Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (наказ Мінфіну від 31.05.2022 р. № 151)

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (наказ Мінфіну від 31.05.2022 р. № 151)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2022

м. Київ

N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2022 р. за N 763/38099

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України, пунктів 56 - 61, підпункту 4 пункту 95 розділу I, пункту 1, підпункту 1 пункту 4, пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", підпункту 3 пункту 16 розділу I, пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2022 року N 2042-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", пунктів 2, 3 розділу I, пунктів 3, 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 01 квітня 2022 року N 2173-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до форми декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841);

Зміни до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841).

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та на Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2022 року N 151

ЗМІНИ
до форми декларації акцизного податку

1. У загальній частині декларації акцизного податку:

рядок 05 доповнити новою графою "212.1.17";

примітку 3 доповнити реченням такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які є платниками акцизного податку згідно з підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, заповнюють та подають розділ Д та додаток 61 до декларації.".

2. У розділі А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше" рядки за кодами операції "А14", "А15" викласти у такій редакції:

"

А14

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213, пунктом 225.9 статті 225 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 15)

 

Д.4 (к. 9)

 

А15

Сума пільг з відпущеного спирту етилового, призначеного для використання при виробництві продукції, визначеної у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 15)

 

Д.4 (к. 10)

".

3. У графі "Код показника додатка" розділу Б "Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)", літеру та цифри "к. 21" замінити літерою та цифрами "к. 26", а літери та цифри "к. 13", "к. 16" замінити літерою та цифрами "к. 21".

4. Розділ Д "Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" викласти у такій редакції:

"

(грн)

Код операції

Розділ Д. Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Д1

Податкові зобов'язання з реалізації за кодом території, у тому числі:

х

 

Д1. n1

Код території2 (підпункт 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

 

Д.6 (к. 5)

 

Д2

Податкові зобов'язання з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у тому числі:

х

 

Д2.1

Податкові зобов'язання з реалізації виробниками

Д.61 (р. С к. 12)

 

Д2.2

Податкові зобов'язання з реалізації імпортерами

Д.61 (р. С к. 12)

 

".

5. Примітки до розділу Д "Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" викласти в такій редакції:

"___________
1 Кількість рядків може бути збільшено у разі подання декількох додатків 6 до декларації.

2 Згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).".

6. Розділ Е "Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії" викласти у такій редакції:

"

(грн)

Код операції

Розділ Е. Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Е1

Сума податкових зобов'язань з реалізації виробленої електричної енергії, у тому числі:

х

 

Е1.1

Операції з реалізації виробленої електричної енергії (пункт 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу)

Д.7 (розділ I к. 9)

 

Е1.2

Операції з реалізації електричної енергії виробниками електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" (пункт 38, 381 підрозділу 5 розділу XX Кодексу)

Д.7 (розділ II к. 11)

 

".

7. У графі "Назва додатка" таблиці "Разом з декларацією акцизного податку подаються":

назву додатка 5 доповнити словами "та рідини, що використовуються в електронних сигаретах";

після рядка таблиці:

"

 

 

 

Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

"

доповнити таким рядком:

"

 

 

 

Додаток 61. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)

".

8. У додатку 1 до декларації:

доповнити новими графами 17 - 21 такого змісту:

"

Податкові зобов'язання з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку1

Сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету виробниками / імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах1 грн,
гр. 16 + гр. 20

місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку

середньомісячний обсяг продукції реалізованої, виробником / ввезеної імпортером за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку (за одиницею виміру з графи 7)

обсяг, що перевищує 115 % показника гр. 18,
гр. 9 - (гр. 18 х 115 / 100)

сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5
грн,
(гр. 19 х гр. 12 х 1,5) - (гр. 19 х гр. 12)
(округлення до двох знаків після коми)

17

18

19

20

21

ММ

РРРР

 

 

 

 

х

х

 

 

 

";

слова та цифру "номер паспорта1" замінити словами та цифрою "номер паспорта2";

доповнити приміткою 1 такого змісту:

"___________
1 Графи 17 - 20 заповнюють виробники та імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Виробники та/або імпортери тютюнової сировини, тютюнових відходив, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, переносять у графу 21 дані графи 16.".

У зв'язку із цим примітку 1 вважати відповідно приміткою 2.

9. У додатку 2 до декларації:

доповнити новими графами 22 - 26 такого змісту:

"

Податкові зобов'язання з обсягів реалізації та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу реалізації або їх ввезення за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку1

Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками / імпортерами тютюнових виробів,1
грн,
рядок "Усього": гр. 21 + гр. 25

місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку

середньомісячний обсяг продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку
(за даними графи 10)

обсяг, що перевищує 115 % показника графи 23,
гр. 10 - (гр. 23 х 115 / 100)

сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5
грн,
(гр. 24 х гр. 21 / гр. 10) х 1,5 - (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10)

22

23

24

25

26

х

х

х

х

 

ММ

РРРР

 

 

 

 

";

слова та цифру "номер паспорта1" замінити словами та цифрою "номер паспорта2";

доповнити приміткою 1 такого змісту:

"___________
1 Графи 22 - 25 заповнюють виробники та імпортери тютюнових виробів протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Графи 22 - 25 заповнюються по рядку "Усього".".

У зв'язку із цим примітку 1 вважати відповідно приміткою 2.

10. У додатку 5:

назву додатка після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

у назві графи 5 слова "тютюнових виробів" замінити словами "підакцизних товарів";

назву графи 8 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

11. У додатку 6:

позицію

"

Розділ

Д

Код операції

 

 

 

 

 

 

 

(розділ декларації акцизного податку, код операції,

           звітний період (місяць, рік))

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

 

"

викласти в такій редакції:

"

Розділ

Д

Код операції

 

 

 

 

 

 

 

(розділ декларації акцизного податку, код операції,

          звітний період (місяць, рік))

Код території1

 

";

доповнити новим рядком 1.5 такого змісту:

"

1.5

Підакцизні товари, що були зіпсовані, знищені, або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено

 

 

 

";

слова та цифру "номер паспорта1" замінити словами та цифрою "номер паспорта2";

доповнити додаток приміткою 1 такого змісту:

"___________
1 Згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).".

У зв'язку із цим примітку 1 вважати відповідно приміткою 2.

12. Після додатка 6 доповнити декларацію новим додатком 61, що додається.

13. Додаток 7 до декларації викласти у новій редакції, що додається.

14. У додатку 8:

позицію

"

Розділ

 

Код операції

 

 

 

 

 

 

 

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ1

 

"

викласти в такій редакції:

"

Розділ

 

Код операції

 

 

 

 

 

 

 

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Д, Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код території1

 

";

у рядку "Розділ Д" графу 5 доповнити літерою та цифрою "Д2".

у примітці 1 слова "Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ" замінити словами "Код території";

15. У додатку 11 літеру та цифри "В11.2" замінити літерою та цифрами "В14.2".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Додаток 61
до декларації акцизного податку

Розділ

Д

Код операції

 

 

(розділ декларації акцизного податку, код операції,

 

 

 

 

 

 

 

                       звітний період (місяць, рік))

Розрахунок
суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу
(тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)

N
з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)

Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару

МРЦ з урахуванням акцизного податку та ПДВ
(грн)

Кількість реалізованого товару (крім операцій з реалізації у роздрібній торгівлі),
шт.

Кількість реалізованого товару через місця роздрібної торгівлі,
шт.

Кількість підакцизних товарів, що були зіпсовані, знищені, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено,
шт.

Вартість за максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та без акцизного податку з реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі
гр. 8 х (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)
(грн)
(округлення до двох знаків після коми)

шт.

кг,
округлення до п'яти знаків після коми

л,
округлення до чотирьох знаків після коми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Усього:

 

B

Ставка податку (%)

 

C

Сума податкового зобов'язання (рядок A гр. 12 х рядок B гр. 12 / 100, округлення до цілого значення)

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа - платник податку, або уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
____________
(дата)

 
 
____________________________________
(підпис)

 
 
______________________________
(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________
(дата)

 
____________________________________
(підпис)

 
______________________________
(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

___________
n Кількість рядків може бути збільшено.

1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

 

Додаток 7
до декларації акцизного податку

Розділ

 

Код операції

 

 

(розділ декларації акцизного податку (Е), код операції,

 

 

 

 

 

 

 

                     звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

(округлення до двох знаків після коми)

Розділ I. Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою податкові зобов'язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу

N
з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, грн

Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов'язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу
(без податку на додану вартість та акцизного податку) (гр. 4 - гр. 5 - гр. 6)
(грн)

Ставка акцизного податку
(%)

Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету
(гр. 7 × гр. 8) / 100
(грн)

загальна (без податку на додану вартість та акцизного податку)

у тому числі (з гр. 4)

відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX Кодексу1
(без податку на додану вартість та акцизного податку)

операції, що не підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу
(без податку на додану вартість та акцизного податку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу1

N
з/п

Вартість реалізованої, виробленої виробником електричної енергії

Сума одержаної попередньої оплати (аванс), шляхом зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) у податкових періодах до набрання чинності пунктом 38 (та/або пунктом 381) підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та у звітному податковому періоді в рахунок реалізації виробленої електричної енергії в наступних податкових періодах
(грн)2

загальна
(без податку на додану вартість та акцизного податку),
(дорівнює гр. 5 розділу I розрахунку)
(грн)

у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано:

у попередніх звітних податкових періодах
(з гр. 5 розділу II розрахунку за попередній звітний період)
(грн)

у звітному податковому періоді
(грн)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації) на початок звітного податкового періоду, грн

Залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що переноситься до гр. 6 розділу II розрахунку наступного звітного податкового періоду
(без податку на додану вартість та акцизного податку)
((гр. 2 - гр. 3 - гр. 4) + (гр. 6 - гр. 7))
(грн)

Зараховано (отримано) коштів на банківський рахунок (отримано інші види компенсацій) за реалізовану електричну енергію у звітному податковому періоді
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 7)
(грн)

Ставка акцизного податку
(%)

Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету
(гр. 9 × гр. 10) / 100
(грн)

залишок заборгованості
(без податку на додану вартість та акцизного податку)
(грн)

одержано оплату (інші види компенсації) у звітному податковому періоді, в рахунок погашення заборгованості

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З графи 5 розділу II сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до 01 січня 2022 року (та/або до 01 березня 2022 року), за якими на звітну дату не виконані зобов'язання з постачання електричної енергії ____________________ гривень.

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник, або фізична особа - платник податку, або уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________
(дата)

 
_________________________
(підпис)

 
______________________________
(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та
номер паспорта3)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________
(дата)

 
_________________________
(підпис)

 
______________________________
(власне ім'я, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та
номер паспорта3)

___________
1 Вносяться дані щодо розрахунку податкового зобов'язання виробником електричної енергії відповідно до пунктів 38 та/або 381 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

2 До графи 5 розділу II включаються суми одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до 01 січня 2022 року (та/або до 01 березня 2022 року), за якими на звітну дату не виконано зобов'язання з постачання електричної енергії. Окремо сума одержаних авансів (інших видів компенсації) платника податку станом на 01 січня 2022 року (та/або на 01 березня 2022 року) зазначається у відведеному рядку.

3 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2022 року N 151

ЗМІНИ
до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

1. В абзаці шостому пункту 2 розділу I:

слова "підакцизних товарів" замінити словами "пива, алкогольних напоїв";

доповнити новим реченням такого змісту:

"Суб'єкт господарювання, який є платником податку відповідно до підпункту 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, здійснює реалізацію тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює та подає розділ Д та додаток 61.".

2. У розділі IV:

1) підпункти 7 - 8 пункту 3 викласти в такій редакції:

"7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213, та пунктом 225.9 статті 225 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатком 1 (в частині суми відповідної пільги) та додатком 4 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій графі розділу А;

8) у рядку А15 виробником спирту етилового зазначається сума пільг за наданими йому податковими векселями до отримання спирту етилового, призначеного для використання при виробництві продукції, визначеної в пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, та/або сума пільг за спирт етиловий отриманий без видання податкового векселя у випадках, передбачених підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу. Сума пільг розраховується за формами згідно з додатком 1 (в частині суми відповідної пільги) та додатком 4 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій графі розділу А;";

2) у підпункті 8 пункту 4:

слово та цифри "графа 17" замінити словом та цифрами "графа 21";

слово та цифри "графа 13" замінити словом та цифрами "графа 15";

3) в абзаці третьому підпункту 5 пункту 5 слова та цифру "згідно з додатком 1" замінити словами та цифрами "згідно з додатком 11";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Розділ Д "Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.11, 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:

1) у рядках Д1.1 - Д1.n, Д2.1 - Д2.2 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

У рядках Д1.1 - Д1.n зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної реалізації пива та алкогольних напоїв.

Коефіцієнт n - кількість рядків розділу Д за операціями Д1.1 - Д1.n, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5.

У рядках Д2.1 - Д2.2 зазначаються коди розділу та операцій з реалізації виробниками та імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;

2) у другій графі у рядках Д1.1 - Д1.n, Д2.1 - Д2.2 зазначається перелік операцій з реалізації підакцизних товарів, у результаті яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку.

У рядках Д1.1 - Д1.n у другій графі зазначається код території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3), відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

3) у рядках Д1.1 - Д1.n, Д2.1 - Д2.2 у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пива, алкогольних напоїв, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

4) у рядках Д1.1 - Д1.n, Д2.1 - Д2.2 у четвертій графі зазначаються податкові зобов'язання з акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів, зокрема:

у рядках Д1.1 - Д1.n - податкові зобов'язання з акцизного податку з реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі пива та/або алкогольних напоїв, а також податкові зобов'язання, нараховані на товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, розраховані окремо за кожним кодом території, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації. Рядки Д1.1 - Д1.n заповнюють платники акцизного податку, визначені підпунктом 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу;

у рядку Д2.1 - податкові зобов'язання з акцизного податку з реалізації виробниками тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами, а також податкові зобов'язання, нараховані на товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, обчислені за формою згідно з додатком 61 до Декларації. У рядку Д2.1 податкові зобов'язання з акцизного податку зазначають виробники тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначені підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу;

у рядку Д2.2 - податкові зобов'язання з акцизного податку з реалізації імпортованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній торгівлі або суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами, а також податкові зобов'язання, нараховані на ввезені на територію України товари, які вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, обчислені за формою згідно з додатком 61 до Декларації. У рядку Д2.2 податкові зобов'язання з акцизного податку зазначають імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначені підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу;

5) виробник, який одночасно є імпортером тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює рядки Д2.1 та Д2.2 відповідно до походження товару.";

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Розділ Е "Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії" заповнюється у такому порядку:

1) у рядках Е1.1 - Е1.2 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з реалізації електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у рядках Е1.1 - Е1.2 у другій графі зазначається перелік операцій з реалізації електричної енергії, проданої на ринку електричної енергії, в результаті яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у рядках Е1.1 - Е1.2 у третій графі зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з електричної енергії, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у рядку Е1.1 - Е1.2 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов'язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані за формою згідно з додатком 7 до Декларації.".

3. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "тільки виробники" замінити словами "виробники, платники податку, які ввозять на територію України марковану марками акцизного податку підакцизну продукцію";

у підпункті 3 цифри "2203" замінити цифрами "2204";

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) у графі 5 "Фізичні характеристики товару (продукції) - міцність та інші показники" зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для пива, лікеро-горілчаних виробів, коньяку - вміст спирту (3,5 %, 40 %, 60 % тощо); рідин, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукції (крім коньяку) - л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів - кг; пального - тис. л, приведеного до t 15° C, ТВЕНів - тис. шт.);";

у підпункті 5 після слів "алкогольні напої" слово ", пиво" виключити, а після слів "шт. пляшок;" доповнити словами "пиво - л;";

підпункт 6 після слів "лікеро-горілчані вироби, коньяк" доповнити словом ", пиво", а після слів "(100-відсоткового спирту);" слово "пиво," виключити;

у підпункті 8 слова "для пива, вина," замінити словами та цифрами "для пива - гр. 8 х (гр. 5 / 100); для вина,";

у підпункті 10 слова "для пива, вина," замінити словами та цифрами "для пива - гр. 10 х (гр. 5 / 100); для вина,";

у підпункті 13 після слова "наприклад," слова та цифри "для пива: на 1 л - 2,78 грн;" виключити;

доповнити новими підпунктами 16 - 21 такого змісту:

"16) у графі 17 "Місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку" зазначаються місяць та рік, з якого підвищуються ставки податку, згідно з нормами законодавства (у форматі мм/рррр);

17) у графі 18 "Середньомісячний обсяг продукції, реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку" зазначається середньомісячний обсяг реалізації на митній території України тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну підприємством - виробником та/або імпортером за попередні дев'ять календарних місяців поспіль, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку. Середньомісячний обсяг розраховується за даними графи 9 додатка 1, окремо за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18 = ∑ гр. 9 за 9 місяців поспіль / 9);

18) у графі 19 "Обсяг, що перевищує 115 % показника гр. 18" зазначається обсяг продукції, реалізованої у звітному періоді, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку, за одиницею виміру з графи 7 (гр. 9 - (гр. 18 х 115 / 100)). Дані наводять зі знаком "+" або "-". У разі від'ємного значення даних у графі 19, у графі 20 зазначається "0";

19) у графі 20 "Сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5" зазначається сума акцизного податку з обсягів, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку, коефіцієнт 1,5, з урахуванням суми акцизного податку, розрахованої на зазначені обсяги у складі загального обсягу продукції, реалізованої у звітному місяці - (гр. 19 х гр. 12 х 1,5) - (гр. 19 х гр. 12). Дані наводяться з округленням до двох знаків після коми. У разі від'ємного значення показника графи 19, у графі 20 зазначається "0";

20) у графі 21 "Сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету виробниками / імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах1" проставляється сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, розрахована як сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції у звітному періоді (графа 16) та акцизного податку з перевищення встановлених обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5 (графа 20).

Виробники/імпортери рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнової сировини, тютюнових відходив, а також виробники/ імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну під час складання звітності за періоди, які не підпадають під дію пункту 16 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, в графу 21 переносять дані графи 16.

Виробники та/або імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходив, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, переносять у розділ Б декларації значення графи 21. Інші платники податку переносять у відповідні розділи декларації значення графи 16;

21) графи 17 - 20 заповнюються протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

У графах додатка, які не заповнюються, зазначається "0";

2) у пункті 6:

абзац четвертий підпункту 16 виключити;

доповнити новими підпунктами 17 - 22 такого змісту:

"17) у графі 22 "Місяць, рік, з якого підвищуються ставки податку", зазначається місяць та рік, з якого підвищуються ставки податку, згідно з нормами законодавства (у форматі мм/рррр);

18) у графі 23 "Середньомісячний обсяг продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку" зазначається середньомісячний обсяг реалізації на митній території України тютюнових виробів підприємством - виробником та/або імпортером за попередні дев'ять календарних місяців поспіль, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку. Середньомісячний обсяг розраховується за даними графи 10 додатка 2, (гр. 23 = ∑ гр. 10 рядка "Усього" за 9 місяців / 9). Дані наводяться з двома знаками після коми;

19) у графі 24 "Обсяг, що перевищує 115 % показника графи 23" зазначається обсяг продукції, реалізованої у звітному періоді, що перевищує 115 % середньомісячного обсягу продукції, реалізованої виробником / ввезеної імпортером, за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку (гр. 10 - (гр. 23 х 115 / 100)). Дані наводять зі знаком "+" або "-". У разі від'ємного значення даних у графі 24, у графі 25 зазначається "0". Дані наводяться з двома знаками після коми;

20) у графі 25 "Сума акцизного податку з перевищення обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5" зазначається сума акцизного податку з обсягів, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу продукції, реалізованої виробником/ввезеної імпортером за попередні дев'ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку, збільшена на коефіцієнт 1,5, з урахуванням суми акцизного податку, розрахованої на зазначені обсяги у складі загального обсягу продукції, реалізованої у звітному місяці - (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10) х 1,5 - (гр. 24 х гр. 21 / гр. 10).

У разі від'ємного значення показника графи 24, у графі 25 зазначається "0";

21) у графі 26 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками/імпортерами тютюнових виробів 1" проставляється сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, розрахована, як сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції у звітному періоді (графа 21) та акцизного податку з перевищення встановлених обсягів із застосуванням коефіцієнта 1,5 (графа 25).

Виробники/імпортери тютюнових виробів під час складання звітності за періоди, які не підпадають під дію пункту 16 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, в графу 26 переносять дані графи 21.

Платники податку переносять у розділ Б декларації значення графи 26;

22) графи 22 - 26 заповнюються протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

У графах додатка, які не заповнюються, зазначається "0";

3) у пункті 9:

в абзаці першому після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

підпункти 1, 2, 5, 7 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";

у підпункті 4 слова "тютюнових виробів" замінити словами "підакцизних товарів";

4) у пункті 10:

в абзаці першому:

слова "тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну," виключити;

слова "органу місцевого самоврядування за КОАТУУ" замінити словами та цифрами "території за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3)";

в абзаці другому слова та цифри "до підпунктів 215.3.1, 215.3.2" замінити словами та цифрами "до підпункту 215.3.1";

в абзаці третьому:

слова та цифри "підпунктами 215.3.1, 215.3.2" замінити словами та цифрами "підпунктом 215.3.1";

доповнити новими реченнями такого змісту:

"По рядку 1.5 зазначається вартість зіпсованих, знищених товарів або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб'єктом господарювання, у тому числі товарів, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної платником податку (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу під час перевірки контролюючим органом). Такі товари відображаються у розрахунку у звітному періоді, у якому складено документ, що засвідчує зазначені факти;";

в абзаці четвертому слова ", тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну" виключити;

5) доповнити після пункту 10 пунктом 11 такого змісту:

"11. Додаток 61 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах)" заповнюється лише виробниками та імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що здійснюють їх реалізацію у роздрібній торгівлі або суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами. Дані за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару та встановлених максимальних роздрібних цін заповнюються окремим рядком, в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктами 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)" зазначається перелік підакцизних товарів за власною назвою, які реалізуються виробниками та/або імпортерами у роздрібній торгівлі або суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;

4) у графі 5 "Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, шт." зазначається загальна кількість одиниць поштучних тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (зокрема, сигарет, сигарил, сигар, стіків тощо), що міститься в одиниці товару (пачці, коробці) за кожною власною назвою;

5) у графі 6 "Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, кг" зазначається вага нетто одиниці фасованого вагового товару (продукції). Наводиться лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції), у кілограмах, без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки, з округленням до п'яти знаків після коми;

6) у графі 7 "Вміст продукції (вага нетто, обсяг) в одиниці товару, л" зазначається обсяг підакцизного товару в одиниці фасованого товару (продукції). Обсяг підакцизних товарів наводиться у літрах, з округленням до чотирьох знаків після коми;

7) у графі 8 "МРЦ з урахуванням акцизного податку та ПДВ" зазначаються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником/імпортером в установленому порядку, з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість, без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

8) у графі 9 "Кількість реалізованого товару (крім операцій з реалізації у роздрібній торгівлі)" зазначається, за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару, кількість товару, на який встановлено максимальні роздрібні ціни, реалізованого суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;

9) у графі 10 "Кількість реалізованого товару через місця роздрібної торгівлі" зазначається за кожною власною назвою в розрізі вмісту продукції в одиниці товару кількість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, реалізованих виробниками та/або імпортерами у роздрібній торгівлі;

10) у графі 11 "Кількість підакцизних товарів, що були зіпсовані, знищені, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено" зазначається кількість зіпсованих, знищених товарів, або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб'єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної платником податку (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з підпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу під час перевірки контролюючим органом). Такі товари відображаються у розрахунку у звітному періоді у якому складено документ, що засвідчує зазначені факти;

11) у рядку 1. n графи 12 "Вартість за максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та без акцизного податку з реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі" зазначається загальна вартість товарів (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), реалізованих виробниками/імпортерами у роздрібній торговельній мережі, суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Для перевірки: гр. 12 = гр. 8 х (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11). Дані зазначаються із округленням до двох знаків після коми;

12) у рядку A графи 12 "Усього" зазначається сума рядків 1 - n графи 12 із округленням до двох знаків після коми;

13) у рядку B графи 12 "Ставка податку" зазначається розмір адвалорної ставки акцизного податку, що встановлена підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

14) у рядку C графи 12 "Сума податкового зобов'язання" зазначається сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету, яка визначається: рядок C графи 12 = рядок A графа 12 х рядок B графи 12 / 100, наводиться із округленням до цілого значення.

Показник рядка C графи 12 переноситься:

за операціями з реалізації виробленої продукції - до четвертої графи рядка Д2.1 розділу Д декларації;

за операціями з реалізації імпортованої продукції - до четвертої графи рядка Д2.2 розділу Д декларації;

У графах додатка, які не заповнюються, зазначається "0".".

У зв'язку із цим пункти 11 - 17 вважати відповідно пунктами 12 - 18;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Додаток 7 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії" заповнюється платниками акцизного податку, які визначені підпунктом 212.1.13 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:

розділ I "Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою податкові зобов'язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу":

1) у графах 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" та 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, згідно з підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 4 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, загальна (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (в гривнях) загальна вартість, без податку на додану вартість та без акцизного податку, виробленої виробником електричної енергії та реалізованої у звітному податковому періоді, обчисленої на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді;

3) у графі 5 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX Кодексу (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (в гривнях) вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку) відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу;

4) у графі 6 "Операції, що не підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (в гривнях) вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), в частині обсягів, що не підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

5) у графі 7 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов'язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (в гривнях) вартість виробленої виробником електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку) та реалізованої у звітному періоді, що підлягає оподаткуванню, за якою податкові зобов'язання виникають відповідно до пункту 216.10 статті 216 розділу VI Кодексу. Для перевірки: (гр. 7 = гр. 4 - гр. 5 - гр. 6);

6) у графі 8 "Ставка акцизного податку" проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

7) у графі 9 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету" зазначається сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету та визначається: гр. 9 = (гр. 7 × гр. 8) / 100;

розділ II "Розрахунок сум акцизного податку з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу" заповнюється виробниками - учасниками ринку електричної енергії, у період дії пунктів 38 та 381 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу;

8) у графі 2 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, загальна (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (у гривнях) загальна вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) реалізованої виробленої виробником електричної енергії. Дані переносяться з графи 5 розділу I розрахунку;

9) у графі 3 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано в попередніх звітних податкових періодах" зазначається (у гривнях) вартість електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), виробленої й реалізованої у звітному періоді, за яку оплата (інші види компенсації) надійшла у попередніх звітних періодах (аванси минулих періодів) та була відображена у графі 5 розділу II звіту за попередні звітні податкові періоди;

10) у графі 4 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, у тому числі, оплату (інші види компенсації) за яку отримано у звітному податковому періоді" зазначається (у гривнях) вартість електричної енергії (без податку на додану вартість та акцизного податку), виробленої й реалізованої у звітному податковому періоді, оплата (інші види компенсації) за яку надійшла у звітному податковому періоді;

11) у графі 5 "Сума одержаної попередньої оплати (аванс), шляхом зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) у податкових періодах до набрання чинності пунктом 38 (та/або пунктом 381) підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та у звітному податковому періоді в рахунок реалізації виробленої електричної енергії у наступних податкових періодах" зазначається сума одержаної у звітному податковому періоді попередньої оплати (аванс), яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації), в рахунок реалізації у наступних звітних податкових періодах виробленої електричної енергії. Також до графи 5 включається сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримані до набрання чинності пунктом 38 (та/або пунктом 381) підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, за якою на звітну дату не виконані зобов'язання з постачання електроенергії. Сума одержаної попередньої оплати (аванс) (інших видів компенсації), що отримана до набрання чинності пунктом 38 (та/або пунктом 381) підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, зазначається у окремому рядку наприкінці розрахунку;

12) у графі 6 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації) на початок звітного податкового періоду - залишок заборгованості (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається (у гривнях) сума дебіторської заборгованості за вироблену та реалізовану електроенергію у попередніх звітних податкових періодах, за яку не надійшла оплата станом на перше число звітного місяця;

13) у графі 7 "Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії у попередніх звітних періодах, за яку не надійшла оплата (інші види компенсації), на початок звітного податкового періоду - одержано оплату (інші види компенсації) у звітному податковому періоді, в рахунок погашення заборгованості" зазначається (у гривнях) сума одержаної у звітному податковому періоді оплати, яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації), в рахунок реалізованої у попередніх звітних податкових періодах виробленої електричної енергії;

14) у графі 8 "Залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії, що переноситься до графи 6 розділу II розрахунку наступного звітного податкового періоду (без податку на додану вартість та акцизного податку)" зазначається залишок неоплаченої вартості реалізованої виробленої виробником електричної енергії станом на останню дату звітного місяця, яка розраховується: гр. 8 = (гр. 2 - гр. 3 - гр. 4) + (гр. 6 - гр. 7). Показник цієї графи звітного місяця переноситься до графи 6 наступного звітного періоду;

15) у графі 9 "Зараховано (отримано) коштів на банківський рахунок (отримано інші види компенсацій) за реалізовану електричну енергію у звітному податковому періоді" зазначається (у гривнях) сума оплати, яка отримана шляхом зарахування коштів на банківський рахунок (інших видів компенсації) одержаної у звітному податковому періоді. Для перевірки: гр. 9 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 7;

16) у графі 10 "Ставка акцизного податку" проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

17) у графі 11 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету" зазначається (у гривнях) сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету та визначається: гр. 11 = (гр. 9 × гр. 10) / 100.

У графах додатка, які не заповнюються, зазначається "0".";

7) в абзаці другому пункту 13 слова "органу місцевого самоврядування за КОАТУУ" замінити словами та цифрами "території за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3)";

8) в абзаці четвертому підпункту 8 пункту 16 літеру та цифри "В11.2" замінити літерою та цифрами "В14.2".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

фото автора У фокусі
Ігор Хмелевський Торгуєте алкоголем (у т.ч. пивом)? Викиньте свої РРО і купіть нові!...
4279 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам