Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету (наказ Мінфіну від 18.03.2021 р. № 159)

Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету (наказ Мінфіну від 18.03.2021 р. № 159)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2021

м. Київ

№ 159

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2021 р. за N 573/36195

Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету

Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 14 липня 2020 року N 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за N 942/30810, що додаються.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

 

Зміни
до Порядку функціонування Електронного кабінету

1. В абзаці другому пункту 3 розділу I слова "Державної фіскальної" замінити словами "Державної податкової", слова "(далі - ДФС)" виключити.

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Електронний кабінет - сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, що забезпечує електронну форму взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації прав та обов'язків, визначених Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Взаємодія реалізується через:

портальне рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється онлайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;

портальне рішення для користувачів - державних органів, у тому числі контролюючих;

програмний інтерфейс (API), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу Електронного кабінету;

інші засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному вигляді, інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи ДПС.";

3) у пункті 5 слово "веб-інтерфейс" замінити словом "вебінтерфейс";

4) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення про виявлені технічні та/або методологічні помилки чи технічний збій в роботі Електронного кабінету із зазначенням дати та часу їх початку та повідомлення про їх усунення із зазначенням дати та часу їх завершення, розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС.";

5) у пункті 16 слово "веб-сторінкою" замінити словом "вебсторінкою";

6) після пункту 17 доповнити новим пунктом 18 такого змісту:

"18. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі у встановленому законодавством порядку та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в Електронному кабінеті відповідно до абзацу другого пункту 13 цього розділу та які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" через Електронний кабінет.".

У зв'язку з цим пункти 18 - 20 вважати відповідно пунктами 19 - 21;

7) пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Датою завершення листування платника податків через Електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документ через Електронний кабінет.".

3. У тексті Порядку:

слово "ДФС" замінити словом "ДПС";

слово "веб-порталі" замінити словом "вебпорталі".

4. Доповнити Порядок додатками 3, 4, що додаються.

 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Заява
про бажання отримувати документ через Електронний кабінет
*

від "___" ____________ 20__ р.

Платник**
податків:

_____________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта***)
_____________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
______________________________________________________________________
(електронна адреса)

 

Відповідно до пункту 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України повідомляю про бажання отримувати документи через Електронний кабінет

Відправник**

_____________________________________________________________________
                         (підпис)                                        (власне ім'я та прізвище відправника)

____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.

** Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.

*** Вводиться податковий номер (код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заява
про відмову отримувати документ через Електронний кабінет*

від "___" ____________ 20__ р.

Платник**
податків:

_______________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта***)
_______________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_______________________________________________________________________ (електронна адреса)

 

Відповідно до пункту 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України повідомляю про відмову отримувати документи через Електронний кабінет

Відправник**

____________
(підпис)

___________________________________
(власне ім'я та прізвище відправника)

____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.

** Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.

*** Вводиться податковий номер (код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
55519 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти