голови
   
А. О. Янчук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам