Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении изменений в Классификатор ГФС, таможен ГФС, их структурных подразделений, специализированных департаментов и органов ГФС по вопросам государственного таможенного дела

О внесении изменений в Классификатор ГФС, таможен ГФС, их структурных подразделений, специализированных департаментов и органов ГФС по вопросам государственного таможенного дела   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 08.05.2015 р. N 342
   
   Про внесення змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи

    Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України наказую:
   
    1. Внести змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи (далi - Класифiкатор), затвердженого наказом ДФС вiд 20.11.2014 N 315, згiдно з додатком.
   
    2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Державної фiскальної служби України, митниць ДФС, Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС i Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення ДФС забезпечити використання в роботi кодiв, встановлених Класифiкатором.
   
    3. Керiвникам митниць ДФС забезпечити розмiщення цього наказу на iнформацiйних стендах в адмiнiстративних примiщеннях митниць ДФС i примiщеннях, в яких розташованi пiдпорядкованi їм пiдроздiли митного оформлення.
   
    4. Департаменту розвитку IТ (Дзюбатий А.Б.) доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
   
    5. Департаменту комунiкацiй забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розмiщення на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.
   
    6. Координацiйно-монiторинговому департаменту забезпечити внесення змiн до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу Державної фiскальної служби України вiд 07.10.2014 N 168.
   
    7. Цей наказ набирає чинностi з 01.06.2015.
   
    8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лiкарчука К.I.
   
   Голова
Р.М. Насiров

   
   
Додаток
    до наказу Державної фiскальної служби України
    вiд 08.05.2015 N 342

   
   
Змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи
   
    У пунктi 5 роздiлу 1 Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи, затвердженого наказом ДФС вiд 20.11.2014 N 315 рядки:
   
М/п "Схiдний термiнал" 12511 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 07  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 08  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 10  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 11  
Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 09  
Сектор митного оформлення транспортних засобiв фiзичних осiб 12511 00 12  
   
   викласти в такiй редакцiї:
   
М/п "Схiдний термiнал" 12511 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 11  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 08  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 10  
Сектор митного оформлення (Яготин) митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 09  
Сектор митного оформлення транспортних засобiв фiзичних осiб 12511 00 12  
   
   Директор Департаменту розвитку митної справи
О.О. Нiколайчук

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115736 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно