Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків (наказ Мінфіну від 21.02.2022 р. № 86)

Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків (наказ Мінфіну від 21.02.2022 р. № 86)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2022

м. Київ

№ 86

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2022 р. за N 298/37634

Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до пунктів 77, 78, 86 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року N 1204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за N 124/28254 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 846), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України

Л. П. КОЗАЧЕНКО

 

Форма "Ф"

Корінець податкового повідомлення-рішення

форми "Ф"

N _______ від "___" ____________ 20__ року

_______________________________________
(власне ім'я, прізвище фізичної особи -
платника податків)

_______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків
або серія (за наявності) та/або номер паспорта)**
_______________________________________
(податкова адреса платника податків)

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить:

______________________________ грн ______ коп.

Податковий період

Назва платежу

Код платежу

Сума податкового зобов'язання (грн, коп.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)
_______________________________________

                (найменування контролюючого органу)
_____________    _______________________
          (підпис)               (власне ім'я, прізвище)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав
______________________     _____________

          (власне ім'я, прізвище)               (підпис)

_________ "___" ____________ 20__ року ***
____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення від "___" ____________ 20__ року N ________

________________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє _____________________________________   _________________________________________________
               (власне ім'я, прізвище фізичної особи - платника податків)              (реєстраційний номер облікової картки платника податків або
                                                                                                                                     серія (за наявності) та/або номер паспорта)** 
______________________________, що згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України
       (податкова адреса платника податків)
та відповідно до ____________________________________________________________________________________
                  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким зроблено розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань)

Вам визначено суму податкового зобов'язання:

Податковий період

Назва платежу

Код платежу

Сума податкового зобов'язання (грн, коп.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить ______________________ грн ____ коп. Сума нарахованого податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення відповідно до ______________________________________________
                                                                                                                             (вказати законодавчий акт, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок отримувача _________________________ ___________________________________________
                                                                                        (номер рахунку)                                    (найменування отримувача)

Банк отримувача ________________________________, "*;_____________; _______________________________;;;".
                                                                                                                     (код виду сплати)                        (призначення платежу)

У разі використання платником податків з 01 січня 2021 року згідно зі статтею 351 Податкового кодексу України єдиного рахунку для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, сума нарахованого у цьому податковому повідомленні-рішенні грошового зобов'язання сплачується на єдиний рахунок (крім передбачених пунктом 351.1 статті 35 Податкового кодексу України грошових зобов'язань з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями).

Єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ___________________________________________________________
                                                             (номер рахунку)

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 124 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено в адміністративному порядку з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, або у судовому порядку. Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Податкового кодексу України.

Детальний розрахунок суми/сум: ____________________________________________________________________
                     (назва податку: 1 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2 - транспортний податок; 3 - плата за землю)

Податковий період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набори даних по колонках таблиці детального розрахунку суми/сум податку

1: (1) Адреса місцезнаходження об'єкта житлової або нежитлової нерухомості; (2) Тип об'єкта; (3) Дата державної реєстрації набуття права власності; (4) Дата державної реєстрації припинення права власності; (5) Загальна площа об'єкта, кв. м; (6) Розмір частки у праві спільної власності на об'єкт, кв. м; (7) Сумарна загальна площа об'єктів житлової нерухомості або їх часток, кв. м; (8) Пільга у вигляді зменшення бази оподаткування, кв. м/кількість місяців; (9) Ставка податку, %; (10) Розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, грн; (11) Сума податкового зобов'язання розподілена пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості, з урахуванням кількості місяців володіння таким об'єктом та підпункту 266.7.11 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, грн (к. 11 = ((к. 7 - к. 8) х к. 9 х к. 10) x (к. 6 / к. 7).

2: (1) Марка та модель легкового автомобіля; (2) Об'єм циліндрів двигуна, куб. см.; (3) Тип пального; (4) Рік випуску; (5) Дата реєстраційної дії; (6) Тип реєстраційної дії; (7) Ставка податку, грн; (8) Сума податку за місяць, грн (к. 8 = к.7/12); (9) Кількість місяців оподаткування; (10) Сума податкового зобов'язання, грн (к. 10 = к. 8 х к.9).

3: (1) Адреса об'єкта; (2) Вид цільового призначення об'єкта; (3) Кадастровий номер об'єкта; (4) Площа об'єкта, га; (5) Нормативна грошова оцінка з урахуванням коефіцієнта індексації по земельному податку, грн/га; (6) Нормативна грошова оцінка з урахуванням коефіцієнта індексації по орендній платі за земельну ділянку або сума відповідно до договору оренди, грн; (7) Кількість місяців оподаткування; (8) Розмір ставки земельного податку або орендної плати за землю, %; (9) Назва пільги, по земельному податку відповідно до статті 281 Податкового кодексу України; (10) Розмір пільги зі сплати земельного податку відповідно до статті 281 Податкового кодексу України, га; (11) Сума податкового зобов'язання із земельного податку (к. 11 = (к. 4 - к. 10) х к. 5 х (к. 7/12) х к. 8), та з орендної плати за земельну ділянку (к. 11 = к. 4 х к. 6 х (к. 7/12) х к. 8) або (к. 6)***, грн.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)
___________________________________          _____________            ________________________
          (найменування контролюючого органу)                          (підпис)                              (власне ім'я, прізвище)

М. П.

____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Сума податкового зобов'язання з орендної плати за земельну ділянку відповідно до договору оренди.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам