Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно вопросов, связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью

Относительно вопросов, связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью   
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2014 р. N 1957/19-14-7.2
       
Державна реєстраційна служба України в межах компетенції розглянула лист щодо питань, пов'язаних із внесенням змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю, та повідомляє.
   
   Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).
   
   Відповідно до положень статті 17 Закону про реєстрацію відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору. В ЄДР щодо юридичної особи містяться відомості, зокрема, про перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо засновник - фізична особа.
   
   Згідно із частиною першою статті 18 Закону про реєстрацію якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
   
   Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів ЄДР у порядку, встановленому Законом про реєстрацію (частина третя статті 4 Закону про реєстрацію).
   
   Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи встановлений статтями 29, 30 Закону про реєстрацію.
   
   Відповідно до частини першої статті 29 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати державному реєстратору, зокрема, примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.
   
   Діяльність господарських товариств, права і обов'язки учасників та засновників встановлені Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про господарські товариства" (далі - Закон).
   
   Згідно із статтею 7 Закону товариство зобов'язано протягом трьох робочих днів з дати прийняття, рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення відповідних змін до державного реєстру.
   
   Відповідно до статті 145 Цивільного кодексу України внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю є компетенцією вищого органу управління - загальних зборів учасників.
   
   Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та порядок прийняття рішень на загальних зборах учасників визначені статтями 59 та 60 Закону.
   
   Згідно із статтею 58 Закону загальні збори складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
   
   Законом про реєстрацію не передбачені санкції в разі несвоєчасного подання юридичною особою державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
   
   Одночасно повідомляємо, що листи Укрдержреєстру не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.
   
   Перший заступник Голови
   
А. Янчук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам