Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (наказ Мінфіну від 08.12.2020 р. № 747)

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (наказ Мінфіну від 08.12.2020 р. № 747)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2020 р.

м. Київ

N 747

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2021 р. за N 145/35767

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України, Законів України від 18 грудня 2019 року N 391-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення акцизного податку", від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до форми декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841);

Зміни до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841).

2. Департаменту податкової політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра Воробей С. І. та на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної

регуляторної служби України

Олег МІРОШНІЧЕНКО

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 грудня 2020 року N 747

 

ЗМІНИ
до
форми декларації акцизного податку

1. У загальній частині декларації акцизного податку:

у рядку 05:

графу "212.1.12" виключити;

доповнити новою графою "212.1.16";

примітку 3 після слів "за якими виникають податкові зобов'язання із сплати акцизного податку" доповнити словами "або на здійснення яких платник податку має чинну (у тому числі призупинену) ліцензію".

2. У третій графі рядка за кодом операції "А15" розділу А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше" слово та цифри "к. 11" замінити словом та цифрами "к. 10".

назву розділу доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

у третій графі слово та цифри "(к. 17)" замінити словом та цифрами "(к. 21)".

4. Розділ В "Податкові зобов'язання з реалізації пального" викласти у такій редакції:

"(грн)

Код операції

Розділ В. Податкові зобов'язання з реалізації пального

Код показника додатка

Сума акцизного податку

В1

Операції з реалізації виробленого в Україні пального, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (підпункт 213.1.1 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В2

Операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.11 (к. 10)

 

В3

Операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства пального з метою власного споживання, промислової переробки, реалізації та/або передачі своїм працівникам, а також здійснення внесків пальним до статутного капіталу, у тому числі для:

Д.1 (к. 16)

 

В3.1

власного споживання

х

 

В3.2

промислової переробки

х

 

В3.3

здійснення внесків до статутного капіталу

х

 

В3.4

реалізації та/або передачі своїм працівникам

х

 

В4

Операції з реалізації пального, у тому числі:

Д.1 (к. 16)

 

В4.1

конфіскованого

х

 

В4.2

визнаного безхазяйним

х

 

В4.3

за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

В4.4

яке за правом успадкування чи з інших підстав переходить у власність держави

х

 

В5

Обсяги втраченого пального, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к. 16)

 

В6

Операції з використання товарів (продукції), кодів яких не зазначено згідно з УКТ ЗЕД у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (підпункт 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В7

Обсяги пального, ввезені зі звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к. 16)

 

В8

Обсяги скрапленого газу, використаного не за цільовим призначенням (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В9

Обсяги нафтопродуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну за нульовою ставкою або без сплати акцизного податку як сировина для виробництва етилену, у разі порушення умов їх цільового використання (підпункт 229.2.16 пункту 229.2, підпункт 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В10

Обсяги нафтопродуктів, що використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.4.16 пункту 229.4, підпункт 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В11

Обсяги речовин, отримані як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.6.14 пункту 229.6, підпункт 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В12

Обсяги бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), ввезених на митну територію України або вироблених в Україні, з яких сплачено акцизний податок за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.8.11 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

В13

Обсяги бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів, реалізовані суб'єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, іншим особам на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

Д.14 (к. 10)

 

В14

Коригування податкового зобов'язання, у тому числі:

х

 

В14.1

на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16)

 

В14.2

на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.11 (к. 9)

 

В14.3

інші випадки

Д.1 (к. 16)

 

В15

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 9)

 

В16

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В17

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В18

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, за нульовою ставкою, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя (пункт 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В19

Сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (підпункт 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.4 (к. 10)

 

В20

Сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9, 10)

 

В21

Сума податкових зобов'язань (сума значень рядків В1 - В13 та В20, за вирахуванням рядка В14)

х

 

".

5. У розділі Г "Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів":

доповнити розділ після рядка за кодом операції "Г5" новими рядками за кодами операцій "Г5.1", "Г5.2" такого змісту:

"

Г5.1

Операції з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб'єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу

Д.13 (к. 16)

 

Г5.2

Операції з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, у разі недотримання умов щодо такого звільнення, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.13 (к. 16)

 

";

доповнити розділ після рядка за кодом операції "Г9" новими рядками за кодами операцій "Г9.1", "Г9.2" такого змісту:

"

Г9.1

Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів у володіння і користування суб'єктам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9)

 

Г9.2

Сума пільг з безоплатної передачі транспортних засобів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу

Д.4 (к. 9)

 

".

6. Розділ Е "Податкові зобов'язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії" викласти у такій редакції:

"(грн)

Код операції

Розділ Е. Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Е1

Сума податкових зобов'язань з реалізації виробленої електроенергії

Д. 7 (к. 6)

 

".

7. У графі "Назва додатка" таблиці "Разом з декларацією акцизного податку подаються":

після рядка таблиці:

"

     

Додаток 13. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

"

доповнити новим рядком такого змісту:

"

     

Додаток 14. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміні умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

";

назву додатка 4 викласти у такій редакції:

"Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою";

назву додатка 7 викласти у такій редакції:

"Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії";

назву додатка 10 викласти у такій редакції:

"Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу".

8. У додатках 11, 12 до декларації слова "коригувальними акцизними накладними" замінити словами "розрахунками коригування до акцизних накладних".

9. Доповнити декларацію новим додатком 14, що додається.

10. У додатку 4:

назви додатка, граф 10, 13 - 15 після слів "за нульовою" доповнити словами "або за зниженою";

у графі 8 слова "(Д) або класифікатором звільнень (К)" виключити.

11. У додатку 8:

у четвертій графі таблиці:

слово та цифри "Б13.1" замінити словом та цифрами "Б12";

слово та цифри "В18" замінити словом та цифрами "В21";

слово та цифри "Г11.1" замінити словом та цифрами "Г10.1";

слово та цифри "Е2.1" замінити словом та цифрою "Е1";

у п'ятій графі таблиці:

слово та цифри "Б13.2" замінити словом та цифрами "Б13";

слово та цифри "Г11.2" замінити словом та цифрами "Г10.2";

слово та цифри "Е2.2" виключити;

у шостій графі:

слова та цифри "Б14.1", "Б14.2" виключити;

слова та цифри "Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7" замінити словами та цифрами "Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7";

у сьомій графі:

слова та цифри "Б14.1", "Б14.2" виключити;

слова та цифри "Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7" замінити словами та цифрами "Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7";

у восьмій - десятій графах слова та цифри "Г11.3, Г11.4, Г11.5, Г11.6, Г11.7" замінити словами та цифрами "Г10.3, Г10.4, Г10.5, Г10.6, Г10.7".

12. У додатку 10:

у графі "Розділ" слово "Б" виключити;

у назві додатка слово "Зразок" виключити.

13. Додатки 2, 6 та 7 до декларації викласти у новій редакції, що додається.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 грудня 2020 року N 747

 

ЗМІНИ
до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

1. Пункт 2 розділу I викласти у такій редакції:

"2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі - платник).

За кожний встановлений Кодексом звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до Декларації:

суб'єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу.

Інші платники заповнюють та подають розділи і додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку.

Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ "Д" та додаток 6 до Декларації.

За звітний період, у якому платник податку, визначений підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, використовував товари (продукцію), кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, заповнює та подає розділ "В" та додаток 1 до Декларації.

Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.".

2. У розділі II.

у пункті 2 слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. Під час розрахунку податкового зобов'язання за ставками, встановленими в іноземній валюті, застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. Курс зазначається із шістьма знаками після коми.".

3. У розділі III:

абзац другий пункту 3 виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платник, який має чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані подавати відповідний розділ Декларації та додаток/додатки до нього за кожний звітний (податковий) період незалежно від того:

чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді, чи не провадив;

чи виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, чи не виникають.";

пункт 16 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, під час реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування до акцизної накладної, складеної в минулому звітному (податковому) періоді, зобов'язаний подати:

або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8). У разі якщо у платника внаслідок реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування виникають податкові зобов'язання з акцизного податку, платник зобов'язаний сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;

або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує чи зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання. У разі якщо у платника внаслідок реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування виникають податкові зобов'язання з акцизного податку, платник зобов'язаний сплатити суму недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків такої суми до подання звітної (звітної нової) Декларації.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

у пункті 17 слова та цифри "наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року N 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1679/28124" замінити словами та цифрами "наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року N 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за N 370/33341".

4. У розділі IV:

в абзаці третьому підпункту 4 пункту 3 слова та цифри "А1 - А10" замінити словами та цифрами "А1 - А9, А10.1, А10.2";

у пункті 4:

абзац перший та підпункт 8 після слів "тютюнових відходів" доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

підпункти 1, 2 після слів "тютюновими відходами," доповнити словами "рідинами, що використовуються в електронних сигаретах,";

підпункти 3, 4 та 7 після слів "тютюнових відходів," доповнити словами "рідин, що використовуються в електронних сигаретах,";

підпункт 5 після слів "тютюнових відходів" доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Розділ В "Податкові зобов'язання з реалізації пального" заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.1, 212.1.15, 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.1411 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу), у такому порядку:

1) у перших графах рядків В1 - В13 зазначаються коди розділів та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у других графах рядків В1 - В13 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у третіх графах рядків В1 - В13 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертих графах рядків В1 - В13 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формами згідно з додатками 1, 11 до Декларації.

Суми акцизного податку у четвертих графах рядків В1, В3 - В12 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу В.

Сума акцизного податку у четвертій графі рядка В2 обчислюється за формою згідно з додатком 11 до Декларації, а рядка В13 - згідно з додатком 14 до Декларації;

5) у рядку В14 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:

у рядку В14.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;

у рядку В14.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального з використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації;

у рядку В14.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкового зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку В15 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;

7) у рядку В16 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу;

8) у рядку В17 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

9) у рядку В18 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя, згідно з пунктом 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

10) у рядку В19 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, згідно з підпунктом 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

11) у рядку В20 проставляється сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу. Суми акцизного податку, розраховані на підставі підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, відображаються: у графі 9 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у графі 10 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених статтею 229 розділу VI Кодексу;

12) у рядку В21 зазначається сума податкових зобов'язань за цим розділом, що визначається як сума рядків В1 - В13 та В20 за вирахуванням рядка В14.";

у пункті 6:

у підпунктах 4, 5 слова та цифру "згідно з додатком 1" замінити словами та цифрами "згідно з додатком 13";

у підпункті 6:

слово та цифри "Г10" замінити словом та цифрою "Г9",

слова та цифри "згідно з додатками 1, 4" замінити словами та цифрами "згідно з додатками 13, 4";

після підпункту 6 доповнити новими підпунктами 7, 8 такого змісту:

"7) у рядку Г9.1 проставляється сума пільг з операцій з безоплатної передачі у володіння і користування суб'єктам, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях: конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (далі для цього пункту - транспортні засоби); транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС), звільняються від оподаткування акцизним податком, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу.

Суми пільг з акцизного податку зазначаються за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

8) у рядку Г9.2 проставляється сума пільг з операцій з безоплатної передачі підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до переліку товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, які тимчасово, на період з початку проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС) до 01 липня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;".

У зв'язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 9;

у пункті 9 слова та цифри "Г11" та "Г11.1 - Г11.7" замінити відповідно словами та цифрами "Г10" та "Г10.1 - Г10.7";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Розділ Е "Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії" заповнюється у такому порядку:

1) у рядку Е1 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з реалізації електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у рядку Е1 у другій графі зазначається перелік операцій з реалізації електричної енергії, проданої на ринку електричної енергії, у результаті яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у рядку Е1 у третій графі зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з електричної енергії, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у рядку Е1 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов'язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані за формою згідно з додатком 7 до Декларації.".

5. У розділі V:

у пункті 1:

абзац перший після слова "виробники" доповнити словами та цифрами "та платники податку, визначені підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу";

підпункт 1 доповнити двома абзацами такого змісту:

"Для скрапленого газу (пропан або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, які відповідно до підпункту 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Кодексу обліковуються за умовним кодом 2711 у літрах, приведених до температури 15° C, зазначається умовний код товару 2711 00 00 00.

Для товарів (продукції), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), зазначається умовний код 2710 00 00 00.";

підпункт 4 після слова "пива," доповнити словами "рідин, що використовуються в електронних сигаретах", а після слів та цифр "приведеного до t 15° C" доповнити словами ", ТВЕНів - тис. шт.";

підпункт 6 після слова "пиво," доповнити словами "рідини, що використовуються в електронних сигаретах,", а після слова "кг," доповнити словами "ТВЕНи - тис. шт.,";

підпункт 8 викласти у такій редакції:

"8) у графі 9 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, крім 2403 99 90 10), - гр. 8 х гр. 5; для пального - гр. 9 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів - оборот у тис. шт.;";

підпункт 10 після слова "вина," доповнити словами "рідин, що використовуються в електронних сигаретах,", а після слів та цифр "приведеного до t 15° C" доповнити словами ", для ТВЕНів - оборот у тис. шт.";

у пункті 2:

підпункт 2 доповнити двома абзацами такого змісту:

"Для скрапленого газу (пропан або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, які відповідно до підпункту 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Кодексу обліковуються за умовним кодом 2711 у літрах, приведених до температури 15° C, зазначається умовний код товару 2711 00 00 00.

Для товарів (продукції), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), зазначається умовний код 2710 00 00 00;";

підпункти 4, 5 викласти у такій редакції:

"4) у графі 4 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до t 15° C) - отриманого" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді, зазначені у других примірниках зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН):

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

5) у графі 5 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до t 15° C) - реалізованого" зазначаються обсяги реалізованого суб'єктом господарювання пального, приведеного до t 15° C, зазначені в перших примірниках зареєстрованих у ЄРАН:

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;";

підпункти 4, 5 пункту 3 викласти у такій редакції:

"4) у графі 4 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - отримано" зазначаються сумарно обсяги спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді, зазначені у других примірниках зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН):

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

5) у графі 5 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - реалізовано" зазначаються обсяги реалізованого суб'єктом господарювання 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, зазначені в перших примірниках зареєстрованих у ЄРАН:

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;";

доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Додаток 14 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу" заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код підакцизного товару (продукції), який придбано суб'єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, та який реалізовано на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (далі - з доплатою акцизного податку);

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються назви підакцизних товарів (продукції);

3) у графах 4, 5 "Реквізити податкового векселя, на підставі якого пальне отримано за ставкою без урахування коефіцієнта" зазначаються дата й обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого суб'єктом господарювання отримано бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів за ставками акцизного податку, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

4) у графі 6 "Обсяг реалізованого пального у звітному періоді згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу у літрах, приведеного до t 15° C" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, реалізованого з доплатою акцизного податку за зареєстрованими в ЄРАН у звітному періоді акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, складеними суб'єктом господарювання;

5) у графі 7 "Ставки акцизного податку (євро) з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування коефіцієнта" проставляються специфічні ставки акцизного податку у євро, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

6) у графі 8 "Ставки акцизного податку (євро) з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу із застосуванням коефіцієнта" проставляються специфічні ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, збільшені на коефіцієнт до ставки податку: гр. 7 х 10 (коефіцієнт до ставки акцизного податку);

7) у графі 9 "Ставки акцизного податку (євро) - різниця у перерахунку на одиницю виміру товару" зазначається розрахункова ставка акцизного податку у євро, розрахована згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, що застосовується для обчислення податкового зобов'язання: (гр. 8 - гр. 7) / 1000;

8) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначається нарахована сума акцизного податку з реалізації бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів іншим особам, з округленням до двох знаків після коми: (гр. 6 х гр. 9 х курс євро).".

У зв'язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 17;

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Додаток 2 "Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно" заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)" зазначається перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

4) у графі 5 "Максимальна роздрібна ціна (далі - МРЦ) з урахуванням ПДВ та акцизного податку" зазначаються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

5) у графі 6 "Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ" зазначаються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну в кг у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено МРЦ;

6) у графі 7 "Вага нетто в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ, кг (для товарів (продукції) за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД)" зазначається вага нетто одиниці товару (продукції), який класифікується за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД. Наводиться лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції) у кілограмах, без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки, з округленням до п'яти знаків після коми;

7) у графі 8 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на який встановлено МРЦ" зазначаються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на який встановлено МРЦ;

8) у графі 9 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 8)" проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені з огляду на кількість товару за кожною власною назвою та МРЦ, з урахуванням ПДВ та акцизного податку;

9) у графах 10, 11 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку" зазначаються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на який встановлено специфічні ставки податку, для обчислення суми акцизного податку. Дані наводяться в штуках для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки (гр. 10 = гр. 6 х гр. 8) та в кг - лише для підакцизних товарів (продукції) за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 11 = гр. 7 х гр. 8, округлення до п'яти знаків після коми);

10) у графі 12 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом - адвалорні" проставляються адвалорні ставки акцизного податку у відсотках, встановлені підпунктом 215.3.21 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

11) у графі 13 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом - специфічні" проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

12) у графах 14 - 16 "Сума акцизного податку, обчислена - за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку" проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно;

13) у графах 17, 18 "Мінімальне податкове зобов'язання, встановлене Кодексом" проставляється у гривнях розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання, встановлений підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу: за 1000 шт. - для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні і адвалорні ставки (гр. 17); за 1 кг - лише для підакцизних товарів (продукції), які класифікуються за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18);

14) у графі 19 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару у шт." проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене з огляду на обсяги товару (продукції) (для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки). Для перевірки: гр. 19 = гр. 17 х гр. 10 / 1000;

15) у графі 20 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару, кг" проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене з огляду на обсяги товару (продукції), який класифікується за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18 х гр. 11);

16) у графі 21 "Сума акцизного податку з обсягів товару, грн" проставляється у гривнях сума податкового зобов'язання, розрахована за двома (для сигарет) або трьома (для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну) ставками, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку:

для сигарет - у графі 16 та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у графі 19 і до нарахування береться та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу);

для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну - у графі 16, мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у штуках, розрахованого у графі 19, та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у кілограмах, розрахованого у графі 20, і до нарахування береться та сума, яка має більше значення.

У графах 7, 11, 18, 20, які не заповнюють виробники та/або імпортери сигарет, зазначається "0".";

у пункті 8:

абзац перший, підпункти 8, 10 після слів "за нульовою" доповнити словами "або за зниженою";

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) у графі 8 "Код пільги згідно з довідником податкових пільг" зазначається код пільги з акцизного податку згідно з довідником податкових пільг;";

підпункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Суми акцизного податку, розраховані на підставі підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу відображаються: у гр. 9 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у гр. 10 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених статтею 229 розділу VI Кодексу;";

підпункт 10 після слів "без сплати акцизного податку," доповнити словами та цифрами "або без застосування підвищувального коефіцієнта, встановленого підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу,";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов'язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, в такому порядку:

у графі 2 "Вид підакцизних товарів" зазначається назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;

у графі 3 "Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування" зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

у графі 4 "Ставка податку (%)" проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

у графі 5 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х гр. 4) / 100" зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення показника графи 3 на показник графи 4 та ділення на 100;

підсумок показників зазначається у рядку "Усього" та переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д Декларації.";

пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Додаток 7 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії" заповнюється в такому порядку:

1) у графах 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" та 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, згідно з підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 4 "Вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) реалізованої електричної енергії" зазначається вартість без податку на додану вартість та без акцизного податку реалізованої електричної енергії;

3) у графі 5 "Ставка акцизного податку" проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

4) у графі 6 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення графи 4 на графу 5.";

в абзаці першому пункту 14 у назві додатка 10 слово "Зразок" виключити.

6. У тексті Порядку слово "колонка" у всіх відмінках та числах замінити словом "графа" у відповідних відмінках та числах.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
55573 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти