Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


9235 Друкувати

Реєстр форм електронних документiв

Реєстр форм електронних документiв

№ з/п

Iдентифiкатор форми документа

Перелiк додаткiв

Назва форми документа

Документ, що регламентує впровадження

Документ фіз./юр. особи

Термiни подання

Перiод, в який заноситься документ

Дата внесення останнiх змiн до реєстру

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1

J0100116

J0110316, J0110616, J0111316, J0111416, J0111516, J0111616, J0111716, J0111816, J0112816

Декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2017 року за № 642/30510)

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, три квартали; протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

2

J0108104

J0180304, J0180604, J0181304, J0181404, J0181504, J0181604, J0181704, J0181804, J0182804

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (річна)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2017 року за № 642/30510)

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

3

J0100516

J0150316, J0150616, J0151316, J0151416, J0151516, J0151616, J0151716, J0151816, J0152816

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (виробник сільськогосподарської продукції)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2017 року за № 642/30510)

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року (звітний рік - з 01липня попереднього року по 30 червня поточного)

рік

12.01.2018

4

J0100608

J0165103, J0165203, J0165303

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Наказ Міністерства фінансів України вiд 13.06.2016 № 544, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05.07.2016 за № 923/29053

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, три квартали; протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

5

J0100807

J0185103, J0185203, J0185303

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

Наказ Міністерства фінансів України вiд 13.06.2016 № 544, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05.07.2016 за № 923/29053

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, три квартали; протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

6

J0170601

J0176101, J0176201, J0176301

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території україни через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Наказ Міністерства фінансів України вiд 13.06.2016 № 544, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05.07.2016 за № 923/29053

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

7

J0170801

J0178101, J0178201, J0178301

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

Наказ Міністерства фінансів України вiд 13.06.2016 № 544, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05.07.2016 за № 923/29053

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

8

J0101911

J0119711, J0119811

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій

Наказ Міністерства фінансів України 17 червня 2016 року № 553, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2016 № 932/29062 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 р. за № 653/30521)

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

9

J0103507

 

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року N 369

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

10

J0103803

J0138103

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року N 369

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

12.01.2018

11

J0104702

J0147101, J0147201

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства фінансів України від від 11.11.2013 № 669, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722

Ю

до 1 жовтня року, наступного за звітним

рік (починаючи з 2013 року по 2014 рік)

12.01.2018

12

J0104704

J0147104, J0147204

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства фінансів України від від 28.04.2017 № 468, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 652/30520

Ю

до 1 жовтня року, наступного за звітним

рік

12.01.2018

13

J0147701

 

Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Наказ Міністерства фінансів України № 621 від 03.07.2017 «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2017 за № 925/30793

Ю

місяць без терміна подання

місяць

12.01.2018

14

J0105002

 

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 44

Ю

не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

15

J0108001

 

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №29/18767

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

12.01.2018

16

J0108207

 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Наказ ДПА України від 16.05.2011 №285, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 643/19381

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, три квартали; протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

17

J0108302

 

Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.09. 2012 року № 1032)

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, три квартали; протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

18

J0109102

 

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

19

J0109202

 

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (основна діяльність - виробництво сільськогосподарської продукції) (з позначкою спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції)

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592

Ю

щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

12.01.2018

20

J1104302

 

Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)

Наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7)

Ю

щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

21

J0200119

J0200519, J0215219, J0200619, J0299819, J0215119, J0299319, J0215719, J0215819, J0215319

Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

22

J0215519

 

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

23

J0215619

 

"Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та разрахунків коригування, додаток 2 до Порядку заповнененя та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

24

J0217019

 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

12.01.2018

25

J0215919

 

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченної пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

26

J0299719

 

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду, додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 3 розділу ІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

12.01.2018

27

J0299102

 

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

12.01.2018

28

J0299202

 

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

12.01.2018

АКЦИЗ

29

J0202504

 

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

30

J0206202

 

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

12.01.2018

31

J0206408

 

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

32

J0206508

 

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

33

J0206602

 

Розрахунок прогнозної потреби спирту

Наказ ДПА України від 29.10.2002 №515

Ю

щоквартально

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

34

J0206705

 

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

12.01.2018

35

J0206805

 

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.11 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

12.01.2018

36

J0201406

 

Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

37

J0208003

 

Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

12.01.2018

38

J0208206

 

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10 листопада 2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 282/30150)

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

39

J0208305

 

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

40

J0208405

 

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10 листопада 2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 282/30150)

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

41

J0208602

 

Довідка про отримання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (в редакції Наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258)

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

12.01.2018

42

J0208701

 

Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовують спирт етиловий та їх відпускна ціна

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

12.01.2018

43

J0208801

 

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

12.01.2018

44

J0209506

J0295006, J0295106, J0295206, J0295306, J0295406, J0295506, J0295606, J0295706, J0295806, J0295906, J0296006

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 квітня 2017 року № 451, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 року № 630/30498)

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

45

J0209702

 

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452)

Ю

місяць без терміна подання

місяць

12.01.2018

46

J0209801

 

Акт інвентарізації обсягів залишку пальног на 01.03.2016

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ю

місяць без терміна подання

місяць

12.01.2018

47

J0208901

 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

12.01.2018

48

J0207703

 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ю

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

12.01.2018

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

49

J0301206

 

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

50

J0302104

J0312104

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 р. за N 479/26924

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

12.01.2018

51

J0303307

 

Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва за 20__рік

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами) із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2017 року № 245, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня за № 731/30599

Ю

до 20 лютого поточного року

рік

12.01.2018

52

J0303504

 

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

53

J0303602

 

Податкової декларації з транспортного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 474/26919 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2017 № 595

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

12.01.2018

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

54

J0600502

 

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ю

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

12.01.2018

55

J0601402

 

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

56

J0602006

 

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2017 року за № 225/30093)

Ю

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

12.01.2018

ВАЛЮТНІ ПЛАТЕЖІ

57

J0700205

 

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

58

J0800105

J0810105, J0810205, J0810305, J0810405, J0810505, J0810605, J0810705, J0810805, J0810905, J0811005, J0811105

Податкова декларація з рентної плати 

Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 , із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2017 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня за № 778/30646

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

59

J0800204

J0820204, J0820404, J0821004, J0821104

Податкова декларація з рентної плати (місячна) 

Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 , із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2017 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня за № 778/30646

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

60

J0803404

J0834102, J0834202

Податкова декларація збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 654 "Про затвердження форми податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2015 за № 947/27392.

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

12.01.2018

61

J0803501

J0813501

Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 року № 352

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

12.01.2018

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

62

J1201009

J1201109, J1201209

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276)

Ю

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

12.01.2018

63

J1203002

J1203102

Акцизна накладна з розрахунком коригування показників до акцизної накладної

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452)

Ю

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

12.01.2018

64

J1204101

 

Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 квітня 2005 року № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року № 657

Ю

по мірі необхідності

місяць

12.01.2018

65

J1204201

 

Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 квітня 2005 року № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року № 657

Ю

по мірі необхідності

місяць

12.01.2018

ІНШІ ПОДАТКИ

66

J0302004

J0320104, J0320204, J0320304, J0320404, J0320504, J0320604

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 року за № 116/29984) із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2017 року № 495, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня за № 675/30543

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

67

J0500102

 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку "

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року)

12.01.2018

68

J0500105

 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

69

J0500203

 

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

12.01.2018

70

J0525002

 

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

12.01.2018

71

J0500602

 

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

12.01.2018

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

72

J3000411

J3040111, J3040211, J3040311, J3040411, J3040511, J3040611, J3040711, J3040811, J3040911

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ю

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду

місяць

12.01.2018

73

J3000711

J3070111

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ю

протягом п'яти робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4

місяць (подання)

12.01.2018

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

74

F0100110

F0111210,F0111410

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для підприємців)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859, зареєстрований у Міністерстві фінансів України 26.10.2015 року № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2017 р. за № 821/30689)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

12.01.2018

75

F0100210

F0121210,F0121410

Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859, зареєстрований у Міністерстві фінансів України 26.10.2015 року № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2017 р. за № 821/30689)

Ф

щорічно

до 1-го травня до 31 грудня наступним за звітни роком (податкова знижка)

12.01.2018

76

F0100701

 

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподаткованого прибутку на податок на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокременого балансу фінансово - господарської діяльності

Наказ ДПА України від 31.07.1997 № 274, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.1997 № 352/2156 (в редакції Наказу ДПА України від 30.09.2005 №422)

Ф

"-"-

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

77

F0103701

 

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24880

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

78

F0103306

 

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року N 369

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

12.01.2018

79

F0103404

 

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 р. за N 799/27244 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року N 369

Ф

щорічно

рік

12.01.2018

80

F0200119

F0200419, F0215219, F0200519, F0299819, F0215119, F0299319, F0215719, F0215819, F0215319

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

81

F0215519

 

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

82

F0217019

 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

12.01.2018

83

F0299102

 

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

12.01.2018

84

F0299202

 

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

12.01.2018

85

F0299719

 

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

12.01.2018

86

F0215919

 

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченної пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України", додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 269/30137)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

87

F0202504

 

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 року за № 125/17420.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

88

F0206202

 

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПА України від 01.12.2009 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць

12.01.2018

89

F0206408

 

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

90

F0206508

 

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

91

F0206705

 

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

12.01.2018

92

F0206805

 

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

12.01.2018

93

F0208206

 

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10 листопада 2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 282/30150)

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

94

F0208305

 

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

95

F0208405

 

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10 листопада 2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 282/30150)

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

12.01.2018

96

F0208801

 

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.

Ф

в терміни місячної звітності

місяць

12.01.2018

97

F0201406

 

Звіт про суми податкових пільг

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

12.01.2018

98

F0209506

F0295006, F0295106, F0295206, F0295306, F0295406, F0295506, F0295606, F0295706, F0295806, F0295906, F0296006

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 квітня 2017 року № 451, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 року № 630/30498)

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

99

F0208901

 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

12.01.2018

100

F0207703

 

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2015 року за № 413/26858

Ф

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

12.01.2018

101

F0209702

 

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452)

Ф

місяць без терміна подання

місяць

12.01.2018

102

F0209801

 

Акт інвентарізації обсягів залишку пальног на 01.03.2016

Стаття 231 та 232 Податкового кодексу України

Ф

місяць без терміна подання

місяць

12.01.2018

103

F0301206

 

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

104

F0302004

F0320104, F0320204, F0320304, F0320404, F0320504, F0320604

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 року за № 116/29984) із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2017 року № 495, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня за № 675/30543

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

105

F0303504

 

Податкова декларація туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за N 912/27357

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

12.01.2018

106

F0500102

 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 29.09.2003 № 451

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (починаючи з 1 кварталу 2004 року по 4 квартал 2010 року)

12.01.2018

107

F0500105

 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 111/26556

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

108

F0500203

 

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

12.01.2018

109

F0525002

 

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

12.01.2018

110

F0500602

 

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

12.01.2018

111

F0600502

 

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ф

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

12.01.2018

112

F0601402

 

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

113

F0602006

 

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2015 за № 783/27228 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2017 року за № 225/30093)

Ф

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

12.01.2018

114

F0700205

 

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

115

F0800105

F0810105, F0810205, F0810305, F0810405, F0810505, F0810605, F0810705, F0810805, F0810905, F0811005, F0811105

Податкова декларація з рентної плати 

Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 , із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2017 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня за № 778/30646

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

12.01.2018

116

F0800204

F0820204, F0820404, F0821004, F0821104

Податкова декларація з рентної плати ( місячна )

Наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 , із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2017 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня за № 778/30646

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

12.01.2018

117

F0803404

F0834102, F0834202

Податкова декларація збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 654, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2015 за № 947/27392.

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

12.01.2018

118

F1201009

F1201109, F1201209

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276)

Ф

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

12.01.2018

119

F1203002

F1203102

Акцизна накладна з розрахунком коригування показників до акцизної накладної

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 452)

Ф

не пізніше 15 календарних днівнаступних за датою їх складання

місяць

12.01.2018

120

F1204101

 

Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 квітня 2005 року № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року № 657

Ф

по мірі необхідності

місяць

12.01.2018

121

F1204201

 

Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 квітня 2005 року № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року № 657

Ф

по мірі необхідності

місяць

12.01.2018

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

122

F3000411

F3040111,F3040411, F3040511, F3040611, F3040711

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ф

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду

місяць

12.01.2018

123

F3000511

F3050111, F3050211, F3050411

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ф

до 10 лютого року, що настає за звітним періодом

рік

12.01.2018

124

F3005111

F3051311, F3051411

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ф

до 01 травня року, що настає за звітним періодом

рік

12.01.2018

125

F3000611

F3060111, F3060211, F3060311

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (Додаток 6)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ф

протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору

рік

12.01.2018

126

F3000711

F3070111

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7)

наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420

Ф

протягом п'яти робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4

місяць (подання)

12.01.2018

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

127

J0900108

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

128

J0900207

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

129

J0900904

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

130

J0901602

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

131

J0901005

 

Звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

132

J0901702

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

133

J0901801

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

134

J0901902

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

135

J0902002

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

136

J0902102

 

Консолідований звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

137

J0902202

 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) /Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

138

J0902302

 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід(Звіт про фінансові результати) / Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

139

J0902402

 

Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

140

J0902502

 

Звіт про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

141

J0902602

 

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)/Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

142

J0902702

 

Звіт про рух грошових коштів/Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

143

J0902802

 

Звіт про рух грошових коштів/Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

144

J0903201

 

Баланс (форма № 1 - дс) Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101"Подання фінансової звітності"

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

145

J0903301

 

Звіт про фінансові результати (форма № 2 - дс) Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101"Подання фінансової звітності"

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

146

J0903401

 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3 - дс) Додаток 3 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101"Подання фінансової звітності"

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

12.01.2018

147

J0903501

 

Звіт про власний капітал (форма № 4 - дс) Додаток 4 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101"Подання фінансової звітності"

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

12.01.2018

148

J0901106

 

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.14.2014 за № 341/25118,

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

149

J0901203

 

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382, із змінами від 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

12.01.2018

150

J0901301

 

Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011 № 1591

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

12.01.2018

 

 

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам