Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку

Формула: А = Ва/Т, де Ва = Вп-Вл
Опис методу: Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів