Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків, Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків, Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків (наказ ДФС від 21.03.2018 р. № 144)

Про затвердження Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків, Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків, Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків (наказ ДФС від 21.03.2018 р. № 144)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2018 року № 144

Про затвердження Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків, Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків, Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

На виконання п. 10 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків;

Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків;

Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків.

2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС забезпечити постійний контроль за формуванням переліків ризикових платників податків.

3. Головам регіональних комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування, під персональну відповідальність забезпечити своєчасність, достовірність та повноту формування переліків ризикових платників податків.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДФС від 26.06.2017 р. N 450 "Про затвердження Регламенту комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації", від 30.06.2017 р. N 461 "Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД", від 28.09.2017 р. N 638 "Про внесення змін до наказу ДФС від 30.06.2017 р. N 461", від 26.10.2017 р. N 708 "Про внесення змін до наказу ДФС від 30.06.2017 р. N 461", від 01.11.2017 р. N 713 "Про внесення змін до наказу ДФС від 30.06.2017 р. N 461", від 03.11.2017 р. N 732 "Про внесення змін до наказу ДФС від 30.06.2017 р. N 461", від 31.01.2018 р. N 57 "Про внесення змін до наказу ДФС від 30.06.2017 р. N 461".

5. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В. М.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

6. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М. О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 р. N 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
21 березня 2018 року N 144

 

 

 

Порядок формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків

Усі платники податків, що подають на реєстрацію податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), перевіряються ДФС на відповідність критеріям ризиковості, які затверджено Державною фіскальною службою України та погоджено з Міністерством фінансів України (далі - Критерії).

Керівники комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія), забезпечують розгляд питань на засіданні Комісії щодо внесення платників податків до переліку ризикових платників податків / виключення з переліку ризикових платників податків згідно з п. 1.6 Критеріїв.

Засідання Комісії щодо розгляду питань про внесення платників податків до переліку ризикових платників податків / виключення з переліку ризикових платників податків проводиться згідно з порядком, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", та оформлюється протоколом.

До протоколу засідання Комісій обов'язково додаються: перелік платників податків, щодо яких виявлено ознаки ризиковості, згідно з п. 1.6 Критеріїв; матеріали, на підставі яких платників податків віднесено до такого переліку; інша інформація, що розглядається Комісією.

За результатами засідання Комісії та протокольно прийнятого рішення (внесення платників податків до переліку ризикових платників податків / виключення з переліку ризикових платників податків) голова Комісії забезпечує негайне внесення інформації щодо включення / виключення зазначених платників до/із переліку платників податків в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок" як платників з ознаками ризиковості.

У разі відповідності платника податків показникам, що визначені пп. 1.1 - 1.5 Критеріїв, таких платників податків включають до переліку ризикових платників податків відповідальні особи, яких включено до складу Комісії, протягом робочого дня на підставі даних Облікової картки (додаток 1) та згідно з Алгоритмом дій співробітників оперативних підрозділів при формуванні Облікової картки та внесенні інформації до переліку ризикових платників податків (додаток 2).

У разі відповідності платника податків показнику оцінки ступеня ризиків, визначеному п. 1.6 Критеріїв, - включення до переліку здійснюється за рішенням Комісій.

Якщо суб'єкт господарювання, якого включено до переліку ризикових платників податків, у подальшому здійснює фінансово-господарську діяльність без ознак ризиковості, передбачених пп. 1.1 - 1.5 Критеріїв, такого платника податків за поданням структурних підрозділів ГУ ДФС виключають з переліку ризикових платників податків, а у разі невідповідності показникам оцінки ступеня ризиків, визначеним п. 1.6 Критеріїв, - після прийняття рішення Комісії.

Введення інформації щодо включення платників податків до переліку ризикових платників податків / виключення з переліку ризикових платників податків за результатами засідання Комісії здійснюється в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок" з використанням ЕЦП голови Комісії.

Голова Комісії під персональну відповідальність забезпечує своєчасне введення інформації у перелік ризикових платників податків в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок" згідно з п. 1.6 Критеріїв.

Додаток 1
до Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків

 

 

Облікова картка

 

Код ЄДРПОУ або номер ДРФО (в разі відсутності або недостовірності - паспортні дані) платника податків

 

 

Повна назва або П. І. Б. платника податків

 

 

Орган ДФС основного місця обліку платника податків

 

 

Орган ДФС, яким сформовано Облікову картку

 

 

Критерії ризиковості

 

1.1

зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи

 

1.2

зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам

 

1.3

зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження

 

1.4

зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників

 

1.5

наявний обвинувальний вирок суду стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України

 

 

X на виключення

Оперативний працівник (посада)

____________

____________________

 

(підпис)

(П. І. Б.)

Начальник оперативного підрозділу територіального органу ДФС

____________

____________________

 

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 2
до Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків

 

 

 

АЛГОРИТМ
дій співробітників оперативних підрозділів при формуванні Облікової картки та внесенні інформації до переліку ризикових платників податків

Цей Алгоритм визначає порядок формування Облікової картки та внесення інформації до переліку ризикових платників податків в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок" в органах Державної фіскальної служби.

1. Представник оперативного управління, що є членом Комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову у такій реєстрації, є відповідальною особою.

2. Відповідальна особа забезпечує внесення інформації щодо платників податків з Облікової картки платника податків, який відповідає критеріям ризиковості, що визначені пп. 1.1 - 1.5 Критеріїв ризиковості платника податків, затверджених ДФС (далі - Критерії) (далі - Облікова картка), до переліку ризикових платників податків в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок" (далі - перелік ризикових платників).

3. Облікова картка формується в електронному вигляді у форматі Word працівником оперативного підрозділу територіального органу ДФС, який виявив суб'єкт господарювання, що відповідає Критеріям. Облікова картка роздруковується, до неї додаються копії матеріалів, що свідчать про відповідність платника податків Критеріям.

4. Облікова картка підписується начальником оперативного підрозділу територіального органу ДФС.

5. Облікова картка реєструється відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах та разом з матеріалами направляється відповідальній особі у форматі PDF. З цією метою в АІС "Управління документами" органи ДФС всіх рівнів створюють власну картотеку для реєстрації Облікових карток за наступними реквізитами NN/КК/RR, де NN - порядковий номер Облікової картки, КК - код платника податків, RR - індекс територіального органу ДФС.

6. Оригінал Облікової картки разом з матеріалами зберігається в окремій папці - накопичувачі у підрозділі, який її сформував.

7. Реєстрація та опрацювання в АІС "Управління документами" вхідної електронної кореспонденції (Облікові картки) здійснюється безпосередньо оперативними підрозділами органів ДФС всіх рівнів.

8. У разі отримання працівником оперативного підрозділу територіального органу ДФС інформації та матеріалів, які спростовують відомості про відповідність Критеріям платника податків, раніше внесеного до переліку ризикових платників, ним складається Облікова картка з позначкою "на виключення".

9. Облікова картка з позначкою "на виключення" засобами АІС "Управління документами" спрямовується до відповідальної особи за алгоритмом, викладеним у пп. 3 - 6. Крім того, така Облікова картка направляється до Головного оперативного управління (отримувач 0.99-99-21-08).

10. Відповідальна особа у день надходження засобами АІС "Управління документами" Облікової картки забезпечує внесення інформації з Облікової картки до переліку ризикових платників податків, долучає її скановану копію у форматі PDF до розділу "Сукупні документи" переліку ризикових платників податків.

11. Відповідальна особа в АІС "Управління документами" у вкладці "Контроль" формує звіт наступного змісту "інформацію введено до переліку" / "інформацію виключено з переліку".

12. Відповідальна особа зобов'язана забезпечити збереження в окремій папці - накопичувачі копій Облікових карток, на підставі яких відбувалось внесення інформації до переліку ризикових платників податків або її виключення із зазначеного переліку.

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115837 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно