Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


3496 Друкувати

Графік подання статистичної звітності респондентами у лютому 2019 року

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін подання

1

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

24-сг (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

не пізніше 4-го лютого

2

Звіт про використання та запаси палива

4-мтп (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

не пізніше 4-го лютого

3

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (місячна)*

юридичні особи

не пізніше 4-го лютого

4

Звіт про товарооборот торгової мережі

1-торг (місячна)*

юридичні особи

не пізніше 4-го лютого

5

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

1-торг (нафтопродукти)
(місячна)*

юридичні особи

не пізніше 4-го лютого

фізичні особи-підприємці

6

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

1-П (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

не пізніше 4-го лютого

 

 

фізичні особи-підприємці, які займаються економічними видами діяльності промисловості

7

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

1-зерно (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних

не пізніше 5-го лютого

8

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг (місячна)*

юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

не пізніше 5-го лютого

9

Звіт про роботу міського електротранспорту

2-етр (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

не пізніше 5-го лютого

10

Звіт про перевезення вантажів  та пасажирів автомобільним транспортом

51-авто (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

не пізніше 5-го лютого

11

Звіт про роботу підприємства водного транспорту

51-вод (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

не пізніше 5-го лютого

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін подання

12

Звіт про надання населенню субсидій

1-субсидії
(місячна)*

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

не пізніше 5-го лютого

13

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

51-ЦА (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) і (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

не пізніше 6-го лютого

14

Звіт із праці

1-ПВ (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 7-го лютого

15

Звіт про виконання будівельних робіт

1-кб (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,  які здійснюють будівельну діяльність

не пізніше 7-го лютого

16

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

1-Б (піврічна)*

юридичні особи (підприємства)

не пізніше 11-го лютого

17

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

1-ПЕ (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

не пізніше 12-го лютого

18

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію

не пізніше 15-го лютого

19

Звіт про ціни виробників  промислової продукції

1-ціни (пром)*
(місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

не пізніше 22-го лютого

20

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

85-к (річна)*

юридичні особи

не пізніше 28-го лютого

21

Звіт про травматизм на виробництві у 2018 році

7-тнв (річна)*

юридичні особи

не пізніше 28-го лютого

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін подання

22

Житловий фонд станом на 1 січня 2019 року

1-житлофонд (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування – про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

не пізніше 28-го лютого

23

Фінансова звітність

ф.1-6, ф.1-м, 2-м, ф.1-мс, 2-мс (річна)*, 1

юридичні особи

не пізніше 28-го лютого

24

Структурне обстеження підприємства

1-підприємництво (річна)*

юридичні особи (підприємства)

не пізніше 28-го лютого

25

Структурне обстеження підприємства

2-підприємництво (річна)*

юридичні особи (підприємства)

не пізніше 28-го лютого

26

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

2-Б (річна)*

юридичні особи (акціонерні товариства-емітенти цінних паперів)

не пізніше 28-го лютого

27

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

2-інвестиції (річна)*

юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

не пізніше 28-го лютого

28

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

11-ОЗ (річна)*

юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

не пізніше 28-го лютого

29

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

50-сг (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

не пізніше 28-го лютого

30

Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)

2-ферм (річна)*

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

не пізніше 28-го лютого

31

Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

3-лг (річна)*

юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність

не пізніше 28-го лютого

32

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

2-ТП (мисливство)*

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя

не пізніше 28-го лютого

33

Звіт про використання та запаси палива

4-мтп (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

не пізніше 28-го лютого

34

Звіт про постачання та використання енергії

11-мтп (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію

не пізніше 28-го лютого

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін подання

35

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

1П-НПП (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

не пізніше 28-го лютого

36

Звіт про роботу автотранспорту

2-тр (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

не пізніше 28-го лютого

37

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

1-КЗР (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

не пізніше 28-го лютого

38

Звіт про туристичну  діяльність за  2018 рік

1-туризм (річна)*

юридичні особи – суб'єкти туристичної діяльності

не пізніше 28-го лютого

фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності

39

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

3-наука (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

не пізніше 28-го лютого

40

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2018 рік

1-екологічні витрати (річна)*

юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 28-го лютого

41

Утворення та поводження з відходами за 2018 рік

1-відходи (річна)*

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких  пов’язана з утворенням, поводженням з відходами  І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики

не пізніше 28-го лютого

42

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018 році

1-ІКТ (річна)*

юридичні особи

не пізніше 28-го лютого

*) форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

1 терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111810 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно