Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Коди видів экономічної діяльності за КВЕД-2010

Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009-2010
 • A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
  • Розділ
   Назва розділу
  • 01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
  • 02 Лісове господарство та лісозаготівлі
  • 03 Рибне господарство
 • B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
  • Розділ
   Назва розділу
  • 05 Добування кам'яного та бурого вугілля
  • 06 Добування сирої нафти та природного газу
  • 07 Добування металевих руд
  • 08 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
  • 09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів
 • C Переробна промисловість
  • Розділ
   Назва розділу
  • 10 Виробництво харчових продуктів
  • 11 Виробництво напоїв
  • 12 Виробництво тютюнових виробів
  • 13 Текстильне виробництво
  • 14 Виробництво одягу
  • 15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
  • 16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння
  • 17 Виробництво паперу та паперових виробів
  • 18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
  • 19 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
  • 20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
  • 21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
  • 22 Виробництво гумових і пластмасових виробів
  • 23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
  • 24 Металургійне виробництво
  • 25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
  • 26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
  • 27 Виробництво електричного устатковання
  • 28 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
  • 29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
  • 30 Виробництво інших транспортних засобів
  • 31 Виробництво меблів
  • 32 Виробництво іншої продукції
  • 33 Ремонт і монтаж машин і устатковання
 • D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
  • Розділ
   Назва розділу
  • 35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 • E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
  • Розділ
   Назва розділу
  • 36 Забір, очищення та постачання води
  • 37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
  • 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
  • 39 Інша діяльність щодо поводження з відходами
 • F Будівництво
  • Розділ
   Назва розділу
  • 41 Будівництво будівель
  • 42 Будівництво споруд
  • 43 Спеціалізовані будівельні роботи
 • G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
  • Розділ
   Назва розділу
  • 45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
  • 46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
  • 47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 • H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
  • Розділ
   Назва розділу
  • 49 Наземний і трубопровідний транспорт
  • 50 Водний транспорт
  • 51 Авіаційний транспорт
  • 52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 53 Поштова та кур'єрська діяльність
 • I Тимчасове розміщування й організація харчування
  • Розділ
   Назва розділу
  • 55 Тимчасове розміщування
  • 56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями
 • J Інформація та телекомунікації
  • Розділ
   Назва розділу
  • 58 Видавнича діяльність
  • 59 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
  • 60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
  • 61 Телекомунікації (електрозв'язок)
  • 62 Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
  • 63 Надання інформаційних послуг
 • K Фінансова та страхова діяльність
  • Розділ
   Назва розділу
  • 64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
  • 65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування
  • 66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
 • L Операції з нерухомим майном
  • Розділ
   Назва розділу
  • 68 Операції з нерухомим майном
 • M Професійна, наукова та технічна діяльність
  • Розділ
   Назва розділу
  • 69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
  • 70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
  • 71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
  • 72 Наукові дослідження та розробки
  • 73 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
  • 74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність
  • 75 Ветеринарна діяльність
 • N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
  • Розділ
   Назва розділу
  • 77 Оренда, прокат і лізинг
  • 78 Діяльність із працевлаштування
  • 79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
  • 80 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
  • 81 Обслуговування будинків і територій
  • 82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
 • O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
  • Розділ
   Назва розділу
  • 84 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
 • P Освіта
  • Розділ
   Назва розділу
  • 85 Освіта
 • Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
  • Розділ
   Назва розділу
  • 86 Охорона здоров'я
  • 87 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
  • 88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
 • R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
  • Розділ
   Назва розділу
  • 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
  • 91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
  • 92 Організування азартних ігор
  • 93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
 • S Надання інших видів послуг
  • Розділ
   Назва розділу
  • 94 Діяльність громадських організацій
  • 95 Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
  • 96 Надання інших індивідуальних послуг
 • T Діяльність домашніх господарств
  • Розділ
   Назва розділу
  • 97 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
  • 98 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання
 • U Діяльність екстериторіальних організацій і органів
  • Розділ
   Назва розділу
  • 99 Діяльність екстериторіальних організацій і органів