Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо окремих питань ведення розрахункових операцій фізичною особою – підприємцем при здійсненні туристичної діяльності (лист ДФС від 08.10.2018 р. № 4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК)

Щодо окремих питань ведення розрахункових операцій фізичною особою – підприємцем при здійсненні туристичної діяльності (лист ДФС від 08.10.2018 р. № 4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЛИСТ

від 08.10.2018 р. № 4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення про надання роз'яснення щодо окремих питань ведення розрахункових операцій фізичною особою – підприємцем при здійсненні туристичної діяльності та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України (далі – ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).

Пунктом 191 ст. 19 ПКУ визначаються функції контролюючих органів, зокрема визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів установлених ПКУ.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 15.09.95 № 324/95-ВР "Про туризм" туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням. Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення тощо).

Пунктом 17 Закону України "Про захист прав споживачів" визначено, що послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон 265/95) – основний законодавчий акт, що визначає порядок здійснення розрахунків при продажу товарів і послуг.

Відповідно до ст. 2 Закону 265/95 розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Питання ведення операцій з готівкою регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі – Положення).

Згідно з п. 11 розд. II Положення готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі. Оприбуткування готівки – це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів, книзі обліку розрахункових операцій (пп. 18 п. 3 р. I Положення).

Стосовно форми квитанції ПО-Д2 повідомляємо, що дана форма передбачена для розрахунків зі споживачами за побутові послуги.

Для отримання детальної інформації щодо порядку використання квитанції ПО-Д2 доцільно звернутися до Укрсоюзсервісу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться