Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении доходов физических лиц от продажи акций (корпоративных прав), приобретенных такими лицами в процессе приватизации

О налогообложении доходов физических лиц от продажи акций (корпоративных прав), приобретенных такими лицами в процессе приватизации   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 13.09.2010 р. N 1300/11/13-10

   
   
Головам апеляційних адміністративних судів України

       У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних з оподаткуванням доходів фізичних осіб від продажу акцій (корпоративних прав), набутих такими особами в процесі приватизації, у порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
    Підпунктом 4.3.18 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається і не підлягає відображенню в його річній податковій декларації, зокрема, сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону.
   
    Із наведеної законодавчої норми випливає, що зазначена пільга застосовується виключно до тих акцій (корпоративних прав), що набуті платником податку в обмін: 1) або на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ; 2) або на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону.
   
    При цьому від оподаткування звільняються будь-які доходи, отримані платником податку як компенсація вартості зазначених акцій (корпоративних прав) у разі їх подальшого відчуження, незалежно від суми та форми отриманих доходів.
   
    Стосовно доходів від відчуження інших акцій (корпоративних прав), набутих в процесі приватизації, зокрема сплачених платником податку грошовими коштами, в тому числі на пільгових умовах, то такі доходи оподатковуються у загальному порядку.
   
    Зазначені доходи для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб розглядаються як дохід від продажу інвестиційного активу і беруть участь у розрахунку суми інвестиційного прибутку, отриманого платником податку протягом відповідного звітного періоду (підпункти 9.6.1 та 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб"). Особливості оподаткування інвестиційного прибутку регулюються пунктом 9.6 статті 9 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".
   
    При цьому відповідно до підпункту 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу.
   
    Зважаючи на викладене, платники податків при отриманні доходів за відчужені акції (корпоративні права) повинні підтверджувати в установленому порядку суму витрат, понесених ними у зв'язку з придбанням відповідних акцій (корпоративних прав). Зазначене правило поширюється і на ті акції (корпоративні права), що набуті платником податку в процесі приватизації. Виняток становлять акції (корпоративні права), придбані в обмін на компенсаційні або приватизаційні сертифікати, до яких застосовується пільговий режим оподаткування відповідно до підпункту 4.3.18 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".
   
    Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
    Голова суду
О.Пасенюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам