Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении изменений в Классификатор ГФС, таможен ГФС, их структурных подразделений, специализированных департаментов и органов ГФС по вопросам государственной таможенного дела

О внесении изменений в Классификатор ГФС, таможен ГФС, их структурных подразделений, специализированных департаментов и органов ГФС по вопросам государственной таможенного дела   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 23.04.2015 р. N 293
   
   Про внесення змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи

    Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України наказую:
   
    1. Внести змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи (далi - Класифiкатор), затвердженого наказом ДФС вiд 20.11.2014 N 315, згiдно з додатком.
   
    2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Державної фiскальної служби України, митниць ДФС, Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС i Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення ДФС забезпечити використання в роботi кодiв, встановлених Класифiкатором.
   
    3. Керiвникам митниць ДФС забезпечити розмiщення цього наказу на iнформацiйних стендах в адмiнiстративних примiщеннях митниць ДФС i примiщеннях, в яких розташованi пiдпорядкованi їм пiдроздiли митного оформлення.
   
    4. Департаменту розвитку IТ (Дзюбатий А.Б.) доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
   
    5. Департаменту комунiкацiй забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розмiщення на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.
   
    6. Координацiйно-монiторинговому департаменту забезпечити внесення змiн до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу Державної фiскальної служби України вiд 07.10.2014 N 168.
   
    7. Цей наказ набирає чинностi з дня набуття чинностi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 N 448 "Про затвердження Перелiку товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної фiскальної служби України".
   
    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
   
   В.о. Голови
М.В. Мокляк

   
   
Додаток
    до наказу Державної фiскальної служби України
   23.04.2015 N 293

   
   
Змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи

   
    1. У рядку "Зона дiяльностi" пункту 2 роздiлу 1 Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи (далi - Класифiкатор) абзац п'ятий вилучити.
   
    2. Доповнити роздiл 1 Класифiкатора пунктом 27 такого змiсту:
   
27 Енергетична митниця ДФС 90300 00 00  
Зона дiяльностi - митна територiя України в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до повноважень, визначених Мiнiстерством фiнансiв України.
Управлiння iнфраструктури 90300 00 01  
Вiддiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 90300 00 02  
Вiддiл IТ 90300 00 03  
Вiддiл митної статистики 90300 00 04  
Вiддiл органiзацiї митного контролю та оформлення 90300 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 90300 00 06  
Управлiння адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання 90300 00 07  
Вiддiл митних платежiв та класифiкацiї товарiв 90300 00 08  
Вiддiл митно-тарифного регулювання та митної вартостi 90300 00 09  
Управлiння аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням 90300 00 10  
Вiддiл провадження у справах про порушення митних правил 90300 00 11  
Аналiтично-пошуковий вiддiл 90300 00 12  
Спецiалiст з питань технiчних систем митного контролю 90300 00 13  
М/п "Київ - енергетичний" 90301 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Київ - енергетичний" 90301 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Київ - енергетичний" 90301 00 02  
Сектор митного оформлення "Чернiгiв" митного поста "Київ - енергетичний" 90301 00 03  
М/п "Коростень - енергетичний" 90302 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Коростень - енергетичний" 90302 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Коростень - енергетичний" 90302 00 02  
М/п "Одеса - енергетичний" 90303 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - енергетичний" 90303 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - енергетичний" 90303 00 02  
Сектор митного оформлення N 1 "Южний" митного поста "Одеса - енергетичний" 90303 00 03  
Сектор митного оформлення N 2 "Iллiчiвськ" митного поста "Одеса - енергетичний" 90303 00 04  
М/п "Львiв - енергетичний" 90304 00 00  
М/п "Миколаїв - енергетичний" 90305 00 00  
М/п "Куп'янськ - енергетичний" 90306 00 00  
М/п "Сарни - енергетичний" 90307 00 00  
М/п "Полтава - енергетичний" 90308 00 00  
   
   Директор Департаменту розвитку митної справи
О.О. Нiколайчук

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115720 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно