Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (лист ДПС від 25.01.2021 р. № 273/ІПК/99-00-07-05-01-06)

Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (лист ДПС від 25.01.2021 р. № 273/ІПК/99-00-07-05-01-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 25.01.2021 р. № 273/ІПК/99-00-07-05-01-06

Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ [...] про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Згідно зі зверненням товариство уклало договір про співробітництво з іншою юридичною особою.

1. Чи можуть обидва підприємства, які об'єдналися для здійснення спільної мети та зареєстровані за однією юридичною адресою використовувати один РРО за раніше встановленою черговістю використання між собою (розподіл тиждень через тиждень, або по парним і непарним числам місяця, або у вихідні та робочі дні тижня)?

2. Якщо ні, який чинний нормативно-правовий акт законодавства України забороняє таке використання?

Правові засади застосування суб'єктами господарювання РРО визначаються Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - N 265), який є спеціальним законом. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Стаття 3 Закону N 265 визначає, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Відповідно до ст. 7 Закону N 265 Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО, реєстрації і ведення реєстру програмних РРО, а також застосування програмних РРО, у тому числі на період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) та операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО, реєстрації та застосування програмних РРО, у тому числі на період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн), що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України.

Згідно з п. 3 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 N 547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за N 918/29048 (далі - Порядок N 547), реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків.

Згідно з п. 4 глави 2 розділу II Порядку N 547 для реєстрації РРО суб'єкт господарювання або представник суб'єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію РРО за формою N 1-РРО.

Відповідно до п. 14 глави 2 розділу II Порядку N 547 після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС, розміщує в Електронному кабінеті в електронній формі та/або надає (надсилає) суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою N 3-РРО (далі - реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.

Слід зазначити, що формою реєстраційного посвідчення N 3-РРО передбачено зазначення у ньому даних щодо суб'єкта господарювання, зокрема, найменування та податкового номеру.

Відповідно до пп. 1, 2 ст. 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Суб'єктами господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Враховуючи викладене, РРО реєструється в контролюючому органі на конкретного суб'єкта господарювання та його конкретний господарський об'єкт, про що зазначається у реєстраційному посвідченні РРО.

Відповідно, РРО може використовуватись лише тим суб'єктом господарювання, який здійснив його реєстрацію в контролюючому органі.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45502 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти