Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19057 Друкувати

Перелік груп відходів за небезпечними складниками

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
23 січня 2015 року N 24

 

 

Код групи

Найменування групи

Відходи, що містять метали та їх сполуки

0101

Відходи, що містять алюміній та його сполуки

0102

Відходи, що містять барій та його сполуки, за виключенням сульфату барію

0103

Відходи, що містять берилій та його сполуки

0104

Відходи, що містять ванадій та його сполуки

0105

Відходи, що містять вісмут та його сполуки

0106

Відходи, що містять вольфрам та його сполуки

0107

Відходи, що містять германій та його сполуки

0108

Відходи, що містять залізо та його сполуки

0109

Відходи, що містять кадмій та його сполуки

0110

Відходи, що містять калій металевий у незв'язаній формі

0111

Відходи, що містять кальцій металевий у незв'язаній формі

0112

Відходи, що містять кобальт і його сполуки

0113

Відходи, що містять літій металевий у незв'язаній формі

0114

Відходи, що містять магній металевий у незв'язаній формі

0115

Відходи, що містять марганець та його сполуки

0116

Відходи, що містять мідь та її сполуки

0117

Відходи, що містять молібден та його сполуки

0118

Відходи, що містять натрій металевий у незв'язаній формі

0119

Відходи, що містять нікель та його сполуки

0120

Відходи, що містять ніобій та його сполуки

0121

Відходи, що містять олово та його сполуки

0122

Відходи, що містять ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи)

0123

Відходи, що містять свинець та його сполуки (у тому числі батареї акумуляторні цілі чи розламані)

0124

Відходи, що містять срібло та його сполуки

0125

Відходи, що містять стронцій та його сполуки

0126

Відходи, що містять стибій та його сполуки

0127

Відходи, що містять тантал та його сполуки

0128

Відходи, що містять талій та його сполуки

0129

Відходи, що містять титан та його сполуки

0130

Відходи, що містять торій та його сполуки

0131

Відходи, що містять хром та його сполуки

0132

Відходи, що містять цинк та його сполуки

0133

Відходи, що містять цирконій та його сполуки

0134

Інші відходи, що містять метали та їх сполуки

Відходи, що містять неметали та їх сполуки

0201

Відходи, що містять арсен та його сполуки

0202

Відходи, що містять бор та його сполуки

0203

Відходи, що містять бром та його сполуки

0204

Відходи, що містять кремній та його сполуки (за виключенням хлорсиланів і кремнійорганічних мономерів)

0205

Відходи, що містять селен та його сполуки

0206

Відходи, що містять телур та його сполуки

0207

Відходи, що містять неорганічні сульфіди

0208

Відходи, що містять фосфор та його неорганічні сполуки

0209

Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору (за виключенням фториду кальцію)

0210

Відходи, що містять хлор та його неорганічні сполуки

0211

Відходи, що містять солі азотистої кислоти, оксиди азоту

0212

Відходи, що містять азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини вибухового характеру

0213

Відходи, що містять солі хлорнуватої кислоти

0214

Відходи, що містять солі хлорної кислоти

0215

Відходи, що містять неорганічні перекиси

0216

Відходи, що містять неорганічні ціаніди

0217

Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки

Відходи, що містять карбоніли металів

0301

Відходи, що містять карбоніли заліза

0302

Відходи, що містять карбоніли кобальту

0303

Відходи, що містять карбоніли нікелю

0304

Відходи, що містять карбоніли хрому

Відходи, що містять корозійні речовини

0401

Відходи, що містять кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, відпрацьовані кислоти

0402

Відходи, що містять основні розчини чи основи у твердому стані, відпрацьовані основи, луги

0403

Відходи виробництва, приготування та використання мийних та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи лугів (за виключенням поверхнево-активних речовин (ПАР), мила, детергентів)

0404

Відходи, що містять азбест (пил, порошок та волокна), шифер некондиційний чи розламаний

0405

Відходи, що містять відпрацьовані каталізатори

Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні сполуки

0501

Відходи, що містять аліфатичні аміни

0502

Відходи, що містять ароматичні аміни

0503

Відходи, що містять ізоціанати

0504

Відходи, що містять тіоціани

0505

Відходи, що містять органічні ціаніди

Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші

0601

Відходи, що містять органічні сполуки сірки

0602

Відходи, що містять органічні сполуки фосфору

0603

Відходи, що містять органічні сполуки фтору

0604

Відходи, що містять органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних розчинників та хлорфенолів)

0605

Відходи, що містять ефіри

0606

Відходи, що містять формальдегід

0607

Відходи, що містять креозоти

0608

Відходи, що містять феноли та фенолові сполуки (у тому числі хлорфеноли)

0609

Відходи, що містять галогеновані органічні розчинники

0610

Відходи, що містять органічні розчинники (за виключенням галогенованих розчинників)

0611

Відходи, що містять хлорсилани та кремнійорганічні мономери

0612

Відходи, що містять органогалогенні сполуки (за виключенням інертних полімеризованих матеріалів)

0613

Відходи, що містять поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки

0614

Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні

0615

Відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини

0616

Відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби й аналогічної продукції для покриття

0617

Відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв'язувальних матеріалів

0618

Відходи виробництва, приготування та використання хімікатів та фотоматеріалів

0619

Відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь включно з відходами гальванічного виробництва

0620

Відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу

0621

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином

0622

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном

0623

Відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні вуглеводні

Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

0701

Альдрин

0702

Дильдрин

0703

Ендрин

0704

Гептахлор

0705

Гексахлорбензол (ГХБ)

0706

ДДТ

0707

Діоксан

0708

Мірекс

0709

Токсафен

0710

Хлордан

0711

Фурани

0712

Поліхлордифеніли

Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди

0801

Відходи виробництва, приготування та використання пестицидів, не придатні та заборонені до використання, неідентифіковані пестициди

0802

Відходи виробництва, приготування та використання агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної або забороненої до використання

0803

Відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів

Відходи, що містять озоноруйнівні речовини

0901

Відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF, тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/)

0902

Відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому числі препаратів для боротьби з побутовими комахами

Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин

1001

Прилади медичного призначення, що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо)

1002

Відходи виробництва та приготування фармацевтичної продукції

1003

Відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні продукти їх виробництва

1004

Відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні речовини

1005

Відходи виробництва, приготування та використання біоцидів та фітофармацевтичних препаратів

1006

Відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, дератизації

1007

Відходи, що містять речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи неідентифіковані

1008

Відходи, що містять інфекційні речовини

1009

Відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у непридатність або заборонені для використання)

Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки

1101

Нафтовідходи та нафтошлами

1102

Відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до використання за їх первинним призначенням мінеральні масла, у тому числі масляні фільтри

1103

Відходи, що містять відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії

1104

Відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, дрантя

Відходи гірничої промисловості й розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини

1201

Відходи гірничої промисловості й розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини

Відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами дратування

1301

Відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами дратування

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок

1401

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок

Відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод

1501

Відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод

Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин

1601

Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не має маркування, або незворотну тару, що забруднена потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під пакування пестицидів)

Залишки від операцій з видалення промислових відходів

1701

Залишки від операцій з видалення промислових відходів

 

Інші відходи, що мають небезпечні властивості

1801

Інші відходи, що мають небезпечні властивості

 

 

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109103 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно