Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо розрахунків готівкою (лист ДФС від 21.08.2018 р. № 3629/ІПК/26-15-14-09-15)

Щодо розрахунків готівкою (лист ДФС від 21.08.2018 р. № 3629/ІПК/26-15-14-09-15)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.08.2018 р. № 3629/ІПК/26-15-14-09-15

Головне управління ДФС [...] розглянуло запит про надання індивідуальної податкової консультації [...] щодо розрахунків готівкою, а саме:

1. Чи вважається розрахунок фізичної особи із суб'єктом господарювання за товари, надані послуги за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг, що належить цьому суб'єкту господарювання, готівковим розрахунком;

2. Чи розповсюджується обмеження, встановлене підпунктом 1 пункту 7 розділу II Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою правління НБУ від 29.12.2017 N 148, на розрахунки фізичних осіб із суб'єктом господарювання під час оплати за товари, надані послуги вартістю дорожче 50 тис. гривень за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг цього суб'єкта господарювання, та повідомляє наступне.

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження, обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

У відповідності до статті 19 ПКУ контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів та інше.

Згідно з пп. 14.1.1721 п. 14.1 статті 14 ПКУ індивідуальна податкова консультація - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Так, порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, затверджений постановою Правління НБУ від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (Положення N 148).

Відповідно до пп. 5 п. 3 Положення N 148 готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Крім того, зазначаємо, що засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України закріплено в Законі України від 05.04.2001 N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Закон N 2346-III).

Зокрема, підпунктом 1.27 статті 1 Закону N 2346-III визначено, що платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу (пп. 1.321 Закону N 2346-III).

Відповідно до п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Також зазначаємо, що пунктом 7 розділу II Положення N 148 передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою з суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

У розумінні підпункту 3 пункту 3 розділу I Положення N 148 готівка - грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є платіжними засобами).

Тобто норми пункту 7 розділу II Положення N 148 поширюються на розрахунки фізичних осіб із суб'єктами господарювання виключно у готівковій формі.

Враховуючи вищевикладене, розрахунок фізичної особи із суб'єктом господарювання за товари, надані послуги за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, встановлений у закладі торгівлі / торгових послуг, що належить цьому суб'єкту господарювання, не буде вважатися готівковим розрахунком, та як наслідок обмеження, встановлене підпунктом 1 пункту 7 розділу II Положення N 148 при проведенні розрахунків фізичних осіб із суб'єктом господарювання за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, не розповсюджується на розрахунки таких фізичних осіб.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления