Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11042 Друкувати

Довідник ознак доходів 2004-2010Довідник ознак доходівОзнака доходу Найменування Коротке найменування Строк дії
з по
01  Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі - заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону)  заробітна плата нарахована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились перерахування на пенсійний вклад  1/1/2005
02  Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)   роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями   1/1/2004
03  Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)  пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку   01.01.2005 
04  Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. "в" пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)   пенсійні внески, страхові внески (премії)   01.01.2005 
06  Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно з положеннями статті 11 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону)  продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону  01.01.2005 
07  Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону)  операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону, крім пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону  01.01.2005 
08  Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону)  надання майна в оренду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону  01.01.2004 
09  Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2, з урахуванням пп. "в" пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. "а" пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)  додаткове благо від працедавця  01.01.2005 
10  Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону)  неустойки, штрафи або пені   01.01.2004 
11  Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону)  проценти (дисконтні доходи)   01.01.2004 
12  Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)  дивіденди та роялті, крім тих, що не змінюють участь  01.01.2005 
13  Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону)  виграші, призи, крім виграшів у держлотерею  01.01.2005 
14  Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону)  інші доходи  01.01.2005 
15  Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону)  дохід від операцій з інвестиційними активами  01.01.2005 
16  Сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.15, пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)   кошти на відрядження або під звіт  01.01.2005 
17  Сума нецільової благодійної допомоги від юридичної або фізичної особи (податкового агента), що перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону)   нецільова благодійна допомога   01.01.2004 
18  Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п. 9.11 ст. 9 Закону)   доходи з України нерезидента від нерезидента   01.01.2004    
20  Кошти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (п. 22.8 ст. 22 Закону)  виплати з пенсійних вкладів, за експериментом ХК "Київміськбуд"   01.01.2004  31.12.2008 
21  Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону)  виплати з фонду будівництва   01.01.2005 
22  Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону)  соціальні виплати з відповідних бюджетів  01.01.2005 
23  Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону)  доходи від цінних паперів Мінфіну, виграші у державну лотерею  01.01.2005 
24  Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону)  сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи  01.01.2005 
25  Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону)  виплати профспілками та іншими неприбутковими організаціями, небанківськими фінансовими установами  01.01.2005 
26  Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)   сума внесків на обов'язкове страхування платника  01.01.2005 
27  Сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом (пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону)   державне страхування  01.01.2005 
28  Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)   кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя  01.01.2005 
29  Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)   аліменти  01.01.2005 
30  Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону)  подарунки  01.01.2005 
31  Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону)  вартість товарів, які надходять як їх гарантійна заміна  01.01.2005 
32  Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону)  компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою   01.01.2005 
33  Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону)  вартість безоплатно наданого вугілля  01.01.2005 
34  Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)   дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі  01.01.2005 
35  Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)  дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації   01.01.2005 
36  Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)  дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок  01.01.2005 
37  Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону)  вартість підготовки чи перепідготовки платника  01.01.2005 
38  Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. "б" пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону)   допомога на поховання  01.01.2005 
39  Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)  допомога на лікування  01.01.2005 
40  Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 Закону)  операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону та пп. "ж" п. 1.3 ст. 1 Закону  01.01.2005 
41  Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону)  вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України  01.01.2005 
42  Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону)  дохід, виплачений самозайнятій особі  01.01.2005 
43  Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)   сума стипендії  01.01.2005 
44  Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)   допомога дітям-сиротам  01.01.2005 
45  Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону)   забезпечення військовослужбовців строкової служби  01.01.2005 
46  Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону)  сума доходу від донорства  01.01.2005 
47  Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону)  вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності  01.01.2005 
48  Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)   доходи від вторинної сировини та побутових відходів  01.01.2005 
49  Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону)  страхові виплати за договором іншим ніж ДСЖ або НПС  01.01.2005 
50  Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону)  страхові виплати (ДСЖ)  01.01.2005 
51  Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону)  пенсійні виплати (НПЗ)  01.01.2005    
52  Сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.8 ст. 9 Закону)  виплати з пенсійних вкладів (ПВ)  01.01.2005    
53  Доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону)   доходи від продажу сільськогосподарської продукції  30.03.2004    
54  Доходи, у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилось перерахування на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону (пп. 22.8 ст. 22 Закону)  заробітна плата нарахована (виплачена), з якої провадились перерахування на пенсійний вклад  01.01.2005    
55  Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону)  кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника  01.01.2005    
63 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від нерезидента відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.3 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента 7/1/2006
64 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення 1/1/2007
65 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення 1/1/2007
66 Дохід, отриманий платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів відповідно до пп. "а", "б", "д" п. 13.1 та п. 13.6 ст. 13, ст. 14 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону) дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування 1/1/2007

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
112849 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно