Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління (наказ Мінфіну від 18 січня 2019 року № 27)

Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління (наказ Мінфіну від 18 січня 2019 року № 27)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 січня 2019 року № 27

Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління

1. Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року N 982, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Верланова С. О.

 

Міністр

О. Маркарова

 

1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:

"1. Ці Методичні рекомендації рекомендуються підприємствам, які відповідно до законодавства складають звіт про управління (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств).".

2. У розділі II:

назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту про управління";

у пункті 2 слово "формується" замінити словами "рекомендується формувати";

у пункті 3 слово "розкриваються" замінити словами "рекомендується розкривати";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "Великі підприємства" і "включають" замінити відповідно словами "Великим підприємствам" і "рекомендується включати";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то рекомендується у нефінансовій інформації зазначати відповідне пояснення.";

у пункті 6 слово "наводять" замінити словами "рекомендується наводити".

3. У розділі III:

у назві розділу слово "Розкриття" замінити словами "Рекомендації щодо розкриття";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. За напрямом "Організаційна структура та опис діяльності підприємства" рекомендується наводити інформацію про організаційну структуру підприємства, його стратегію та цілі, сферу його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням, а також інформацію про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, ринкову частку підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації) тощо.";

у пункті 2:

в абзаці першому слово "наводиться" замінити словами "рекомендується наводити";

в абзаці другому слова "Зазначена інформація відображається" замінити словами "Зазначену інформацію рекомендується відображати";

у другому реченні пункту 3 слово "наводяться" замінити словами "рекомендується наводити";

в абзаці другому пункту 4 слово "розкриваються" замінити словами "рекомендується розкривати";

в абзаці одинадцятому пункту 10 слова "має бути зазначено" замінити словами "рекомендується зазначати";

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"11. Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується складати консолідований звіт про управління використовуючи ці Методичні рекомендації, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління.

Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується здійснювати такі коригування інформації:

відображаючи докладну інформацію про власні викуплені акції у консолідованому звіті про управління, рекомендується наводити інформацію про кількість і номінальну вартість або, за відсутності номінальної вартості, облікову вартість усіх акцій материнського підприємства, що належать цьому материнському підприємству, його дочірнім підприємствам або особі, що діє від свого імені, але за дорученням будь-якого з цих підприємств;

відображаючи системи внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом "Корпоративне управління", рекомендується наводити інформацію про основні характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах, включених у консолідацію в цілому.

12. Якщо крім звіту про управління складається консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути представлені як єдиний звіт.

13. Дочірнє підприємство може не наводити у звіті про управління інформацію, рекомендовану пунктом 4 розділу II цих Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про управління або до окремого звіту іншого підприємства.";

у пунктах 3 - 6, 9 і 10 слова "наводиться інформація" замінити словами "рекомендується наводити інформацію";

у пунктах 7 і 8 слова "наводиться загальна інформація" замінити словами "рекомендується наводити загальну інформацію";

4. Розділ IV виключити.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115727 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно