Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2014/№3
Друкувати

Складаємо довідку для призначення допомоги по безробіттю

Ви звільнили працівника або він сам виявив бажання розірвати трудовий договір? Не виключено, що він реєструватиметься в центрі зайнятості як безробітний. А для того щоб отримувати допомогу по безробіттю, звернеться до вас за довідкою про середню зарплату. Є ймовірність, що за довідкою звернеться громадянин, який для вас виконував роботи (надавав послуги) за цивільно-правовим договором. Такі особи також мають право на допомогу по безробіттю. Чи існує встановлена форма такої довідки, що в ній зазначати, в які строки потрібно видати? Спокій, лише спокій! Зараз про все довідаєтеся.

Сьогодні ми поговоримо про малоприємну, але життєву ситуацію, коли людина втратила роботу та разом з нею й засоби для існування. Якщо іншу роботу швидко знайти не вдалося, вона звернеться до центру зайнятості, де її зареєструють безробітною і тимчасово виплачуватимуть допомогу по безробіттю. А для того щоб вашому колишньому працівнику або громадянину, який працював у вас за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД), визначили розмір такої допомоги, він повинен надати довідку про середню зарплату. За нею він звернеться до вас. Як йому допомогти, читайте далі.

Форма довідки та строки її видачі

Допомогу по безробіттю призначають і розраховують у центрі зайнятості згідно з Порядком № 1266* на підставі довідки про середню зарплату, видану роботодавцем (роботодавцями).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

У загальному випадку роботодавець надає довідку про середню заробітну плату (дохід) для призначення виплат на випадок безробіття за формою додатка 3 до Порядку № 1266.

Якщо роботодавець - це підприємство з сезонним характером виробництва, довідку видають за формою дадатка 4 до Порядку № 1266.

Спеціальні строки для видачі довідки про середню зарплату для призначення допомоги по безробіттю не встановлені. Тому керуватимемося загальними строками, установленими Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР. У нашому випадку звернення громадянина потрібно виконати у строк не більше 15 днів, оскільки питання заповнення довідки не потребує додаткового вивчення. Щоб заповнити довідку про середню зарплату в найбільш стислі строки, вам необхідно ознайомитися з наступним розділом.

Як заповнити довідку про середню зарплату

Довідку про середню зарплату (дохід) заповнюють на підставі платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату (дохід).

У довідці обов’язково зазначаєте:

— прізвище, ім’я, по батькові звільненого працівника (особи, яка виконувала роботи або надавала послуги за ЦПД);

— назву підприємства;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта — для тих, хто відмовився від такого номера з релігійних переконань, про що повідомив орган ДФС, і має відповідну відмітку в паспорті);

— номер його страхового свідоцтва (за наявності).

У табличній частині довідки наводите всі дані, необхідні для розрахунку середньої заробітної плати, і суму сплаченого ЄСВ у частині утримань. Зауважте: форму довідки не привели у відповідність до чинного законодавства, тому нічого не залишається, як суму утриманого ЄСВ показати у графі «Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень». Під таблицею вказуєте суму середньої заробітної плати, розраховану відповідно до Порядку № 1266.

Тепер наведемо покрокову інструкцію для розрахунку середньої заробітної плати (доходу) на рисунку.

 

Рис. Порядок розрахунку середньоденної зарплати для призначення допомоги по безробіттю

 

Зверніть увагу: роботодавець не визначає суму допомоги по безробіттю. Її визначать у центрі зайнятості. Тому завданням роботодавця є заповнення довідки із зазначенням у ній суми середньоденної заробітної плати.

Здавалося б, все просто, однак кожний із наведених вище кроків потребує детальнішого розгляду. Ну що ж, почнемо.

Розрахунковий період. Для колишніх працівників розрахунковий період визначають за основним місцем роботи. Це останні шість календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому припинена дія трудового договору.

Якщо працівник відпрацював менше 6 календарних місяців, середня зарплата обчислюється за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з 1-го до 1-го числа). Можливо, працівник пропрацював у вас менше місяця. Тоді середню заробітну плату обчислюйте за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД, розрахунковим періодом будуть останні шість календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому така особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна незалежно від кількості укладених договорів і строку їх дії. Якщо ЦПД був укладений не з початку місяця або його дія закінчилася не наприкінці місяця, до розрахункового періоду все одно включаються всі календарні дні таких місяців (див. приклад 2 до п. 14 Порядку № 1266).

Для осіб, які працювали на підприємствах з сезонним характером виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, розрахунковим періодом є 12 календарних місяців поспіль (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому припинена дія трудового договору.

Важливо! Із розрахункового періоду виключають календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, якими є:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до 3 років (6 років за медичним висновком).

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з 1-го до 1-го числа із зазначених вище поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Вищезгаданий перелік поважних причин є вичерпним. Якщо колишній працівник у розрахунковому періоді був відсутній на роботі з інших причин (наприклад, перебував у щорічній відпустці, відпустці без збереження заробітної плати), загальна кількість календарних днів розрахункового періоду не зменшується (див. лист Мінпраці від 18.06.2007 р. № 382/020/153-07).

Виплати, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати. До розрахунку середньої зарплати включайте виплати, які одночасно потрапляють до фонду оплати згідно з Інструкцією № 5* і обкладаються ЄСВ. Майте на увазі: у зв’язку з тим, що допомога по безробіттю виплачується виходячи з календарних днів, виплати за невідпрацьований час беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати (наприклад, відпускні тощо). Усі виплати, що відповідають зазначеним вимогам, ви враховуєте в місяці їх нарахування.

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

У разі якщо працівник частину місяця в розрахунковому періоді не працював з поважних причин, заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер (див. п. 2.3 Інструкції № 5), враховуються пропорційно відпрацьованому часу. Виплати, у тому числі й за відпрацьований період, які були нараховані працівнику в місяці, коли він не відпрацював жодного дня з поважної причини, у розрахунку середньої заробітної плати не братимуть участь, оскільки такий місяць виключається з розрахункового періоду.

А що, коли протягом розрахункового періоду працівнику нічого не нараховувалося у зв’язку з поважними причинами? У такому разі середню зарплату розраховуйте виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) (або її частини), установленої працівнику на момент настання страхового випадку (п. 10 Порядку № 1266).

Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД, середню зарплату розраховуємо виходячи з розміру щомісячного доходу в розрахунковому періоді, з якого сплачено ЄСВ.

Виплати беруть участь у розрахунку середньої зарплати в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Гранична величина застосовується окремо до кожного місяця розрахункового періоду. У 2014 році розмір цього показника дорівнює 20706 грн.

Розрахунок середньої зарплати. Середньоденна заробітна плата (дохід) для нарахування допомоги по безробіттю обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати (доходу) на кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Якщо середня заробітна плата обчислюється виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, то розрахунок провадиться шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Величина середньоденної зарплати не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ з розрахунку на один день. Показник визначають шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (абзац п’ятий п. 14 Порядку № 1266). Протягом 2014 року розмір цього показника — 680,22 грн.

Щоб закріпити розглянутий вище матеріал, заповнимо довідку разом.

Приклад заповнення довідки

Працівник Варченко Дмитро Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2977222222), який пропрацював на підприємстві 7 років, звільнений 29 серпня 2014 року за угодою сторін (п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р.). Після звільнення працівник звернувся до центру зайнятості, де був зареєстрований як безробітний. Для призначення допомоги по безробіттю йому необхідна довідка про середню заробітну плату, за якою він звернувся до останнього роботодавця.

Працівник з 3 по 14 лютого 2014 року хворів, а з 2 по 16 червня 2014 року перебував у щорічній відпустці.

Крок 1. Розрахунковим періодом у цьому випадку є лютий — липень 2014 року.

З розрахункового періоду виключаємо 12 календарних днів хвороби. Дні відпустки не виключаємо, оскільки відпустка не названа серед поважних причин.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 169 (28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 - 12).

Крок 2. У розрахунковому періоді працівнику нараховані: заробітна плата в розмірі 19895 грн.; відпускні в розмірі 1893 грн.; лікарняні в розмірі 1950 грн.; премія до свята в розмірі 500 грн. (нарахована в лютому); матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 1000 грн. (нарахована в червні).

Премія до свята враховується пропорційно відпрацьованому часу в лютому: 500 грн. : 20 роб. дн. х 10 роб. дн. = 250 грн.

Лікарняні в розрахунку середньої зарплати не беруть участі, оскільки вони не включаються до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5). Матдопомога бере участь у розрахунку в повній сумі, оскільки відпустка не названа серед поважних причин.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 23038 грн. (19895 + 1893 + 250 + 1000).

Крок 3. Розрахуємо середню заробітну плату:

23038 грн. : 169 к. дн. = 136,32 грн.

Крок 4. Заповнюємо довідку про середню заробітну плату за формою додатка 3 до Порядку № 1266.

ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку виплат на випадок безробіття)

<...>

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період)

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин* (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини для виключення), місяців

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин* (зазначити кількість днів, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини їх виключення)

Нарахована заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески за розрахунковий період, гривень

Заробітна плата, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень

Лютий 2014 року

Лютий

16 
(12 — тимчасова непрацездатність)

2500,00

2250,00

90,00

Березень 2014 року

Березень

31

4000,00

4000,00

144,00

Квітень 2014 року

Квітень

30

4000,00

4000,00

144,00

Травень 2014 року

Травень

31

4000,00

4000,00

144,00

Червень 2014 року

Червень

30

4788,00

4788,00

172,37

Липень 2014 року

Липень

31

4000,00

4000,00

144,00

Усього

169

23288,00

23038,00

838,37

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить 136,32 грн. (сума словами і цифрами)

Сто тридцять шість  гривень _32_ копійок**.

<...>

 

Довідка про середню заробітну плату.doc Завантажити шаблон документа

Як бачимо, нічого складного в заповненні довідки немає. Головне — будьте максимально уважними, адже від даних, наведених у довідці про середню зарплату, залежить розмір допомоги, на який доведеться жити безробітному. Крім того, майте на увазі, що центри зайнятості можуть проводити перевірки достовірності даних про середню заробітну плату і записів у трудових книжках безпосередньо на підприємствах та у фізичних осіб, які використовують найману працю.

е.skripkina@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам