Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, законченные строительством до 5 августа 1992 года

Об особенностях государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, законченные строительством до 5 августа 1992 года   
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.12.2014 р. № 14453/06-15-14
   
   Щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року

   З метою забезпечення однакового застосування органами державної реєстрації прав на нерухоме майно вимог Закону України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та пункту 491 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (далі - Порядок), Державна реєстраційна служба звертає увагу на наступне.
   
   Наведеними актами законодавства встановлений спрощений порядок оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані в сільській місцевості та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.
   
   Зміни, що відбулися в законодавстві, спрямовані не лише на створення зручних умов для реалізації мешканцями сіл своїх конституційних прав, а й безпосередньо пов’язані з особливостями ведення обліку об’єктів нерухомого майна в сільській місцевості.
   
   У зв’язку з цим зазначаємо, що ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах здійснюється відповідно до Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства статистики від 8 грудня 2010 року № 491, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 5 січня 2011 року за № 9/18747.
   
   Погосподарський облік у сільських, селищних, міських радах (далі - місцеві ради) ведеться за формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Державного комітету статистики від 11 жовтня 2010 року № 418, в тому числі за формою № 1 «Погосподарська книга на 2011-2015 роки» (далі - погосподарська книга).
   
   Внесення достовірних показників до погосподарської книги проводиться шляхом її перезакладення один раз на п'ять років на основі суцільного обходу об'єктів погосподарського обліку в період з 1 до 15 січня. У наступні чотири роки місцеві ради щорічно станом на 1 січня проводять суцільну перевірку й уточнення записів у ній.
   
   Об’єктами погосподарського обліку, згідно з розділом II Інструкції, є домогосподарство з реєстрацією місця проживання (перебування) на території відповідної ради разом з нерухомістю, домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано за межами місцевої ради, включаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах місцевої ради або землеволодіння, що не має розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі господарські споруди.
   
   Погосподарська книга обов’язково включає записи про власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, відповідального квартиронаймача або користувача, рік побудови об’єкта нерухомого майна, матеріал стін та покрівлі, загальну та житлову площу, кількість кімнат та інші технічні характеристики об’єкта, в тому числі наявність каналізації, водопроводу, централізованого опалення, тощо (пункти 7.4.1., 7.4.4. - 7.4.10 Інструкції).
   
   Тобто, відомості погосподарської книги є, як правило, достатніми для формування розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у відповідності до вимог пункту 20 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2013 року № 1141.
   
   До таких відомостей, зокрема, відносяться:
   
   тип об'єкта нерухомого майна;
   
   призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);
   
   площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);
   
   відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);
   
   адреса об'єкта нерухомого майна.
   
   Також, пунктом 1.16.3 Інструкції передбачається можливість ведення погосподарського обліку в одному з трьох варіантів з дотриманням методології та за показниками і формами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, а саме у паперовому виді; у паперовому виді з використанням електронно-обчислювальної техніки; в електронному виді.
   
   При цьому місцеві ради самостійно обирають найбільш прийнятний для них варіант ведення погосподарського обліку.
   
   Звертаємо увагу на те, що законодавство не встановлює форму, у якій має видаватись виписка з погосподарської книги. Водночас, вказаний документ має бути виданий уповноваженою особою органу місцевого самоврядування або відповідною архівною установою та містити відомості, передбачені Інструкцією.
   
   Таким чином, виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради, сільським головою (у разі, коли виконавчий орган не створений) або відповідною архівною установою, в тому числі сформована за допомогою програмного комплексу “Погосподарський облік для сільських, селищних рад”, яка містить вищевказані відомості, замінює надання технічного паспорта.
   
   Технічний паспорт вимагається виключно у випадках, коли у виписці з погосподарської книги відсутні необхідні для відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про технічні характеристики об'єкта нерухомого майна.
   
   Принагідно звертаємо увагу, що документом, який підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, в даному випадку, може вважатися рішення сільської ради щодо передачі (надання) земельної ділянки у власність або користування.
   
   Перший заступник Голови
А.О.Янчук

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3342 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам