Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Коди видів экономічної діяльності за КВЕД-2010
  • КВЕД-2010 ДК 009:2010 переік секцій
  • Секція B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
  • Розділ 06 Добування сирої нафти та природного газу

Розділ 06 | Добування сирої нафти та природного газу

Цей розділ включає виробництво сирої нафти, добування та екстрагування нафти з бітумінозних сланців і бітумінозного пісковику, добування природного газу та рідких вуглеводнів. Цей розділ включає діяльність з експлуатації діючих нафтових і газових родовищ та/або освоєння таких родовищ. Ці види діяльності можуть уключати буріння, комплектацію та оснащення свердловин; експлуатацію сепараторів, деемульгаторів, устатковання для знесолення та транспортування сирої нафти; усі інші види діяльності з підготування нафти та газу для їх доставки з місця добування до місця відвантаження. Цей розділ не включає:
−обслуговування процесу добування нафти та газу за винагороду або на основі контракту, див. 09.10
−розвідувальне буріння нафтових і газових свердловин, див. 09.10
−спробне буріння, див. 09.10 − очищення (рафінацію) нафтопродуктів, див. 19.20
−геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12
Включає групи:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям