Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выполнении решений Европейского суда по делам "Александр Волков против Украины" и "Веренцов против Украины"

О выполнении решений Европейского суда по делам "Александр Волков против Украины" и "Веренцов против Украины"   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.09.2014 р. № 1253/11/14-14
   
Головам апеляційних
   адміністративних судів

   Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2008)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ефективного виконання рішень Європейського суду з прав людини на національному рівні, прийнятої 6 лютого 2008 року на 1017-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи, Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини до Вищого адміністративного суду України надіслано неофіційний переклад рішень Комітету міністрів Ради Європи від 5 червня 2014 року, ухвалених за результатами розгляду питання про виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах «Олександр Волков проти України» та «Вєренцов проти України».
   
   Доводимо до відома зміст вказаних рішень Комітету міністрів Ради Європи (додаються).
   
   Також повідомляємо, що офіційний переклад рішення у справі «Олександр Волков проти України» опубліковано в таких періодичних виданнях: газеті «Урядовий кур’єр», 2013, 07, № 116 (03.07.2013), журналах «Закон і Бізнес», 2013, 07, № 30, «Офіційний вісник України», 2013, 11, № 89, ст. 3307, «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», 2013, 00, № 3. Офіційний переклад рішення у справі «Вєренцов проти України» опубліковано в таких періодичних виданнях: газеті «Урядовий кур’єр», 2013, 08, № 147 (15.08.2013), журналах «Офіційний вісник України», 2013, 11, № 83, ст. 3106, «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», 2013, 00, № 3.
   
   Крім того, зі змістом цих рішень можна ознайомитися в інформаційно-правовій системі «ЛІГА ЗАКОН».
   
   З метою забезпечення приведення судової практики у відповідність з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів.
   
   Додаток: за текстом на 4 арк.
   
   Голова суду
О.Нечитайло

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам