Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4 (наказ Мінфіну від 04.07.2022 р. № 189)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4 (наказ Мінфіну від 04.07.2022 р. № 189)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2022

м. Київ

N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2022 р. за N 804/38140

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4

Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року N 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану", Закону України від 24 березня 2022 року N 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", пункту 920 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), що додаються.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 січня 2015 року N 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 липня 2022 року N 189)

  

02

Звітний (податковий) період5

 

 

 

 

(рік)

 

 

(квартал)

 

 

   (номер Розрахунку)

03

Платник6

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
від ____________ N ___________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер7 або серія (за наявності) та номер паспорта8 платника

 

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

033

Відокремлений підрозділ юридичної особи (зазначається виключно у разі, якщо Розрахунок подає податковий агент за відокремлений підрозділ)
__________________________________________________________________________________________

 

(повне найменування відокремленого підрозділу)

034

Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску (заповнюється у разі подання розрахунку правонаступником при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"9)

 

035

Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"10

 

04

Податкова адреса
    ______________________________________________
    ______________________________________________
    ______________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

05

Розрахунок подається до
_________________________________________________________________________________________
                                    (найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок)

06

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку та є його невід'ємною частиною

кількість додатків

кількість аркушів

061

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

 

 

062

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

 

063

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

064

Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

 

 

065

Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

 

 

066

Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

 

07

Код основного виду економічної діяльності

 

 

.

 

 

08

Клас професійного ризику виробництва

 

09

Ознака платника єдиного внеску

Відмітка "Х" про відповідну ознаку

091

Роботодавець

 

092

Бюджетна установа

 

093

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

 

094

Підприємство, організація громадської організації інвалідів

 

10

Штатна чисельність працівників (показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях)

1

2

3

101

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

 

 

 

у т. ч.

102

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

 

 

 

103

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

 

 

 

104

Облікова кількість штатних працівників

 

 

 

105

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату / (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)

 

 

 

106

Кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення

 

 

 

107

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок

 

 

 

108

Жінок

 

 

 

109

Чоловіків

 

 

 

110

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

 

 

 

(грн коп)

Код рядка

I. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

1

Загальна сума нарахованого доходу (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

 

 

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

 

 

1.2

сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру

 

 

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків

 

 

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування

 

 

 

1.5

сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

 

 

1.6

сума нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення11, з них:

 

 

 

1.6.1

5,3 %

 

 

 

1.6.2

5,5 %

 

 

 

1.6.3

22 %

 

 

 

2

сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок                                           (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

 

 

 

2.1

Роботодавцями (22 %)

 

 

 

2.2

Підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами - підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

 

 

2.3

Підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС (5,3 %)

 

 

 

2.4

Підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

 

 

2.5

додаткова база нарахування єдиного внеску (22 %)

 

 

 

2.6

за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення11, з них:

 

 

 

2.6.1

5,3 %

 

 

 

2.6.2

5,5 %

 

 

 

2.6.3

22 %

 

 

 

3

Нараховано єдиного внеску (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6)

 

 

 

3.1

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

 

 

3.2

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, у тому числі фізичними особами - підприємцями, у т. ч. тими, які обрали спрощену систему оподаткування працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

 

 

3.2.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

 

 

3.3

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

 

 

3.3.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)

 

 

 

3.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

 

 

3.4.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

 

 

3.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)

 

 

 

3.6

на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншого з подружжя працівника дипломатичної служби (22 %)

 

 

 

3.7

на суму нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення11, з них:

 

 

 

3.7.1

5,3 %

 

 

 

3.7.2

5,5 %

 

 

 

3.7.3

22 %

 

 

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

 

 

4.1

Донараховано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, з них:

 

 

 

4.1.1

8,41 %

 

 

 

4.1.2

5,3 %

 

 

 

4.1.3

5,5 %

 

 

 

4.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику

 

 

 

4.3

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

 

 

 

4.4

Донараховано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення11, з них:

 

 

 

4.4.1

5,3 %

 

 

 

4.4.2

5,5 %

 

 

 

4.4.3

22 %

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

6

Сума на яку зменшено суму нарахувань та/або утримань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

 

 

 

6.1

Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, з них:

 

 

 

6.1.1

8,41 %

 

 

 

6.1.2

5,30 %

 

 

 

6.1.3

5,50 %

 

 

 

6.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику

 

 

 

6.3

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

 

 

 

6.4

Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення11, з них:

 

 

 

6.4.1

5,3 %

 

 

 

6.4.2

5,5 %

 

 

 

6.4.3

22 %

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (р. 3 + р. 4 - р. 6)

 

 

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7)

 

                                                                                                                                                         (грн коп)

II. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1

2

3

Сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1

Сума грошового забезпечення (без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок)

 

 

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування (р. 2.1 + р. 2.2)

 

 

 

2.1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

 

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

 

 

Сума нарахованої допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами:

3

Сума допомоги жінкам військовослужбовцям

 

 

 

4

Сума допомоги жінкам військовослужбовцям, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (р. 4.1 + р. 4.2))

 

 

 

4.1

Сума допомоги жінкам військовослужбовцям, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

 

 

4.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

 

 

Сума нарахованого єдиного внеску на грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами (крім військовослужбовців строкової військової служби)

5

На суми грошового забезпечення (р. 5.1 + р. 5.2)

 

 

 

5.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %);

 

 

 

5.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22,0 %);

 

 

 

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)

 

 

 

6.1

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

 

 

 

6.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

 

 

 

7

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7.1)

 

7.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

8

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах                             (р. 8.1 + р. 8.2)

 

 

 

8.1

Зменшено грошового забезпечення у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

 

 

 

8.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

 

 

9

Нараховано єдиного внеску на суми допомоги жінкам військовослужбовцям (р. 9.1 + р. 9.2)

 

 

 

9.1

нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

 

 

9.2

нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами (22 %)

 

 

 

10

Донараховано єдиного внеску на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах (р. 10.1 + р. 10.2)

 

 

 

10.1

Донараховано єдиного внеску на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах

 

 

 

10.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди (2 %)

 

 

 

11

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 11.1)

 

11.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

12

Зменшено єдиного внеску на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 12.1 + р. 12.2)

 

 

 

12.1

Зменшено єдиного внеску на суми допомоги жінкам військовослужбовцям у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (22 %, 33,2 %, у т. ч. виходячи з розміру мінімальної заробітної плати)

 

 

 

12.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди (2 %)

 

 

 

13

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті (р. 5 + р. 6 - р. 8)

 

 

 

14

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті за звітний квартал                                                       (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 13)

 

15

Загальна сума єдиного внеску з сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті (р. 9 + р. 10 - р. 12)

 

 

 

16

Загальна сума єдиного внеску сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 15)

 

(грн коп)

III. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

1

Сума грошового забезпечення відповідно до законодавства, на яку нараховується єдиний внесок

 

 

 

2

Сума нарахованого єдиного внеску для патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків на суми грошового забезпечення відповідно до законодавства:

 

 

 

3

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

 

 

 

4

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

6

Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті (р. 2 + р. 3 - р. 4)

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 6)

 

Доповнення до податкового Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ________________ арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7)

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7)

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

____________
1 Розрахунок, який подається за звітний (податковий) період першим (п. 1 розділу III Порядку).

2 Розрахунок, який подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

3 Розрахунок, який подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

4 Розрахунок, який подається платником єдиного внеску з типом "Звітний" у додатках якого наявна інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат.

5 Вказується звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом "Звітний" ("Звітний новий"), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Розрахунку з типом "Уточнюючий" та обов'язково зазначається номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

6 Платник - податковий агент та платник єдиного внеску.

7 Зазначається код ЄДРПОУ платника або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

9 Зазначається код ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правоноступником Розрахунку з типом Уточнюючий" за осіб, що перебували у трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований.

10 Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий".

11 Заповнюється роботодавцями - платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, у період мобілізації, визначений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заповнюється службовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________
Службова особа контролюючого органу (власне ім'я та прізвище)

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 2
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д2)
(пункт 2 розділу IV)

01

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

011

Звітний1

 

012

Звітний новий2

 

013

Уточнюючий3

 

  

04. N з/п

05. Грома-
дянин України
(1 - так, 0 - ні)

06. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ/
ПХХХХХХХХХ ЗО7

08. Код кате-
горії ЗО
8

09. Дані про період отримання грошового забезпечення/ допомоги (компенсації)

12. Код типу нараху-
вань
9

13. Місяць та рік, за який проведено нараху-
вання

14. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/
допомоги/ компенсації/
мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

15. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини/
допомоги/ надбавки/
компенсації/
мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок

16. Сума нарахо-
ваного єдиного внеску

17. Ознака10 (0,1)

10. Дата почат-
ку

11. Дата закін-
чення

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

07. Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

____________
1 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

3 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д2 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

5 Зазначається код ЄДРПОУ платника єдиного внеску.

6 Зазначається код ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником податків, який ліквідований.

7 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

8 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку).

9 Код типу нарахувань:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

3 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку платником податків самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

4 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку платником податків самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

10 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 17 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (виключно при коригуванні реквізитів).

11 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Дата подання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)11

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)11

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Відмітка про отримання (штамп контролюючого органу)

 

Додаток 4 ДФ
до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
(пункт 4 розділу IV)

01

Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

011

Звітний

 

012

Звітний новий

 

013

Уточнюючий

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рік)

(квартал)

(номер місяця в кварталі)

(номер Розрахунку)

(номер додатку до Розрахунку)

03

Платник податків

 

 

(повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) самозайнятої фізичної особи)

031

Податковий номер1 або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за КАТОТТГ за місцезнаходженням платника податків або відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подає податковий агент за відокремлений підрозділ

04

Працювало за трудовими договорами (контрактами) (ознака 101)

 

 

 

 

 

 

 

05

Працювало за цивільно-правовими договорами (ознака 102)

 

 

 

 

 

 

 

грн. коп.

  

08

Розділ III. Розгорнута інформація про бюджетні гранти

N з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

Відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів

Сума гранту, грн. коп.

Використання сум гранту

Повернуто коштів

Ознака
(0, 1)

номер договору

дата складання

граничний термін виконання

цільове призначення гранту

дата виконання

згідно договору

фактично надано

за цільовим призначенням, грн. коп.

не за цільовим призначенням, грн. коп.

всього

в т. ч. у зв'язку з нецільовим використанням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10а

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість рядків (розділ I)

 

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб (розділ I)

 

 

 

 

 

 

Кількість сторінок

 

Дата подання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною

Керівник (уповноважена особа) фізична особа (законний представник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

 

                                                                                                 М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

____________
1 Зазначається код ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Виключення інформації щодо оподаткування процентів при проведенні коригувань.

4 Виключення інформації щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею при проведенні коригувань.

5 Заповнюється виключно для проведення коригування податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021 року

6 Заповнюється виключно для проведення коригування податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021 року

7 Виключення інформації щодо оподаткування сільськогосподарської продукції

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 липня 2022 року N 189

ЗМІНИ
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

1. У розділі III:

1) абзац двадцять восьмий пункту 1 викласти у такій редакції:

"рядок 101 - середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період;";

2) у пункті 2:

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - дванадцятим такого змісту:

"рядок 1.6 - сума нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:

рядок 1.6.1 - 5,3 %;

рядок 1.6.2 - 5,5 %;

рядок 1.6.3 - 22 %;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістдесят другий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістдесят шостим;

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"рядок 2 - сума рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5, у яких відображаються в розрізі місяців звітного кварталу сума нарахованої за звітний місяць заробітної плати за видами виплат, яка включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів платника єдиного внеску, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок;";

після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим такого змісту:

"рядок 2.6 - платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, - заповнюється, якщо є наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України та які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:

рядок 2.6.1 - 5,3 %;

рядок 2.6.2 - 5,5 %;

рядок 2.6.3 - 22 %;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - шістдесят шостий вважати відповідно абзацами двадцять третім - сімдесятим;

абзац двадцять третій викласти у такій редакції:

"рядок 3 - сума граф 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 та 3,6, що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3);";

після абзацу тридцять другого доповнити новими абзацами тридцять третім - тридцять шостим такого змісту:

"рядок 3.7 - сума єдиного внеску, нарахованого платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, на суми заробітної плати найманим працівникам, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:

рядок 3.7.1 - 5,3 %;

рядок 3.7.2 - 5,5 %;

рядок 3.7.3 - 22 %;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сімдесятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сімдесят четвертим;

абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:

"рядок 4 - зазначається сума рядків 4.1, 4.2, 4.3;";

після абзацу п'ятдесят третього доповнити новими абзацами п'ятдесят четвертим - п'ятдесят сьомим такого змісту:

"рядок 4.4 - заповнюється платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, якщо ними самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунків з типом "Звітний" або з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" поза межами звітного (податкового) періоду, з них:

рядок 4.4.1 - 5,3 %;

рядок 4.4.2 - 5,5 %;

рядок 4.4.3 - 22 %;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят четвертий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами п'ятдесят восьмим - сімдесят восьмим;

абзац шістдесят перший викласти у такій редакції:

"рядок 6 - зазначається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3;";

після абзацу сімдесят шостого доповнити новими абзацами сімдесят сьомим - вісімдесятим такого змісту:

"рядок 6.4 - заповнюється платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, якщо ними самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунків з типом "Звітний" або з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" поза межами звітного (податкового) періоду, з них:

рядок 6.4.1 - 5,3 %;

рядок 6.4.2 - 5,5 %;

рядок 6.4.3 - 22 %;".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят сьомий та сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами вісімдесят першим та вісімдесят другим;

3) у пункті 3:

в абзацах першому та третьому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"рядок 2 - загальна сума грошового забезпечення військовослужбовців, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, що дорівнює сумі відповідних показників графи 17 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3);";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"рядок 5 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення військовослужбовців (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 5.1, 5.2);";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"у рядку 6 - сума рядків 6.1 та 6.2;";

абзац двадцять третій викласти у такій редакції:

"у рядку 8 - сума рядків 8.1, 8.2;";

в абзаці тридцять другому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям", а слово "працівнику" замінити словом "працівниці";

в абзаці тридцять третьому слово "працівнику" замінити словом "працівниці";

в абзаці тридцять четвертому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

абзац тридцять п'ятий викласти у такій редакції:

"рядок 4 - загальна сума допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування;";

в абзацах тридцять шостому та тридцять сьомому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

абзац тридцять восьмий викласти у такій редакції:

"рядок 9 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 9.1, 9.2);";

в абзаці сороковому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

абзац сорок перший викласти у такій редакції:

"рядок 10 - сума рядків 10.1 та 10.2;";

в абзацах сорок четвертому - сорок шостому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

абзац п'ятдесят другий викласти у такій редакції:

"у рядку 12 - сума рядків 12.1 та 12.2;";

в абзацах п'ятдесят п'ятому та п'ятдесят сьомому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";

в абзаці шістдесят третьому слово "усього," виключити;

4) в абзаці першому пункту 4 слово "лише" виключити, а після слів "захисту населення" доповнити словами ", виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад".

2. У розділі IV:

1) у пункті 1:

в абзаці сорок четвертому слово та цифри "Графа 15" замінити словом та цифрами "Графа 16";

в абзаці сорок шостому слово та цифри "Графа 16" замінити словом та цифрами "Графа 17";

в абзаці п'ятдесятому розділовий знак "." замінити розділовим знаком ";";

після абзацу п'ятдесятого доповнити новим абзацом п'ятдесят першим такого змісту:

"сторнованих сум, нарахованих платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої групи платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, у період дії воєнного стану, для категорії застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42 - 45, 47, 50, 66, 75 - 78 відповідно до Додатка 1 до цього Порядку.";

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят другий вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят третім;

2) в абзаці другому пункту 2 слово "лише" виключити, а після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад,";

3) у пункті 4:

абзац дев'ятий підпункту 1 викласти у такій редакції:

"Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ;";

в абзаці першому підпункту 3 після слів "виграшів (призів) у лотерею" доповнити словами ", сільськогосподарської продукції";

доповнити підпункт 3 новим абзацом четвертим такого змісту:

"у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції" загальна сума нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів, отриманих фізичними особами від продажу податковому агенту власної сільськогосподарської продукції, загальна сума нарахованого та перерахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума нарахованого та перерахованого військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді сільськогосподарської продукції, не зазначаються;".

3. У розділі V:

доповнити підпункт 2 пункту 10 новими абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення":

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції" відобразити правильну інформацію;".

4. Додаток 1 до Порядку доповнити новими рядками такого змісту:

"

75

Громадяни України, які відповідають вимогам, затвердженим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони

Сума нарахованої середньої заробітної плати

%

З 24.02.2022 для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно - 22

Не утримується

 

Коротка назва: громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборони

Коротка назва: оплата праці

 

 

 

76

Наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"

Сума нарахованої заробітної плати

%

Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється відповідно - 22

Не утримується

 

Коротка назва: наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення

Коротка назва: відшкодування

 

 

 

77

Особи без інвалідності, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"

Сума нарахованої заробітної плати

%

Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3

Не утримується

 

Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення

Коротка назва: відшкодування

 

 

 

78

Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"

Сума нарахованої заробітної плати

%

Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,5

Не утримується

 

Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %, яку було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, яка не отримувала доходів у вигляді грошового забезпечення

Коротка назва: оплата праці

 

 

 

79

Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"

Сума нарахованої заробітної плати

%

Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3

Не утримується

 

Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОС, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, який не отримував доходи у вигляді грошового забезпечення

Коротка назва: відшкодування

 

 

 

80

Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"

Сума нарахованої заробітної плати

%

Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3

Не утримується

 

Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, який не отримував доходів у вигляді грошового забезпечення

Коротка назва: відшкодування

 

 

 

".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

фото автора У фокусі
Ігор Хмелевський Торгуєте алкоголем (у т.ч. пивом)? Викиньте свої РРО і купіть нові!...
4279 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам