Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


205465 Друкувати

2. Професіонали. Коди 2111.1–2490

Додатково див. 
наказ Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. N 327

(на заміну ДК 003:2005)

 

 

 

 

Чинний з 01.11.2010 р.

 

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

 

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи "Приватний виконавець"
 та "Помічник приватного виконавця", що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542, набирають чинності з 1 листопада 2017 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30 листопада 2017 року N 1744

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 15 лютого 2019 року N 259

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 серпня 2020 року N 1574

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України
від 25 жовтня 2021 року N 810

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти.

(абзац третій у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац четвертий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац п'ятий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац шостий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац сьомий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац восьмий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац дев'ятий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац десятий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

абзац одинадцятий виключено

(згідно з наказом Міністерства
 економіки України від 25.10.2021 р. N 810)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Професіонали 

21 

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 

211 

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 

2111 

Професіонали в галузі фізики та астрономії 

2111.1 

Наукові співробітники (фізика, астрономія) 

2111.2 

Фізики та астрономи 

2112 

Професіонали в галузі метеорології 

2112.1 

Наукові співробітники (метеорологія) 

2112.2 

Метеорологи 

2113 

Професіонали в галузі хімії 

2113.1 

Наукові співробітники (хімія) 

2113.2 

Хіміки 

2114 

Професіонали в галузі геології та геофізики 

2114.1

Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2 

Геологи та геофізики 

212 

Професіонали в галузі математики та статистики 

2121 

Професіонали в галузі математики 

2121.1 

Наукові співробітники (математика) 

2121.2 

Математики 

2122 

Професіонали в галузі статистики 

2122.1 

Наукові співробітники (статистика) 

2122.2 

Професіонали-статистики 

213 

Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

2131 

Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.1 

Наукові співробітники (обчислювальні системи) 

2131.2 

Розробники обчислювальних систем 

2132 

Професіонали в галузі програмування 

2132.1 

Наукові співробітники (програмування) 

2132.2 

Розробники комп'ютерних програм 

2139 

Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 

2139.1 

Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 

2139.2 

Професіонали в інших галузях обчислень 

214 

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи 

2141 

Професіонали в галузі архітектури та планування міст 

2141.1 

Наукові співробітники (архітектура, планування міст) 

2141.2 

Архітектори та планувальники міст 

2142

Професіонали в галузі будівництва

2142.1

Наукові співробітники (будівництво)

2142.2

Інженери в галузі будівництва

2143 

Професіонали в галузі електротехніки 

2143.1 

Наукові співробітники (електротехніка) 

2143.2 

Інженери-електрики 

2144 

Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій

2144.1 

Наукові співробітники (електроніка, електронні комунікації)

2144.2 

Інженери в галузі електроніки та електронних комунікацій

2145 

Професіонали в галузі інженерної механіки 

2145.1 

Наукові співробітники (інженерна механіка) 

2145.2 

Інженери-механіки 

2146 

Професіонали в галузі хімічних технологій 

2146.1 

Наукові співробітники (хімічні технології) 

2146.2 

Інженери-хіміки 

2147 

Професіонали в галузі гірництва та металургії 

2147.1 

Наукові співробітники (гірництво, металургія) 

2147.2 

Гірничі інженери та інженери-металурги 

2148 

Професіонали в галузі картографії та топографії 

2148.1 

Наукові співробітники (картографія, топографія) 

2148.2 

Картографи та топографи 

2149 

Професіонали в інших галузях інженерної справи 

2149.1 

Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 

2149.2 

Інженери (інші галузі інженерної справи) 

22 

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 

221 

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 

2211 

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 

2211.1 

Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 

2211.2 

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 

2212 

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 

2212.1 

Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.2 

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи 

2213 

Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 

2213.1 

Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа) 

2213.2 

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій 

222 

Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) 

2221 

Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 

2221.1 

Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології) 

2221.2 

Лікарі 

2222 

Професіонали в галузі стоматології 

2222.1 

Наукові співробітники (стоматологія) 

2222.2 

Стоматологи 

2223 

Професіонали в галузі ветеринарної медицини 

2223.1 

Наукові співробітники (ветеринарна медицина) 

2223.2 

Ветеринари 

2224 

Професіонали в галузі фармації 

2224.1 

Наукові співробітники (фармація) 

2224.2

Фармацевти

2225 

Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 

2225.1 

Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи 

2225.2 

Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи 

2229 

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

2229.1 

Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

2229.2 

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

223 

Професійні медичні сестри та акушерки 

2230 

Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства 

2230.1 

Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) 

2230.2 

Медичні сестри та акушерки 

23

Професіонали в галузі освіти та навчання

231

Викладачі закладів вищої освіти

2310

Викладачі закладів вищої освіти

2310.1 

Професори та доценти 

2310.2

Інші викладачі закладів вищої освіти

232

Викладачі закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі закладів загальної середньої освіти

2320

Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

2321

Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2322

Викладачі закладів фахової передвищої освіти

233

Вчителі початкової школи та працівники закладів дошкільної освіти

2331 

Вчителі початкової школи 

2332

Вихователі закладів дошкільної освіти

234

Вчителі закладів спеціальної освіти

2340

Вчителі закладів спеціальної освіти

235

Інші професіонали в галузі освіти та навчання

2351 

Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1 

Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2 

Інші професіонали в галузі методів навчання 

2352 

Інспектори навчальних закладів 

2359

Інші професіонали в галузі освіти та навчання

2359.1 

Інші наукові співробітники в галузі навчання 

2359.2 

Інші професіонали в галузі навчання 

24 

Інші професіонали 

241 

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 

2411 

Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

2411.1 

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.2 

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери 

2412 

Професіонали в галузі праці та зайнятості 

2412.1 

Наукові співробітники (праця, зайнятість) 

2412.2 

Професіонали в галузі праці та зайнятості 

2413 

Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

2413.1 

Наукові співробітники (біржові операції) 

2413.2 

Професіонали у сфері біржової діяльності 

2414 

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

2414.1 

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2414.2 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

2419 

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.1 

Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) 

2419.2 

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.3

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

242 

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності 

2421 

Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 

2421.1 

Наукові співробітники (правознавство) 

2421.2 

Адвокати та прокурори 

2422 

Судді 

2423 

Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 

2424 

Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)

2429 

Інші професіонали в галузі правознавства 

243 

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм 

2431 

Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 

2431.1 

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) 

2431.2 

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 

2432 

Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 

2432.1 

Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми) 

2432.2 

Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 

2433 

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

2433.1 

Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

244 

Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії 

2441 

Професіонали в галузі економіки 

2441.1 

Наукові співробітники (економіка) 

2441.2 

Економісти 

2442 

Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології 

2442.1 

Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 

2442.2 

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 

2443 

Професіонали в галузі філософії, історії та політології 

2443.1 

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) 

2443.2 

Філософи, історики та політологи 

2444 

Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 

2444.1 

Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 

2444.2 

Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 

2445 

Професіонали в галузі психології 

2445.1 

Наукові співробітники (психологія) 

2445.2 

Психологи 

2446 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

2446.1 

Наукові співробітники (соціальний захист населення) 

2446.2 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

2447 

Професіонали у сфері управління проектами та програмами 

2447.1 

Наукові співробітники (проекти та програми) 

2447.2 

Професіонали з управління проектами та програмами 

245 

Професіонали в галузі художньої творчості 

2451 

Професіонали в галузі літератури 

2451.1 

Літературознавці 

2451.2 

Письменники, редактори та журналісти 

2452 

Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

2452.1 

Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво) 

2452.2 

Скульптори, художники та модельєри 

2453 

Професіонали в галузі музики 

2453.1 

Мистецтвознавці (музикознавство) 

2453.2 

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки 

2454 

Професіонали в галузі хореографії 

2454.1 

Мистецтвознавці (хореографія) 

2454.2 

Хореографи і танцюристи 

2455 

Професіонали в галузі кіно, театру та естради 

2455.1 

Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) 

2455.2 

Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери 

246 

Професіонали в галузі релігії 

2460 

Професіонали в галузі релігії 

247 

Професіонали з безпеки та якості 

2471 

Професіонали з контролю за якістю 

248 

Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 

2481 

Професіонали в галузі туризму 

2481.1 

Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.2 

Туризмознавці 

2482 

Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

2482.2 

Професіонали із готельної та ресторанної справи 

2483 

Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 

2483.1 

Наукові співробітники (рекреалогія) 

2483.2 

Професіонали із санаторно-курортної справи 

249 

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

2490 

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

2320 

 

 

  

Позицію скасовано

КОД КП 

КОД ЗКППТР 

ВИПУСК ЄТКД 

ВИПУСК ДКХП 

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 

2111.1 

  

  

  

Астроном 

2111.1 

  

  

  

Астрофізик 

2111.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (медична фізика) 

2111.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник (медична фізика) 

2111.1 

23667 

  

Науковий співробітник (фізика, астрономія) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (медична фізика) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія) 

2111.2 

  

  

  

Аеродинамік 

2111.2 

  

  

  

Балістик 

2111.2 

  

  

  

Гідродинамік 

2111.2 

  

  

62 

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції 

2111.2 

  

  

62 

Інженер з радіаційної безпеки 

2111.2 

22451 

  

62 

Інженер з управління блоком атомної станції 

2111.2 

22457 

  

62 

Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою) 

2111.2 

22483 

  

62, 10 

Інженер-радіолог 

2111.2 

22485 

  

Інженер-радіофізик 

2111.2 

  

  

62 

Інспектор з радіаційної безпеки 

2111.2 

23064 

  

Консультант науковий (у планетаріях) 

2111.2 

  

  

  

Професіонал з медичної фізики 

2111.2 

  

  

  

Реолог 

2111.2 

  

  

  

Термодинамік 

2111.2 

25189 

  

Фізик 

2112.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (метеорологія) 

2112.1 

23667 

  

Науковий співробітник (метеорологія) 

2112.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (метеорологія) 

2112.2 

  

75 

Агрометеоролог 

2112.2 

  

75 

Аеролог 

2112.2 

  

  

  

Гідрохімік 

2112.2 

  

  

  

Кліматолог 

2112.2 

  

75 

Метеоролог 

2112.2 

  

75 

Океанолог 

2112.2 

  

  

75 

Радіолог 

2112.2 

  

75 

Синоптик 

2113.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (хімія) 

2113.1 

23667 

  

Науковий співробітник (хімія) 

2113.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (хімія) 

2113.2 

20603 

  

74 

Геохімік 

2113.2 

25488 

  

Енохімік 

2113.2 

  

  

  

Інженер з радіаційної та хімічної розвідки 

2113.2 

22486 

  

Інженер-радіохімік 

2113.2 

  

  

  

Кристалограф 

2113.2 

  

25 

Хімік 

2113.2 

  

  

  

Хімік газокомпресорної служби 

2113.2 

  

Хімік-аналітик 

2113.2 

  

Хімік-кристалограф 

2114.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

23667

 

 

Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2 

20589 

  

5, 74 

Геолог 

2114.2 

  

  

  

Геолог з видобування та підземного зберігання газу 

2114.2 

20590 

  

Геолог кар'єру, рудника, шахти 

2114.2 

20592 

  

Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння 

2114.2 

  

  

  

Геоморфолог 

2114.2 

20601 

  

5, 74 

Геофізик 

2114.2 

20602 

  

Геофізик кар'єру, рудника, шахти 

2114.2 

20610 

  

5, 74 

Гідрогеолог 

2114.2 

20614 

  

75 

Гідролог 

2114.2 

21130 

  

67 

Девіатор 

2114.2 

  

  

  

Мікропалеонтолог 

2114.2 

23620 

  

Мінералог 

2114.2

  

  

  

Позицію скасовано

2114.2 

24333 

  

Петрограф 

2114.2

 

 

 

Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт

2114.2 

  

Сейсмолог 

2114.2 

  

  

  

Стратиграф 

2121.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (математика) 

2121.1 

23667 

  

Науковий співробітник (математика) 

2121.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (математика) 

2121.2 

  

Актуарій 

2121.2 

23452 

  

Математик 

2121.2 

  

  

  

Математик (прикладна математика) 

2121.2 

  

Математик-аналітик з дослідження операцій 

2122.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (статистика) 

2122.1 

23667 

  

Науковий співробітник (статистика) 

2122.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (статистика) 

2122.2 

  

  

  

Біометрист 

2122.2 

25353 

  

Економіст-демограф 

2122.2 

  

Економіст-статистик 

2122.2 

  

  

  

Економіст-статистик (прикладна статистика) 

2131.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи) 

2131.1 

23667 

  

Науковий співробітник (обчислювальні системи) 

2131.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи) 

2131.2 

  

Адміністратор бази даних 

2131.2 

  

Адміністратор даних 

2131.2 

  

Адміністратор доступу 

2131.2 

  

Адміністратор доступу (груповий) 

2131.2 

  

Адміністратор задач 

2131.2 

  

Адміністратор системи 

2131.2 

  

Аналітик з комп'ютерних комунікацій 

2131.2 

  

Аналітик комп'ютерних систем 

2131.2 

  

Аналітик комп'ютерного банку даних 

2131.2 

  

  

  

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 

2131.2 

  

  

  

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 

2131.2 

22238 

  

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 

2131.2 

  

Інженер з комп'ютерних систем 

2131.2 

  

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 

2131.2 

  

  

  

Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики 

2131.2 

  

Конструктор комп'ютерних систем 

2132.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

23667 

  

Науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (програмування) 

2132.2 

22481 

  

Інженер-програміст 

2132.2 

  

  

  

Програміст (база даних) 

2132.2 

  

Програміст прикладний 

2132.2 

  

Програміст системний 

2132.2

 

 

 

Розробник систем захисту інформації

2132.2       Конструктор систем кібербезпеки

2139.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь обчислень) 

2139.1 

23667 

  

Науковий співробітник (галузь обчислень) 

2139.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень) 

2139.2

 

 

 

Адміністратор мереж і систем

2139.2

 

 

 

Аналітик загроз безпеки

2139.2

 

 

 

Аналітик систем захисту інформації

2139.2

 

 

 

Аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем

2139.2

 

 

 

Аудитор інформаційних технологій (з кібербезпеки)

2139.2

 

 

 

Дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації)

2139.2

 

 

 

Експерт з управління інформаційними технологіями

2139.2

 

 

 

Експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації)

2139.2

 

 

 

Експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації)

2139.2 

  

Інженер із застосування комп'ютерів 

2139.2 

  

  

18 

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва 

2139.2

 

 

 

Слідчий з кіберзлочинів

2139.2

 

 

 

Фахівець з криптографічного захисту інформації

2139.2

 

 

 

Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології)

2139.2

 

 

 

Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту

2139.2

 

 

 

Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки

2139.2

 

 

 

Фахівець з тестування систем захисту інформації

2139.2

 

 

 

Фахівець з технічного захисту інформації

2139.2

 

 

 

Фахівець сфери захисту інформації

2139.2       Аналітик з оцінки вразливостей
2139.2       Аудитор програм інформаційних технологій
2139.2       Уповноважений з авторизації безпеки інформації
2139.2       Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки
2139.2       Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)
2139.2       Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки
2139.2       Фахівець з юридичних консультацій та адвокації в сфері кібербезпеки

2141.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст) 

2141.1 

23667 

  

Науковий співробітник (архітектура, планування міст) 

2141.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст) 

2141.2 

20196 

  

64, 87 

Архітектор 

2141.2 

  

  

  

Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 

2141.2 

  

Інженер-проектувальник (планування міст) 

2142.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (будівництво)

2142.1

 

 

 

Науковий співробітник (будівництво)

2142.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (будівництво)

2142.2 

20616 

  

2, 5 

Гідротехнік 

2142.2

 

 

 

Експерт будівельний

2142.2 

22463 

  

68 

Інженер з експлуатації аеродромів 

2142.2 

22311 

  

Інженер з меліорації 

2142.2

 

 

64

Інженер з технічного нагляду (будівництво)

2142.2 

22395 

  

64 

Інженер з проектно-кошторисної роботи 

2142.2 

22177 

  

64 

Інженер-будівельник 

2142.2 

  

  

  

Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 

2142.2

 

 

 

Інженер-консультант (будівництво)

2142.2

 

 

64

Інженер-проектувальник

2142.2 

  

  

  

Технолог (будівельні матеріали) 

2143.1 

  

  

  

Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства 

2143.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (електротехніка) 

2143.1 

23667 

  

Науковий співробітник (електротехніка) 

2143.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (електротехніка) 

2143.2 

21686 

-  

  

Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми 

2143.2

 

 

 

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж

2143.2

 

 

 

Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України

2143.2

 

 

 

Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

2143.2 

  

62 

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики 

2143.2 

22472 

  

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства 

2143.2 

22329 

  

62 

Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж 

2143.2 

  

  

62 

Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби 

2143.2 

  

  

62 

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики 

2143.2 

22415 

  

62 

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції 

2143.2

 

 

 

Інженер з технічного аудиту

2143.2 

  

  

62 

Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування 

2143.2 

22421 

  

68 

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 

2143.2 

22478 

  

Інженер перетворювального комплексу 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби ліній енергопідприємства 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби підстанцій 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби розподільних мереж 

2143.2

 

 

 

Інженер-електрик в енергетичній сфері

2143.2 

22502 

  

64, 87 

Інженер-енергетик 

2143.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (електротехніка) 

2143.2

 

 

 

Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж

2143.2 

  

  

  

Професіонал з енергетичного менеджменту 

2143.2 

24857 

  

Старший електромеханік-капітан 

2143.2 

24860 

  

Старший електромеханік-командир 

2144.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)

2144.1 

 

 

  

Науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)

2144.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (електроніка, електронні комунікації)

2144.2 

  

  

  

Позицію скасовано

2144.2 

  

  

70 

Інженер антенно-щоглових споруд 

2144.2 

  

  

70 

Інженер електрозв'язку 

2144.2

 

 

 

Інженер інформаційно-комунікаційних систем

2144.2

 

 

 

Інженер інформаційно-комунікаційних технологій

2144.2 

  

  

62 

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування 

2144.2 

  

70 

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку 

2144.2 

22402 

  

68 

Інженер з радіонавігації та радіолокації 

2144.2 

  

  

62 

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції 

2144.2 

  

70 

Інженер засобів радіо та телебачення 

2144.2 

22281 

  

Інженер із звукозапису 

2144.2 

  

70 

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 

2144.2 

  

  

  

Інженер мережі стільникового зв'язку 

2144.2 

22496 

  

Інженер-електронік 

2144.2 

  

  

  

Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 

2144.2 

22499 

  

  

Інженер-електрорадіонавігатор 

2144.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (електроніка) 

2145.1 

  

  

  

Інженер-дослідник із механізації сільського господарства 

2145.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (інженерна механіка) 

2145.1 

23667 

  

Науковий співробітник (інженерна механіка) 

2145.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка) 

2145.2 

24887 

  

  

Будівельник суден 

2145.2 

22263 

  

Інженер з вишкобудування 

2145.2

 

 

 

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки)

2145.2 

22462 

-  

  

Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 

2145.2 

22466 

  

2, 87 

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 

2145.2 

22464 

  

Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 

2145.2 

22471 

  

87 

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 

2145.2 

22287 

  

Інженер з інструменту 

2145.2 

22295 

  

Інженер з комплектації устаткування 

2145.2 

22317 

  

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 

2145.2 

22320 

  

Інженер з механізації трудомістких процесів 

2145.2 

22323 

  

Інженер з нагляду за будівництвом флоту 

2145.2

 

 

66

Інженер з приймання локомотивів (вагонів)

2145.2 

22436 

  

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства 

2145.2 

22445 

  

Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки 

2145.2 

-  

  

62 

Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування 

2145.2 

22460 

  

62 

Інженер з управління турбіною атомної станції 

2145.2 

22418 

  

Інженер із зварювання 

2145.2 

22430 

  

67 

Інженер із суднопідіймальних робіт 

2145.2 

22487 

  

67 

Інженер спеціального флоту 

2145.2 

22203 

  

Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 

2145.2

 

 

 

Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)

2145.2 

22210 

  

Інженер-дослідник підводного апарата 

2145.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (механіка) 

2145.2 

22226 

  

Інженер-механік груповий 

2145.2 

22229 

  

67 

Інженер-механік з флоту груповий 

2145.2 

22232 

  

67 

Інженер-механік з флоту лінійний 

2145.2 

22493 

  

Інженер-технолог (механіка) 

2145.2 

23540 

  

Механік лінійний флоту (з флоту) 

2145.2 

20291 

  

68 

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 

2145.2 

20292 

  

Провідний інженер з експлуатації повітряних суден 

2145.2 

20288 

  

68 

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 

2145.2 

24824 

  

Старший механік-командир 

2145.2 

  

  

67 

Суперінтендант 

2146.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (хімічні технології) 

2146.1 

23667 

  

Науковий співробітник (хімічні технології) 

2146.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (хімічні технології) 

2146.2 

  

Інженер (хімічні технології) 

2146.2 

22290 

  

Інженер з випробування та оброблення плівки 

2146.2 

22474 

  

21 

Інженер з електрохімічного захисту 

2146.2 

  

  

62 

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції 

2146.2 

22272 

  

68 

Інженер з паливно-мастильних матеріалів 

2146.2 

  

  

62 

Інженер з переробки радіоактивних відходів 

2146.2 

  

Інженер-технолог (хімічні технології) 

2146.2 

  

  

  

Інженер-технолог з очищення води 

2147.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія) 

2147.1 

23667 

  

Науковий співробітник (гірництво, металургія) 

2147.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія) 

2147.2 

20613 

  

Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти 

2147.2 

  

40 

Інженер (металургія) 

2147.2 

22247 

  

74, 5 

Інженер з буріння (бурових робіт) 

2147.2

 

 

 

Інженер з буропідривних (підривних) робіт

2147.2 

22257 

  

Інженер з вентиляції 

2147.2 

22277 

  

Інженер з видобутку нафти й газу 

2147.2 

22348 

  

Інженер з випробування свердловин 

2147.2 

22269 

  

5, 74 

Інженер з гірничих робіт 

2147.2 

22266 

  

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні 

2147.2 

  

  

21 

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу 

2147.2 

22469 

  

21 

Інженер з експлуатації нафтогазопроводів 

2147.2 

22470 

  

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 

2147.2 

22299 

  

Інженер з кріплення 

2147.2 

22302 

  

Інженер з кріплення свердловин 

2147.2 

22377 

  

21 

Інженер з підготовки та транспортування нафти 

2147.2 

22382 

  

Інженер з підтримання пластового тиску 

2147.2

 

 

 

Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт

2147.2 

  

  

  

Інженер з технічної діагностики 

2147.2 

22278 

  

Інженер із заливання свердловин 

2147.2 

22424 

  

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 

2147.2

 

 

 

Інженер конверторного виробництва

2147.2 

  

40 

Інженер-технолог (металургія) 

2147.2 

22879 

  

40 

Калібрувальник 

2147.2 

23178 

  

74, 5 

Маркшейдер 

2147.2 

23181 

  

Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти 

2147.2 

23182 

  

Маркшейдер на підземних роботах 

2148.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (картографія, топографія) 

2148.1 

23667 

  

Науковий співробітник (картографія, топографія) 

2148.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія) 

2148.2 

  

  

  

Аерофотозйомник 

2148.2 

20586 

  

74** 

Геодезист 

2148.2 

  

  

  

Гідрограф 

2148.2 

  

Інженер-землевпорядник 

2148.2 

22915 

  

18, 74 

Картограф 

2148.2 

22918 

  

Картограф-укладач 

2148.2 

24534 

  

18 

Редактор карт 

2148.2 

24537 

  

18 

Редактор карт технічний 

2148.2 

25071 

  

74 

Топограф 

2148.2 

  

  

  

Топограф кадастровий 

2148.2 

24764 

  

Укладач лоцій 

2148.2 

  

  

  

Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища 

2148.2 

  

  

  

Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу 

2148.2 

  

  

  

Фотограмметрист 

2149.1 

  

Космонавт-дослідник 

2149.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (транспорт) 

2149.1 

23667 

  

Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник (транспорт) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (транспорт) 

2149.1 

  

  

18 

Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 

  

  

  

Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів) 

2149.2 

  

  

  

Аналітик систем (крім комп'ютерів) 

2149.2

 

 

 

Державний експерт з розслідування авіаційних подій

2149.2 

  

Державний реєстратор суден 

2149.2 

21662 

  

87** 

Диспетчер диспетчерської служби керування 

2149.2 

21725 

  

Диспетчер з регулювання вагонного парку 

2149.2 

  

  

  

Диспетчер з транспортування газу 

2149.2 

21734 

  

67 

Диспетчер з флоту 

2149.2 

21764 

  

68 

Диспетчер служби руху 

2149.2 

21665 

  

Диспетчер шляховий 

2149.2 

21671 

  

68 

Диспетчер-інструктор служби руху 

2149.2 

  

  

  

Експерт із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2

 

 

 

Експерт технічний з промислової безпеки

2149.2 

  

  

  

Ергономіст 

2149.2 

22177 

  

Інженер 

2149.2

 

 

 

Інженер біомедичний

2149.2 

22235 

  

67, 68 

Інженер з аварійно-рятувальних робіт 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 

2149.2 

22244 

  

67 

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі 

2149.2 

  

  

62 

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції 

2149.2 

  

  

  

Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 

2149.2 

  

  

62 

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 

2149.2 

  

  

21 

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 

2149.2 

  

  

  

Інженер з інвентаризації нерухомого майна 

2149.2 

22454 

  

Інженер з керування й обслуговування систем 

2149.2 

22296 

  

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів 

2149.2 

  

  

  

Інженер з контролю систем обліку газу 

2149.2 

22314 

  

Інженер з метрології 

2149.2 

22326 

  

Інженер з налагодження й випробувань 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

22360 

  

62 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 

2149.2 

22364 

  

Інженер з охорони навколишнього середовища 

2149.2 

  

Інженер з охорони праці 

2149.2 

22369 

  

Інженер з патентної та винахідницької роботи 

2149.2

 

 

 

Інженер з підводно-підривних робіт

2149.2 

22375 

  

67 

Інженер з підводно-технічних робіт 

2149.2 

22381 

  

1, 87 

Інженер з підготовки виробництва 

2149.2 

  

  

21 

Інженер з підготовки газу до транспортування 

2149.2 

  

  

  

Інженер з пожежної безпеки 

2149.2 

  

  

  

Інженер з пожежно-рятувальних робіт 

2149.2 

22396 

  

Інженер з проектування механізованих розробок 

2149.2 

  

  

  

Інженер з профілактичних робіт 

2149.2 

22408 

  

Інженер з ремонту 

2149.2 

22405 

  

87, 62 

Інженер з розрахунків та режимів 

2149.2 

  

  

  

Інженер з техногенно-екологічної безпеки 

2149.2 

22448 

  

87 

Інженер з транспорту 

2149.2 

  

  

  

Інженер з управління повітряним рухом 

2149.2 

  

  

  

Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

2149.2 

22293 

  

1** 

Інженер з якості 

2149.2 

22260 

  

Інженер із впровадження нової техніки й технології 

2149.2 

22393 

  

Інженер із застосування авіації в галузях економіки 

2149.2 

22427 

  

Інженер із стандартизації 

2149.2 

  

  

  

Інженер із стандартизації та якості 

2149.2 

  

  

  

Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

2149.2 

22484 

  

87 

Інженер садово-паркового господарства 

2149.2

 

 

 

Інженер судновий

2149.2 

  

  

62 

Інженер-дефектоскопіст 

2149.2 

22180 

  

67 

Інженер-диспетчер груповий 

2149.2 

22183 

  

67 

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті) 

2149.2 

22209 

  

Інженер-дослідник 

2149.2

 

 

 

Інженер-електромеханік гірничий

2149.2 

22211 

  

Інженер-конструктор 

2149.2 

  

  

  

Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва 

2149.2 

22214 

  

Інженер-контролер 

2149.2 

22216 

  

Інженер-лаборант 

2149.2 

  

  

18 

Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва 

2149.2 

22480 

  

Інженер-протезист 

2149.2 

22493 

  

1** 

Інженер-технолог 

2149.2

 

 

 

Інженер-технолог з переробки відходів

2149.2 

  

  

68 

Інженер-технолог центру комунікації повідомлень 

2149.2 

22494 

  

Інженер-технолог-протезист 

2149.2 

23048 

  

Конструктор (інші галузі інженерної справи) 

2149.2 

23051 

  

Конструктор взуття 

2149.2 

23054 

  

Конструктор одягу 

2149.2 

  

Консультант (у певній галузі інженерної справи) 

2149.2 

  

  

  

Консультант із енергозбереження в будівлях 

2149.2 

  

  

  

Консультант із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2 

  

  

  

Льотчик-космонавт 

2149.2

 

 

 

Мехатронік

2149.2 

20289 

  

Провідний інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

  

  

  

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 

2149.2 

  

  

  

Позицію скасовано

2149.2 

  

  

  

Розробник систем (крім комп'ютерів) 

2149.2 

  

  

18 

Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 

  

  

18 

Технолог електронних мультимедійних видань 

2149.2 

  

  

18 

Технолог-видавець 

2149.2 

  

  

  

Позицію скасовано

2149.2 

  

Фахівець з неруйнівного контролю 

2149.2

 

 

 

Фахівець з питань мобілізаційної роботи

2149.2 

  

  

  

Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 

2149.2

 

 

 

Фахівець з питань цивільного захисту

2149.2 

21226 

  

68 

Черговий з польотів 

2149.2

 

 

 

Черговий по дирекції залізничних перевезень

2149.2 

21187 

  

Черговий по метрополітену 

2149.2 

21199 

-  

  

Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту) 

2149.2 

21280 

  

Черговий служби руху 

2149.2     1 Експерт з оцінки пожежних ризиків
2149.2       Експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки
2149.2       Інженер з нормування трудових процесів

2211.1 

  

  

  

Біолог-дослідник 

2211.1

 

 

 

Вірусолог

2211.1 

  

  

  

Генетик 

2211.1 

  

  

  

Іхтіолог-дослідник 

2211.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (біологія) 

2211.1 

23667 

  

Науковий співробітник (біологія) 

2211.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (біологія) 

2211.1 

  

  

  

Рибовод-дослідник 

2211.1

 

 

 

Фізіолог рослин

2211.2 

20257 

  

25, 10 

Бактеріолог 

2211.2 

20275 

  

25 

Біолог 

2211.2 

  

  

  

Біотехнолог 

2211.2 

20276 

  

Біофізик 

2211.2 

  

  

  

Ботанік 

2211.2 

20583 

  

Геоботанік 

2211.2 

20608 

  

Гідробіолог 

2211.2 

  

  

  

Гістолог 

2211.2 

  

  

  

Дресирувальник морських тварин 

2211.2 

  

Еколог 

2211.2 

  

  

  

Експерт з екології 

2211.2 

  

  

5* 

Експерт-кінолог 

2211.2 

  

  

  

Ембріолог 

2211.2 

25491 

  

Ентомолог 

2211.2 

25494 

  

Ентофітопатолог 

2211.2 

22154 

  

Зоолог 

2211.2 

  

  

  

Імунолог 

2211.2 

22865 

  

Іхтіолог 

2211.2 

22868 

  

Іхтіопатолог 

2211.2 

  

  

  

Маммолог 

2211.2 

23618 

  

Міколог 

2211.2 

23619 

4, 25 

Мікробіолог 

2211.2 

  

  

  

Орнітолог 

2211.2 

24308 

  

Палеонтолог 

2211.2 

  

  

  

Паразитолог 

2211.2 

24647 

  

Рибовод 

2211.2 

  

  

  

Таксономіст 

2211.2 

  

  

  

Теріолог 

2211.2 

  

  

  

Цитолог 

2211.2

 

 

 

Цитоморфолог

2212.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.2 

20278 

  

25, 10 

Біохімік 

2212.2 

25497 

  

Епідеміолог 

2212.2 

20389 

  

78 

Лікар-патологоанатом 

2212.2

 

 

 

Професіонал з клінічних досліджень

2212.2 

25069 

  

25 

Токсиколог 

2212.2 

25174 

  

25 

Фармаколог 

2212.2 

25192 

  

Фізіолог 

2213.1 

  

  

Агроном-дослідник 

2213.1 

  

  

  

Гідротехнік-дослідник 

2213.1 

  

  

  

Дослідник аквакультури 

2213.1 

  

  

  

Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства 

2213.1 

  

  

  

Дослідник із захисту рослин 

2213.1 

  

  

  

Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства 

2213.1 

  

  

  

Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур 

2213.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 

2213.1 

-  

-  

  

Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 

2213.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 

2213.2 

20037 

  

Агролісомеліоратор 

2213.2 

20040 

  

Агроном 

2213.2 

20041 

  

Агроном аеродрому 

2213.2 

20053 

  

Агроном з насінництва 

2213.2 

20050 

  

Агроном із захисту рослин 

2213.2 

20043 

  

Агроном-інспектор 

2213.2 

20056 

  

Агрохімік 

2213.2 

24359 

  

Ґрунтознавець 

2213.2 

22157 

  

Зоотехнік 

2213.2 

22163 

  

Зоотехнік з контролю якості продукції 

2213.2 

22166 

  

Зоотехнік з племінної справи 

2213.2 

  

  

  

Інженер з використання водних ресурсів 

2213.2 

  

  

  

Інженер з відтворення природних екосистем 

2213.2 

  

  

Інженер з лісових культур 

2213.2 

  

  

Інженер з лісозаготівель 

2213.2 

22308 

  

Інженер з лісокористування 

2213.2 

22309 

  

Інженер з лісосировинних ресурсів 

2213.2 

  

  

  

Інженер з охорони природних екосистем 

2213.2 

22363 

  

Інженер з охорони та захисту лісу 

2213.2 

  

  

  

Інженер з охорони тваринного світу 

2213.2 

  

  

  

Інженер з природокористування 

2213.2 

  

  

  

Інженер з проектування систем індустріального рибництва 

2213.2 

  

  

  

Інженер з рекреаційного благоустрою 

2213.2 

22217 

  

Інженер лісового господарства 

2213.2 

  

  

  

Інженер станції насосної (групи станцій) 

2213.2 

  

  

  

Інженер-гідротехнік 

2213.2 

22218 

  

Інженер-лісопатолог 

2213.2 

  

  

  

Інженер-проектувальник (водне господарство) 

2213.2 

  

Інженер-таксатор 

2213.2 

  

  

Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 

2213.2 

  

  

  

Інспектор з карантину рослин 

2213.2 

24293 

  

2, 3 

Мисливствознавець 

2213.2 

  

  

  

Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства 

2213.2 

  

  

  

Професіонал з рибальства 

2213.2 

  

  

  

Сільськогосподарський дорадник 

2213.2 

  

  

  

Сільськогосподарський експерт-дорадник 

2213.2

 

 

 

Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2 

  

  

Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва 

2213.2

 

 

 

Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2 

  

  

  

Фахівець з використання водних ресурсів 

2213.2 

  

  

  

Фахівець з виробництва продукції аквакультури 

2213.2 

  

  

  

Фахівець з екологічної освіти 

2213.2 

  

  

  

Фахівець з квітникарства 

2213.2 

  

  

  

Фахівець з ландшафтного дизайну 

2213.2 

  

  

  

Фахівець з рекреації 

2213.2 

  

  

  

Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства 

2213.2 

  

  

  

Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур 

2221.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 

2221.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 

2221.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 

2221.2 

20311 

  

78 

Лікар 

2221.2

 

 

78

Лікар внутрішньої медицини

2221.2 

20333 

  

Лікар гірничорятувальної частини 

2221.2 

  

78 

Лікар з авіаційної медицини 

2221.2 

  

78 

Лікар з народної та нетрадиційної медицини 

2221.2 

  

78 

Лікар з променевої терапії 

2221.2 

  

78 

Лікар з радіонуклідної діагностики 

2221.2 

  

78 

Лікар з ультразвукової діагностики 

2221.2 

  

78 

Лікар загальної практики - сімейний лікар 

2221.2 

20397 

  

Лікар підводного апарата 

2221.2 

20408 

  

78 

Лікар приймальної палати (відділення) 

2221.2 

20344 

  

78 

Лікар пункту охорони здоров'я 

2221.2 

20424 

  

Лікар роз'їзний (лінійний) на залізничному транспорті 

2221.2

 

 

78

Лікар з медицини невідкладних станів

2221.2 

  

78 

Лікар судновий 

2221.2

 

 

 

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

2221.2 

20314 

  

78 

Лікар-акушер-гінеколог 

2221.2 

20315 

  

78 

Лікар-алерголог 

2221.2 

  

78 

Лікар-анестезіолог 

2221.2 

20329 

  

78 

Лікар-гастроентеролог 

2221.2 

20332 

  

78 

Лікар-гематолог 

2221.2

 

 

 

Лікар-гематолог-онколог дитячий

2221.2 

  

78 

Лікар-генетик 

2221.2 

  

78 

Лікар-геріатр 

2221.2 

  

  

78 

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

2221.2 

  

  

78 

Лікар-гінеколог-онколог 

2221.2 

20338 

  

78 

Лікар-дерматовенеролог 

2221.2 

20520 

  

78 

Лікар-ендокринолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-імунолог 

2221.2 

20356 

  

78 

Лікар-інфекціоніст 

2221.2 

  

78 

Лікар-кардіолог 

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог дитячий

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог електрофізіолог

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог інтервенційний

2221.2 

  

78 

Лікар-кардіоревматолог дитячий 

2221.2 

  

78 

Лікар-комбустіолог 

2221.2 

20365 

  

78 

Лікар-методист 

2221.2 

20366 

  

78 

Лікар-нарколог 

2221.2 

  

78 

Лікар-невролог дитячий 

2221.2 

20371 

  

78 

Лікар-невропатолог 

2221.2 

  

  

  

Лікар-нейрофізіолог 

2221.2 

20374 

  

78 

Лікар-нейрохірург 

2221.2 

  

78 

Лікар-нефролог 

2221.2 

20377 

  

78 

Лікар-онколог 

2221.2 

  

78 

Лікар-ортопед-травматолог 

2221.2 

20380 

  

78 

Лікар-отоларинголог 

2221.2 

20383 

  

78 

Лікар-офтальмолог 

2221.2 

20392 

  

78 

Лікар-педіатр 

2221.2 

 

  

 

Позицію скасовано

2221.2 

  

78 

Лікар-педіатр-неонатолог 

2221.2 

20417 

  

78 

Лікар-психіатр 

2221.2 

  

78 

Лікар-психолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-психотерапевт 

2221.2 

  

78 

Лікар-психофізіолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-пульмонолог 

2221.2 

20423 

  

78 

Лікар-радіолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-ревматолог 

2221.2

 

 

 

Лікар-ревматолог дитячий

2221.2 

  

78 

Лікар-рефлексотерапевт 

2221.2 

  

78 

Лікар-сексопатолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-сурдолог 

2221.2

  

  

  

Позицію скасовано

2221.2

  

  

  

Позицію скасовано

2221.2

  

  

  

Позицію скасовано

2221.2

20481

 

78

Лікар-терапевт

2221.2

 

 

 

Позицію скасовано

2221.2

 

 

 

Позицію скасовано

2221.2

20490

 

78

Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

2221.2 

20493 

  

78 

Лікар-токсиколог 

2221.2 

  

78 

Лікар-трансплантолог 

2221.2 

  

78 

Лікар-трансфузіолог 

2221.2 

20502 

  

78 

Лікар-уролог 

2221.2 

20508 

  

78 

Лікар-фтизіатр 

2221.2 

20517 

  

78 

Лікар-хірург 

2221.2

 

 

 

Лікар-хірург-дерматолог

2221.2

 

 

 

Лікар-хірург пластичний

2221.2 

  

78 

Лікар-хірург серцево-судинний 

2221.2 

  

78 

Лікар-хірург судинний 

2221.2 

  

78 

Лікар-хірург торакальний 

2221.2 

  

78 

Лікар-хірург-онколог 

2221.2 

  

78 

Лікар-хірург-проктолог 

2222.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (стоматологія) 

2222.1 

23667 

  

Науковий співробітник (стоматологія) 

2222.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (стоматологія) 

2222.2 

20459 

  

78 

Лікар-стоматолог 

2222.2 

20462 

  

78 

Лікар-стоматолог-ортодонт 

2222.2 

  

78 

Лікар-стоматолог-ортопед 

2222.2

 

 

 

Лікар-стоматолог-пародонтолог

2222.2 

  

78 

Лікар-стоматолог-терапевт 

2222.2 

20468 

  

78 

Лікар-стоматолог-хірург  

2222.2

 

 

 

Лікар-хірург щелепно-лицевий

2223.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина) 

2223.1 

23667 

  

Науковий співробітник (ветеринарна медицина) 

2223.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина) 

2223.2 

20323 

  

Лікар ветеринарної медицини 

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з біотехнології

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з фармації

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини із громадського здоров'я

2223.2 

  

  

  

Лікар ветеринарної медицини м'ясопереробних підприємств 

2223.2 

  

  

  

Офіційний лікар ветеринарної медицини 

2224.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (фармація) 

2224.1 

23667 

  

Науковий співробітник (фармація) 

2224.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (фармація) 

2224.2

 

 

78

Фармацевт

2224.2

 

 

78

Фармацевт клінічний

2224.2

 

 

78

Фармацевт-аналітик

2224.2 

  

  

  

Позицію скасовано

2224.2

 

 

78

Фармацевт-косметолог

2224.2

 

 

 

Фармацевт-токсиколог

2225.2 

  

78 

Лікар з гігієни дітей та підлітків 

2225.2 

  

78 

Лікар з гігієни праці 

2225.2 

  

78 

Лікар з гігієни харчування 

2225.2 

  

78 

Лікар з комунальної гігієни 

2225.2 

  

78 

Лікар з радіаційної гігієни 

2225.2 

  

78 

Лікар із загальної гігієни 

2225.2 

20320 

  

78 

Лікар-бактеріолог 

2225.2 

20326 

  

78 

Лікар-вірусолог 

2225.2 

20335 

  

78 

Лікар-дезінфекціоніст 

2225.2 

20523 

  

78 

Лікар-епідеміолог 

2225.2 

  

  

78 

Лікар-мікробіолог-вірусолог 

2225.2 

20386 

  

78 

Лікар-паразитолог 

2225.2 

  

78 

Лікар-профпатолог 

2225.2 

  

78 

Лікар-санолог 

2225.2

 

 

 

Фахівець з громадського здоров'я

2225.2

 

 

 

Фахівець з довкілля та здоров'я

2225.2       Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища

2229.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 

2229.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 

2229.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 

2229.2

 

 

 

Експерт з оцінки медичних технологій

2229.2

 

 

 

Ерготерапевт

2229.2 

22515 

  

Інспектор-лікар 

2229.2 

  

  

78 

Лікар з лікувальної фізкультури 

2229.2 

  

78 

Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 

2229.2 

20514 

  

78 

Лікар з функціональної діагностики 

2229.2 

  

  

78 

Лікар зі спортивної медицини 

2229.2 

  

Лікар спортивний (збірної чи клубної команди) 

2229.2 

20341 

  

78 

Лікар-дієтолог 

2229.2 

20521 

  

78 

Лікар-ендоскопіст 

2229.2 

20362 

  

78 

Лікар-лаборант 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант з клінічної біохімії 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант-генетик 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант-гігієніст 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 

2229.2 

  

  

78 

Лікар-лаборант-імунолог 

2229.2 

20426 

  

78 

Лікар-рентгенолог 

2229.2 

20456 

  

78 

Лікар-статистик 

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-гістолог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-імунолог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-криміналіст

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-токсиколог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-цитолог

2229.2 

20474 

  

78 

Лікар - судово-психіатричний експерт 

2229.2 

20505 

  

78 

Лікар-фізіотерапевт 

2229.2

 

 

 

Терапевт мови і мовлення

2229.2

 

 

 

Трансплант-координатор

2229.2

 

 

 

Фізичний терапевт

2229.2       Професіонал з фармаконагляду

2230.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство) 

2230.1 

23667 

  

Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство) 

2230.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство) 

2230.2 

25187 

  

Фельдшер на морських і річкових суднах 

2310.1 

  

  

  

Докторант 

2310.1

 

 

 

Доцент закладу вищої освіти

2310.1

 

 

 

Професор закладу вищої освіти

2310.2 

20199 

  

Асистент 

2310.2

 

 

 

Богослов

2310.2

 

 

 

Викладач-стажист

2310.2

 

 

 

Викладач закладу вищої освіти

         

2320 

  

  

  

Позицію скасовано

2320 

  

Викладач театральних дисциплін 

2320 

  

Викладач хореографічних дисциплін 

2320 

  

Викладач хорових дисциплін 

2320 

  

  

  

Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів) 

2320

 

 

 

Вчитель закладу загальної середньої освіти

2320

 

 

 

Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти

2320

 

 

 

Викладач мистецького ліцею

2320

 

 

 

Концертмейстер мистецького ліцею

2320 

23473 

  

Методист заочних шкіл і відділень 

2321

 

 

 

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти

2322

 

 

 

Викладач закладу фахової передвищої освіти

2331

 

 

 

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

2332

 

 

 

Вихователь закладу дошкільної освіти

2332

 

 

 

Методист дошкільної освіти

2340 

  

  

  

Викладач із соціальної педагогіки 

2340

 

 

80

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

2340

 

 

 

Вчитель спеціальної освіти

2340 

25160 

  

80 

Вчитель-дефектолог 

2340 

25161 

  

80 

Вчитель-логопед 

2340 

  

80 

Вчитель-реабілітолог 

2340 

22847 

  

80 

Інструктор слухового кабінету 

2340

 

 

 

Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру

2340 

 

 

  

Позицію скасовано

2340 

24314 

  

80 

Педагог соціальний 

2340

 

 

80

Перекладач-дактилолог закладу освіти

2351.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (методи навчання) 

2351.1 

23667 

  

Науковий співробітник (методи навчання) 

2351.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (методи навчання) 

2351.2 

24420 

  

Викладач (методи навчання) 

2351.2 

20305 

  

80 

Вихователь-методист 

2351.2 

  

  

  

Інструктор-льотчик-методист 

2351.2 

  

  

  

Консультант з питань здорового способу життя 

2351.2

 

 

 

Консультант центру професійного розвитку

2351,2 

  

  

  

Методист 

2351.2 

23480 

  

Методист з економічної освіти 

2351.2 

23478 

  

85 

Методист з фізичної культури 

2352 

 

 

  

Позицію скасовано

2352 

22592 

  

Інспектор з військово-технічної підготовки 

2352 

22595 

  

Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи 

2352 

22670 

-  

  

Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки 

2352 

22646 

  

Інспектор з охорони дитинства 

2352 

 

 

  

Позицію скасовано

2352 

 

 

  

Позицію скасовано

2352 

22568 

  

Інспектор-методист 

2359.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання) 

2359.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (валеологія) 

2359.1 

23667 

  

Науковий співробітник (в інших галузях навчання) 

2359.1 

  

  

5* 

Науковий співробітник (валеологія) 

2359.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання) 

2359.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (валеологія) 

2359.2

 

 

 

Андрагог

2359.2 

  

Інженер-інструктор біолокацій 

2359.2

 

 

 

Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки

2359.2 

  

  

  

Інструктор з праці 

2359.2 

  

  

  

Інструктор навчально-тренувального центру 

2359.2 

22781 

  

Інструктор-пілот (льотчик) 

2359.2 

  

  

  

Керівник секції спортивного напряму 

2359.2 

23160 

  

81, 84 

Лектор 

2359.2

 

 

 

Методист закладу позашкільної освіти

2359.2 

  

  

5* 

Методист-валеолог 

2359.2 

23564 

  

67 

Механік-наставник 

2359.2 

24275 

-  

  

Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми 

2359.2 

  

  

5* 

Педагог-валеолог 

2359.2 

24313 

  

87 

Педагог-організатор 

2359.2

 

 

 

Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)

2359.2 

25338 

  

68 

Штурман-інструктор 

2411.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.1 

23667 

  

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.2 

  

Аудитор 

2411.2 

  

  

  

Аудитор систем харчової безпеки 

2411.2 

  

  

  

Аудитор систем якості 

2411.2

20281

 

1

Бухгалтер (з дипломом магістра)

2411.2 

20287 

  

Бухгалтер-експерт 

2411.2 

20284 

  

Бухгалтер-ревізор 

2411.2 

  

  

  

Екологічний аудитор 

2411.2 

  

  

5* 

Консультант з податків і зборів 

2412.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість) 

2412.1 

23667 

  

Науковий співробітник (праця та зайнятість) 

2412.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість) 

2412.1 

  

  

  

Професіолог 

2412.2 

  

  

  

Аналітику сфері професійної зайнятості 

2412.2 

25374 

  

Економіст з праці 

2412.2 

  

  

80 

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин 

2412.2 

  

80 

Експерт з умов праці 

2412.2 

  

  

  

Експерт із соціальної відповідальності 

2412.2 

22339 

  

Позицію скасовано

2412.2 

 

  

Фахівець з організації праці

2412.2 

22351 

  

Позицію скасовано

2412.2 

 

  

Фахівець з підготовки кадрів

2412.2 

 

  

Фахівець з профадаптації

2412.2 

22780 

  

Інструктор передових методів праці 

2412.2

 

 

 

Кар'єрний радник

2412.2 

24164 

  

Нормувальник гірничий 

2412.2 

24167 

  

Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти 

2412.2 

24170 

  

Нормувальник гірничий на підземних роботах 

2412.2

 

 

 

Оцінювач професійної кваліфікації

2412.2 

  

  

  

Професіонал з розвитку персоналу 

2412.2 

24457 

  

80 

Профконсультант 

2412.2 

  

  

  

Страховий експерт з охорони праці 

2412.2 

  

Фахівець з аналізу ринку праці 

2412.2 

  

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер) 

2412.2 

  

  

  

Фахівець з профорієнтації 

2413.1 

  

  

Молодший науковий співробітник (біржові операції) 

2413.1 

  

  

  

Науковий співробітник (біржові операції) 

2413.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (біржові операції) 

2413.2 

  

  

  

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

2413.2 

  

  

  

Професіонал з депозитарної діяльності 

2413.2 

  

  

  

Професіонал з корпоративного управління 

2413.2 

  

  

  

Професіонал з торгівлі цінними паперами 

2413.2 

  

  

  

Професіонал з управління активами 

2413.2 

  

  

  

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 

2414.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2414.1 

  

  

  

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2414.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2414.2 

  

  

  

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

2414.2 

  

  

  

Позицію скасовано

2414.2

 

 

 

Професіонал з антикорупційної діяльності

2414.2 

  

  

  

Професіонал з фінансово-економічної безпеки 

2414.2

 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

2419.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність) 

2419.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

2419.1 

  

  

  

Науковий співробітник (інтелектуальна власність) 

2419.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

2419.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність) 

2419.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

2419.2

 

 

 

Аудитор безпеки автомобільних доріг

2419.2

 

 

 

Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2419.2 

25371 

  

Економіст із збуту 

2419.2 

  

  

  

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 

2419.2 

25393 

  

Експерт із зовнішньоекономічних питань 

2419.2

 

 

 

Експерт із торговельно-економічних операцій

2419.2 

22357 

  

Інженер з організації керування виробництвом 

2419.2 

  

  

  

Консультант 

2419.2 

  

Консультант з ефективності підприємництва 

2419.2 

  

Консультант з маркетингу 

2419.2 

  

Консультант з раціоналізації виробництва 

2419.2 

  

  

  

Консультант із зовнішньоекономічних питань 

2419.2 

  

  

  

Логіст 

2419.2 

  

  

  

Професіонал з економічної кібернетики 

2419.2 

  

  

  

Професіонал з інноваційної діяльності 

2419.2 

  

  

  

Професіонал з інтелектуальної власності 

2419.2 

  

Рекламіст 

2419.2

 

 

 

Уповноважена особа з питань відповідності (енергетика)

2419.2

 

 

 

Фахівець з публічних закупівель

2419.2 

  

  

  

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 

2419.2 

  

Фахівець з ефективності підприємництва 

2419.2 

  

18, 65 

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 

2419.2 

  

Фахівець з раціоналізації виробництва 

2419.2 

  

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 

2419.2 

  

  

  

Фахівець із сертифікації 

2419.2 

  

  

  

Фахівець із стандартизації 

2419.2 

  

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості 

2419.2 

  

  

  

Фахівець із якості 

2419.2 

  

65 

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

2419.3

  

  

  

Позицію скасовано

2419.3

 

 

 

Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Головний консультант

2419.3

 

 

 

Головний консультант-інспектор

2419.3 

  

  

  

Державний аудитор 

2419.3 

  

  

  

Державний експерт 

2419.3

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

2419.3

 

 

 

Державний реєстратор

2419.3

 

 

 

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

2419.3 

  

  

80 

Державний соціальний інспектор 

2419.3

 

 

 

Детектив

2419.3

 

 

 

Інспектор державний

2419.3

 

 

 

Інспектор фінансовий

2419.3 

  

  

  

Казначей 

2419.3

 

 

 

Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Помічник-консультант народного депутата України (члена Національної ради)

2419.3

 

 

 

Представник

2419.3

 

 

 

Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Радник-посланник

2419.3

 

 

 

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

76

Спеціаліст з питань персоналу державної служби

2419.3 

  

  

76 

Спеціаліст-бухгалтер 

2419.3 

  

  

76 

Спеціаліст-юрисконсульт 

2421.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (правознавство) 

2421.1 

23667 

  

Науковий співробітник (правознавство) 

2421.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (правознавство) 

2421.2 

20059 

  

Адвокат 

2421.2 

  

  

  

Консультант науковий (правознавство) 

2421.2 

24450 

  

Прокурор 

2421.2 

24451 

  

Прокурор-криміналіст 

2421.2 

-  

-  

  

Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень 

2421.2 

  

  

  

Юрист 

2421.2 

  

  

  

Юрист-міжнародник 

2422

 

 

 

Помічник судді (Верховного Суду)

2422 

  

Суддя 

2423

 

 

 

Дізнавач (з дипломом магістра)

2423 

  

  

  

Позицію скасовано

2423

 

 

 

Інспектор (з дипломом магістра)

2423

 

 

 

Оперуповноважений (з дипломом магістра)

2423 

  

  

  

Помічник начальника чергової частини 

2423

 

 

99

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

2423

 

 

 

Слідчий в особливо важливих справах

2423

 

 

 

Слідчий (поліція)

2423

 

 

 

Спеціаліст-підривник

2423 

  

  

  

Спеціаліст-криміналіст 

2423 

  

  

  

Старший дізнавач з особливих доручень 

2423 

  

  

  

Старший інспектор з особливих доручень 

2423 

  

  

  

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах 

2423

 

 

 

Старший оперуповноважений з особливих доручень (поліція)

2423 

  

  

  

Старший слідчий в особливо важливих справах 

2424 

  

  

  

Інспектор (пенітенціарна система) 

2424

 

 

 

Інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424 

  

  

  

Оперуповноважений (пенітенціарна система) 

2424 

  

  

  

Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система) 

2424

 

 

 

Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424 

  

  

  

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система) 

2429

 

 

 

Державний виконавець

2429 

25392 

  

Експерт 

2429

 

 

 

Експерт-імунолог судовий

2429

 

 

 

Експерт-психолог судовий

2429

 

 

 

Експерт-токсиколог судовий

2429

 

 

 

Експерт-цитолог судовий

2429 

  

  

80 

Інспектор праці (правовий) 

2429 

24173 

  

Нотаріус 

2429 

24176 

  

Нотаріус державний 

2429

 

 

 

Приватний виконавець

(діє з 05.10.2016 р.)

2429

 

 

99

Приватний детектив

2429 

24758 

  

Радник 

2429 

24740 

  

Слідчий 

2429

  

  

  

Позицію скасовано

2429 

  

  

  

Судовий експерт 

2429 

  

  

  

Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту 

2429 

25500 

  

Юрисконсульт 

2431.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) 

2431.1 

23667 

  

81 

Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) 

2431.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство) 

2431.2 

20193 

  

Архівіст 

2431.2 

25395 

  

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 

2431.2 

25223 

  

Зберігач експонатів 

2431.2 

25220 

  

81 

Зберігач фондів 

2432.1 

21792 

  

Документознавець 

2432.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 

2432.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 

2432.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 

2432.2 

20269 

  

81 

Бібліограф 

2432.2 

20272 

  

81 

Бібліотекар 

2432.2 

  

  

  

Експерт з питань інтелектуальної власності 

2432.2 

23479 

  

82 

Методист із складання кінопрограм 

2433.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика) 

2433.1 

  

  

  

Науковий співробітник (інформаційна аналітика) 

2433.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика) 

2433.2 

  

  

  

Аналітик консолідованої інформації 

2433.2 

22336 

  

Інженер з науково-технічної інформації 

2441.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (економіка) 

2441.1 

23667 

  

Науковий співробітник (економіка) 

2441.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (економіка) 

2441.2

 

 

 

Аналітик (банківська діяльність)

2441.2 

  

  

  

Аналітик з інвестицій 

2441.2 

  

  

  

Аналітик з кредитування 

2441.2 

  

  

  

Економетрист 

2441.2 

25351 

  

1** 

Економіст 

2441.2 

25355 

  

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 

2441.2 

25359 

  

64, 1 

Економіст з договірних та претензійних робіт 

2441.2 

25362 

  

Економіст з матеріально-технічного забезпечення 

2441.2 

  

  

  

Економіст з міжнародної торгівлі 

2441.2 

25368 

  

Економіст з планування 

2441.2 

  

  

  

Економіст з податків і зборів 

2441.2 

-  

-  

  

Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу 

2441.2 

25377 

  

Економіст з фінансової роботи 

2441.2 

  

  

  

Економіст із ціноутворення 

2441.2 

25352 

  

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

2441.2 

  

Економічний радник 

2441.2 

23068 

  

Консультант з економічних питань 

2441.2 

24191 

  

Оглядач з економічних питань 

2441.2 

  

  

  

Член виконавчого органу акціонерного товариства 

2441.2 

  

  

  

Член правління акціонерного товариства 

2441.2 

  

  

  

Член ревізійної комісії 

2441.2 

  

  

  

Член спостережної (наглядової) ради 

2442.1 

  

  

  

Антрополог 

2442.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 

2442.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 

2442.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 

2442.2 

20184 

  

Археограф 

2442.2 

20187 

  

Археолог 

2442.2 

  

Географ 

2442.2 

  

  

  

Географ (політична географія) 

2442.2 

  

  

  

Географ (фізична географія) 

2442.2 

  

Географ-економіст 

2442.2 

  

  

  

Етнолог 

2442.2 

  

Кримінолог 

2442.2 

  

  

  

Палеогеограф 

2442.2 

24307 

  

Палеограф 

2442.2 

  

  

  

Соціальний патолог 

2442.2 

24767 

  

Соціолог 

2442.2 

  

Соціолог з ефективності покарання правопорушників 

2442.2 

  

Соціолог промисловий 

2442.2 

  

Соціолог-кримінолог 

2442.2 

  

  

  

Фахівець з міської та районної планіровки 

2442.2 

  

  

Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

2442.2 

  

  

  

Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 

2442.2 

  

  

  

Фахівець з управління природокористуванням 

2442.2

 

 

 

Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері

2443.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія) 

2443.1 

23667 

  

Науковий співробітник (філософія, історія, політологія) 

2443.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія) 

2443.2 

  

Експерт із суспільно-політичних питань 

2443.2 

  

Історик 

2443.2 

  

  

  

Історик (економіка) 

2443.2 

  

  

  

Історик (політика) 

2443.2 

  

  

  

Історик (суспільні відносини) 

2443.2 

  

Консультант з питань історії 

2443.2 

-  

-  

  

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 

2443.2 

  

Політичний оглядач 

2443.2 

  

Політолог 

2443.2 

  

  

  

Фахівець з релігієзнавства 

2443.2 

  

  

  

Фахівець із генеалогії 

2443.2 

  

  

  

Філософ 

2444.1 

  

Графолог 

2444.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 

2444.1 

23667 

  

Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 

2444.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади) 

2444.1 

  

  

  

Філолог-дослідник 

2444.1 

  

  

  

Фольклорист 

2444.2 

20604 

  

Гід-перекладач 

2444.2 

  

  

  

Лінгвіст 

2444.2 

24316 

  

Перекладач 

2444.2 

24325 

  

Перекладач технічної літератури 

2444.2 

24319 

  

80 

Перекладач-дактилолог 

2444.2 

24322 

  

Перекладач-секретар сліпого вчителя(викладача) 

2444.2 

  

  

  

Професіонал з фольклористики 

2444.2 

24559 

  

18 

Редактор-перекладач 

2444.2 

  

  

  

Філолог 

2445.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (психологія) 

2445.1 

23667 

  

Науковий співробітник (психологія) 

2445.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (психологія) 

2445.2 

  

  

80 

Практичний психолог 

2445.2 

24459 

  

Психолог 

2445.2       Клінічний психолог
2445.2       Психотерапевт

2446.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення) 

2446.1 

23667 

  

Науковий співробітник (соціальний захист населення) 

2446.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення) 

2446.2 

  

  

  

Вихователь виправно-трудового закладу 

2446.2 

  

Наглядач в громадському центрі 

2446.2 

  

Наглядач за умовно засудженими 

2446.2 

  

  

  

Соціальний аудитор 

2446.2 

  

  

  

Соціальний працівник 

2446.2 

-  

-  

  

Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.) 

2446.2 

  

  

80 

Фахівець із соціальної допомоги вдома 

2446.2 

24768 

  

80 

Фахівець із соціальної роботи 

2446.2 

  

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування 

2447.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

2447.1 

-  

  

5* 

Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

2447.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

2447.2 

-  

  

5* 

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 

2449.2

 

 

 

Позицію скасовано

2451.1 

  

Літературознавець 

2451.2 

20294 

  

83 

Ведучий програми 

2451.2 

20529 

  

18, 83 

Випусковий 

2451.2 

20532 

  

18, 83 

Випусковий відповідальний 

2451.2 

  

  

  

Драматург 

2451.2 

  

  

  

Журналіст 

2451.2

 

 

 

Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2 

22508 

  

65 

Інокореспондент 

2451.2 

23045 

  

83 

Коментатор 

2451.2 

23124 

  

18, 83 

Кореспондент 

2451.2 

23127 

  

18, 83 

Кореспондент власний 

2451.2 

23130 

  

18, 83 

Кореспондент спеціальний 

2451.2 

23166 

  

Літературний співробітник 

2451.2 

24187 

  

83 

Оглядач 

2451.2 

24190 

  

83 

Оглядач політичний 

2451.2

 

 

 

Письменник (інший автор)

2451.2 

24531 

  

81** 

Редактор 

2451.2 

24556 

  

18 

Редактор відповідальний 

2451.2 

  

  

82 

Редактор з рекламування фільмів 

2451.2 

24540 

  

18 

Редактор літературний 

2451.2

 

 

 

Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2 

24553 

  

18 

Редактор науковий 

2451.2 

24562 

  

18, 82 

Редактор технічний 

2451.2 

24565 

  

18 

Редактор художній 

2451.2 

25290 

  

Член головної редакції 

2451.2 

25293 

  

Член колегії (редакційної) 

2452.1 

  

  

  

Дизайнер-дослідник 

2452.1 

22862 

-  

  

Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво) 

2452.2 

  

  

  

Аналітик з модельної діяльності 

2452.2 

20233 

  

82 

Асистент художника з комбінованих зйомок 

2452.2 

20230 

  

82 

Асистент художника-мультиплікатора 

2452.2 

20236 

  

82 

Асистент художника-постановника 

2452.2 

25244 

  

1, 18 

Дизайнер (художник-конструктор) 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер візажу 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер графічних робіт 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер зачісок 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер інтер'єру 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер меблів 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер мультимедійних об'єктів 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер одягу 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер пакування 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер промислових виробів та об'єктів 

2452.2 

  

  

  

Дизайнер тканини 

2452.2 

  

  

  

Експерт з модельної діяльності 

2452.2 

-  

  

81 

Керівник самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва 

2452.2 

23631 

  

Модельєр 

2452.2 

23634 

  

Модельєр-конструктор 

2452.2 

  

  

  

Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики 

2452.2 

24737 

  

82 

Скульптор 

2452.2 

  

  

  

Стильмейкер 

2452.2 

25229 

  

82, 1 

Художник 

2452.2 

25262 

  

82 

Художник з комбінованих зйомок 

2452.2 

25248 

  

Художник лакової мініатюри 

2452.2 

25254 

  

Художник народних художніх промислів 

2452.2 

25232 

  

Художник-графік телебачення 

2452.2 

25241 

  

Художник-зарисовник (будинку моделей) 

2452.2 

25250 

  

84 

Художник-модельєр 

2452.2 

25253 

  

82 

Художник-мультиплікатор 

2452.2 

25231 

  

Художник-окопротезист 

2452.2 

25259 

  

84 

Художник-оформлювач ігрових ляльок 

2452.2 

25268 

  

86 

Художник-реставратор 

2452.2 

25293 

  

Член колегії (художньо-експертної) 

2453.1 

  

Музикознавець 

2453.2 

20083 

  

84, 81 

Акомпаніатор 

2453.2

 

 

 

Аранжувальник

2453.2 

  

84 

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) 

2453.2 

-  

  

84 

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.) 

2453.2 

-  

  

84 

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) 

2453.2 

-  

  

84 

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.) 

2453.2 

  

Артист-соліст (хору) 

2453.2 

20162 

  

84 

Артист-соліст-інструменталіст 

2453.2

 

 

 

Артист-соліст-органіст

2453.2

 

 

 

Артист-тамбурмажор

2453.2

 

 

 

Асистент артиста-соліста-органіста

2453.2 

20201 

  

84 

Асистент диригента 

2453.2 

20229 

  

84 

Асистент хормейстера 

2453.2 

  

84 

Бандурист 

2453.2 

  

84 

Бандурист-співак 

2453.2 

21623 

  

84, 81 

Диригент 

2453.2 

22885 

  

Капельмейстер 

2453.2 

- 

  

81 

Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів 

2453.2 

-  

  

81 

Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів 

2453.2 

  

81 

Керівник хору (фольклорного ансамблю) 

2453.2 

  

84 

Кобзар 

2453.2 

  

  

  

Композитор 

2453.2 

23109 

  

84, 81 

Концертмейстер 

2453.2 

23115 

  

84 

Концертмейстер з класу вокалу 

2453.2 

  

Концертмейстер-піаніст 

2453.2 

23643 

  

82 

Музичний оформлювач 

2453.2 

24550 

  

18 

Редактор музичний 

2453.2 

24586 

  

84 

Репетитор з вокалу 

2453.2 

25217 

  

84, 81 

Хормейстер 

2453.2 

25293 

-  

  

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства) 

2454.1 

22862 

  

Мистецтвознавець (хореографія) 

2454.2 

  

Аранжувальник балетний 

2454.2 

-  

  

84 

Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) 

2454.2 

20101 

  

84 

Артист балету 

2454.2 

20102 

  

84 

Артист балету (соліст) 

2454.2 

  

Артист балету на льоду 

2454.2 

20200 

  

84 

Асистент балетмейстера 

2454.2 

20260 

  

84, 81 

Балетмейстер 

2454.2 

20266 

  

84 

Балетмейстер-постановник 

2454.2 

  

81 

Керівник танцювального колективу 

2454.2 

23112 

  

Концертмейстер з класу балету 

2454.2 

24583 

  

84 

Репетитор з балету 

2454.2 

25214 

  

Хореограф 

2454.2 

25293 

  

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії) 

2455.1 

22862 

  

Мистецтвознавець (кіномистецтво) 

2455.2

 

 

84,82

Актор (артист) театру, кіно та ін.

2455.2 

20156 

  

84 

Артист розмовного жанру 

2455.2 

-  

  

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю) 

2455.2 

20104 

  

84 

Артист, що веде концерт 

2455.2 

20140 

  

Артист-конферансьє 

2455.2 

20227 

  

84 

Асистент режисера 

2455.2 

20228 

  

Асистент режисера телебачення 

2455.2 

22151 

  

84 

Звукорежисер 

2455.2 

  

  

82 

Каскадер 

2455.2 

-  

-  

  

Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.) 

2455.2 

  

81 

Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.) 

2455.2 

24625 

  

Керівник музичний 

2455.2 

24644 

  

81, 84 

Керівник художній 

2455.2 

22936 

  

Кінознавець 

2455.2 

22946 

  

82 

Кінорежисер 

2455.2 

22949 

  

82 

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 

2455.2 

22952 

  

Кінорежисер з монтажу 

2455.2 

22955 

  

82 

Кінорежисер-постановник 

2455.2 

23474 

  

81 

Методист культурно-освітнього закладу 

2455.2 

  

  

  

Провідний звукооператор 

2455.2 

  

  

82 

Провідний кінооператор 

2455.2 

  

  

82 

Провідний кінооператор комбінованих зйомок 

2455.2 

  

  

82 

Провідний кінооператор-постановник 

2455.2 

  

  

82 

Провідний монтажер 

2455.2 

  

Редактор фільмів 

2455.2 

24568 

  

81, 84 

Режисер 

2455.2 

24572 

  

83 

Режисер радіомовлення 

2455.2 

  

84 

Режисер театралізованих заходів та свят 

2455.2 

24573 

  

83 

Режисер телебачення 

2455.2 

24571 

  

84 

Режисер-постановник 

2455.2 

24589 

  

84 

Репетитор з техніки мови 

2455.2 

25265 

  

84** 

Художник-постановник 

2455.2 

25302 

  

Читець 

2460

 

 

 

Позицію скасовано

2460 

  

  

  

Місіонер 

2460

 

 

 

Позицію скасовано

2460

 

 

 

Капелан (військовий капелан, капелан в охороні здоров'я, пенітенціарний капелан і т. ін.)

2460

 

 

 

Священнослужитель (священик, пастор, пресвітер, диякон, рабин, машгіах кашрут, моель, софер, імам, мулла і т. ін.)

2471 

  

  

  

Експерт з пробірного контролю 

2481.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.1 

  

  

  

Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.2 

  

  

  

Екскурсознавець 

2481.2 

  

  

  

Туризмознавець 

2482.2

 

 

 

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

2482.2 

  

  

  

Фахівець із готельної справи 

2482.2 

  

  

  

Фахівець із ресторанної справи 

2483.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (рекреалогія) 

2483.1 

  

  

  

Науковий співробітник (рекреалогія) 

2483.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (рекреалогія) 

2483.2 

  

  

  

Фахівець із санаторно-курортної справи 

2490

 

 

 

Інспектор

2490

 

 

 

Поліграфолог

2490

 

 

 

Помічник арбітражного керуючого

2490 

  

  

  

Радник 

2490

 

 

 

Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)

2490 

  

  

  

Фахівець з діяльності професійних спілок

2490       Експерт (за видами діяльності)

 

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам